Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

dr. D.N.M. Papatsonis
dr. D.N.M. Papatsonis

dr. D.N.M. Papatsonis

Specialisme

Gynaecologie en Verloskunde

Functie

Gynaecoloog

Biografie

Na het afronden van mijn opleiding tot gynaecoloog in het Medisch Centrum Alkmaar ben ik sinsds 2002 werkzaam in het Amphia Ziekenhuis. Tijdens mijn opleiding heb ik onderzoek gedaan naar vrouwen met een dreigende vroeggeboorte en de medicamenteuze behandeling hiervan. Hier ben ik ook op gepromoveerd. In het Amphia Ziekenhuis ben ik voornamelijk bezig met de verloskunde. Ik werk ook op de afdeling prenatale diagnostiek; intake gesprekken, uitgebreid echo-onderzoek en invasieve prenatale diagnostiek (vruchtwaterpuncties en vlokkentesten). Verder heb ik spreekuren voor high risk zwangeren. Daarnaast verricht ik wetenschappelijk onderzoek voor het Nederlands Consortium voor Verloskunde en Gynaecologie; Consortium 2.0. Ik denk dat de beste zorg die we patiënten kunnen geven, mede gebaseerd is op de nieuwste wetenschappelijke inzichten onderbouwd met onderzoek.

Werkervaring

  • Gynaecoloog sinds 2002
  • Werkzaam bij Amphia 2002

Opleiding

  • Specialisatie tot gynaecoloog (UMV VU Ziekenhuis Amsterdam en Medisch Centrum         Alkmaar)
  • Promotie: 2002 Vrije Universiteit van Amsterdam. Nifedipine in the management of       preterm labor
  • Geneeskunde

Publicaties

Lidmaatschappen

  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
  • Werkgroep Foetale Echoscopie (NVOG)
  • Werkgroep Prenatale diagnostiek en foetale therapie (NVOG)
  • Werkgroep Perinatologie en maternale ziekten (NVOG)

BIG nummer

29023189301 

Label