Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Diagnostiek

Diagnostiek

Deze informatie is bedoeld voor zorgpartners van Amphia.

De aanvrager is verantwoordelijk voor een juiste en complete inzending van het materiaal en bijbehorende documenten. Het PAL is verantwoordelijk voor de juiste afwikkeling van de aanvraag en de rapportage van resultaten naar de aanvrager.

Het pathologisch laboratorium is door de RvA geaccrediteerd voor de EN ISO 15189:2012 onder registratienummer M250. Verrichtingen uitgevoerd door uitbestedingslaboratoria vallen buiten de scope van deze accreditatie.

Beschikbare onderzoeken

 • Baarmoederhalsuitstrijkjes (op indicatie)
 • Cytologie
 • Enzymhisto- cytochemie (op indicatie)
 • Fluorescentie (op indicatie)
 • Histologie
 • HPV
 • Immunologie (op indicatie)
 • In situ hybridisatie
 • Moleculaire diagnostiek (op indicatie, onder supervisie van Erasmus MC)
 • Morfometrie (op indicatie)
 • Obducties
 • Punctiecytologie
 • Vochten
 • Diagnostiek op nierbiopten bij vraagstelling nierinsufficiëntie besteden we uit aan Radboud MC, Nijmegen

Aanvragen

Hier vindt u informatie over en formulieren voor het aanvragen van diagnostiek. In onderstaand document leest u meer over de procedure van het aanleveren van materiaal voor diagnostiek.

Ga naar het document
Petrischaaltje

Opmerkingen, verbetersuggesties of klachten en medisch advies

Als dienstverlenende afdeling staan wij vanzelfsprekend open voor klachten, opmerkingen en suggesties om de samenwerking te kunnen verbeteren. Ook is er de mogelijkheid voor het inwinnen van medisch advies met betrekking tot het aanvragen van onderzoeken of de interpretatie van een uitslag. U kunt contact opnemen met het secretariaat van het PAL: palsecretariaat@amphia.nl of telefonisch op nummer (076) 595 30 33

Formulieren bestellen voor laboratoriumonderzoek
U kunt onderzoeksformulieren klinische chemie en microbiologie bestellen door te bellen naar (076) 595 30 14. U kunt ook een email sturen aan admbsnl@amphia.nl, onder vermelding van de titel van het formulier dat u wilt bestellen, uw praktijknaam en uw adresgegevens voor verzending.

Certificatie
Het Klinisch Chemisch Lab Result is ISO 151589 geaccrediteerd.

Referentie-intervallen
Via onderstaande link kunt u de referentie-intervallen en/of medische beslisgrenzen van de door het KCHL uitgevoerde onderzoeken inzien. Referentie-intervallen geven het concentratiegebied aan waarin de uitslag bij 95% van de mensen valt die geen aandoening hebben die wordt geassocieerd met een afwijking voor de betreffende bepaling. Een uitslag buiten het referentie-interval wil nog niet zeggen dat er sprake is van een afwijking. Net zo goed is een uitslag binnen het referentie-interval geen garantie voor de afwezigheid van ziekten die zijn geassocieerd met betreffende bepaling. Voor testen waarvoor (inter)nationale, regionale of lokale medische beslisregels zijn gekoppeld aan bepaalde uitslagen, worden in plaats van het referentie-interval de medische beslisgrenzen getoond. Onderzoeken die niet vermeld staan in het overzicht worden uitgevoerd door geselecteerde verwijzingslabaratoria.

Referentie-intervallen

Voor de medische microbiologie werkt Amphia samen met Microvida. U vindt alle informatie op www.microvida.nl.

Meer informatie lezen voor zorgpartners van Amphia?

Ga naar pagina Zorgpartners

Label