Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

dr. D.I. Vos
dr. D.I. Vos

dr. D.I. Vos

Specialisme

Traumachirurgie, kinderchirurgie, hand- en polschirurgie

Functie

Chirurg

Biografie

Werkervaring

 • Werkzaam bij Amphia sinds 2003
 • Medisch Specialist sinds 2003

Opleiding

2023: Aantekening Hand- en polschirurgie NVvH
2013: Promotie: Implant Removal after Fracture Healing. Facts and Fiction
2003: Fellow trauma- en abdominale chirurgie, MMC Veldhoven
1997-2002: opleiding Heelkunde regio Groningen
1996: AGNIO Heelkunde, Medisch Spectrum Twente Enschede
1995: AGNIO intensive care en longziekten, UMCG, Groningen
1988-1994: Geneeskunde, artsexamen cum laude Rijks Universiteit Groningen
1984-1987: Inservice opleiding A-verpleegkundige Diaconessenhuis Groningen

Nevenactiviteiten (in ziekenhuis)

 • Lid crisisbeheersing/ZIROP commissie
 • Lid spoedeisende Hulp Commissie
 • Voorzitter commissie hand-pols expertisegroep

Nevenactiviteiten (buiten ziekenhuis)

 • Lid klachtencommissie Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Lid commissie handchirurgie Ned.Ver. Traumachirurgie
 • Consultant DePuy Synthes
 • AO faculty
 • ATLS instructeur
 • Voorzitter Nederlandse richtlijnen commissie handbreuken
 • Lid Nederlandse richtlijnen commissie polsbreuken
 • Lid Kwaliteitsvisitatie commissie Nederlanse Vereniging voor Heelkunde
 • Lid Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
 • Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT)
 • Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie (NVKC)
 • AO trauma
 • Orthopaedic Trauma Association (OTA)
 • American Academy of Orthopaedic Surgeon (AAOS)

Biografie

Ik wilde altijd al geneeskunde studeren, maar werd na mijn VWO helaas uitgeloot. Ik ben toen eerst de inservice opleiding verpleegkunde gaan doen. Aan het einde van mijn opleiding verpleegkunde werd ik ingeloot voor geneeskunde. Tijdens mijn studie (in Groningen) ben ik in de verpleging en ook op de ambulance blijven werken. Ik kreeg toen steeds meer interesse in de chirurgie.

Mijn aandachtsgebied is traumachirurgie, oftewel ongevalchirurgie. Dit varieert van grote verkeersongevallen, tot letsel opgelopen tijdens werk, hobby of sport. Het behandelen van botbreuken en wonden vormt een belangrijk onderdeel van mijn werk. 

Een traumachirurg is een chirurg die opgeleid is en zich bezighoudt met de behandeling van ongevalspatiënten in de volle breedte. Bij een ongevalpatiënt is het letsel vaak uitgebreider dan primair gedacht. Niet alleen botbreuken, maar ook bijkomende verwondingen, hersenletsel, longletsel, vaat- en darmletsel spelen een rol. Een traumachirurg heeft een brede visie op de totale patiënt en is leidend in de behandeling van deze letsels.

Iedereen kan een ongeluk krijgen en de patiënten die ik zie variëren van jong tot oud en hebben meer of minder ernstig letsel. Het is zeer afwisselend en veelzijdig werk. Een ongeluk overkomt iemand en vraagt om actie. Ik weet vooraf vaak niet hoe een dag eruit zal zien. Het mooie is dat ik een patiënt hulp kan bieden. De operatietechnieken en materialen die we gebruiken worden steeds verder doorontwikkeld en we lopen voorop mee in innovatieve ontwikkelingen en onderzoek op dit gebied.

Binnen de traumachirurgie ben ik mij steeds meer gaan toeleggen op het letsel van de hand- en pols. Landelijk ben ik betrokken bij de richtlijnen van de hand en polsbreuken.

Daarnaast heb ik de aantekening chirurgie bij kinderen. In het Amphia opereren we met een klein aantal chirurgen ook kinderen met specifieke aandoeningen passend bij de leeftijd, zoals kinderliesbreuken. Dit is een hele mooie aanvulling op mijn totaalpakket.

De afdeling Chirurgie binnen Amphia heeft veel kennis, ervaring en kunde in huis. Het komt niet vaak voor dat we patiënten moeten doorverwijzen naar een ander ziekenhuis omdat we zelf de behandeling niet kunnen bieden. We hebben een van de grootste eerstehulpafdelingen van Nederland en zien ruim 30.000 patiënten op jaarbasis.

Aandachtsgebieden

 • Traumachirurgie
 • Hand-polschirurgie
 • Kinderchirurgie
 • Algemene chirurgie

BIG nummer

59005918201

Label