Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Hoge bloeddruk (hypertensie)

Een hoge bloeddruk (hypertensie) komt veel voor. Het is een belangrijke oorzaak van hart- en vaatziekten en van nierschade. Veel patiënten hebben een hoge bloeddruk zonder een duidelijke oorzaak. Wel is bekend dat voeding (vooral inname van te veel zout), overgewicht en beweging invloed hebben. Bij een kleine groep patiënten komt de hoge bloeddruk door een onderliggend probleem. Bijvoorbeeld doordat de bijnier te veel hormonen aanmaakt of door een vernauwing van de nierslagader. Ook een nierziekte is soms de oorzaak van een hoge bloeddruk. 

Polikliniek Interne Geneeskunde 

Voor onderzoek en behandeling van een te hoge bloeddruk kunt u terecht op de polikliniek Interne Geneeskunde als: 

  • Uw hoge bloeddruk moeilijk te behandelen is;
  • We denken dat uw hoge bloeddruk door een onderliggend probleem of ziekte komt;
  • Er nierschade is door een hoge bloeddruk;
  • U zwanger bent en een hoge bloeddruk heeft.

Onderzoeken
Soms is een meer betrouwbare meting van uw bloeddruk nodig. Bijvoorbeeld een 24-uurs thuisbloeddrukmeting of een datascoopmeting. Bij een datascoopmeting meet een automatische bloeddrukmeter uw bloeddruk terwijl u een half uur in een rustige kamer verblijft. 

Bloed- en urine-onderzoek is soms nodig om onderliggende oorzaken van uw hoge bloeddruk op te sporen. Eventuele orgaanschade kan worden opgespoord met bijvoorbeeld bloedonderzoek, urine-onderzoek, een echo van uw nieren en een hartfilmpje (ECG). 

Uw behandeling
U wordt begeleid door specialisten (internist-vasculair geneeskundigen of nefrologen) die extra veel weten van een hoge bloeddruk en nierziekten. Of door één van onze andere ervaren internisten, een verpleegkundig specialist en/of een diëtist. Bent u zwanger en heeft u een hoge bloeddruk? Dan kunnen we u begeleiden in samenwerking met een gynaecoloog. Als het nodig is, wordt uw situatie besproken binnen een team met verschillende artsen en specialisten. De behandeling overleggen we altijd met u.

Wat veroorzaakt soms een hoge bloeddruk?

  • Sommige nierziekten.
  • Ziekte van Cushing (de bijnier maakt te veel van het hormoon cortisol aan).
  • Ziekte van Conn (de bijnier maakt te veel van het hormoon aldosteron aan).
  • Een nierarteriestenose: een vernauwing in de nierslagader door slagaderverkalking of door fibromusculaire dysplasie (aandoening van de slagaderwand waardoor vernauwing van het bloedvat ontstaat).
  • Zwangerschap.

Meer informatie voor u

Heeft u nog vragen? Bel gerust naar de afdeling. We helpen u graag verder!

Afdelingsnummer:
(076) 595 50 72

Label