Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Parkinson polikliniek

Heeft u klachten als beven, stijfheid en langzamer bewegen en denkt uw huisarts aan de ziekte van Parkinson of parkinsonisme (neurologische aandoeningen die erg lijken op de ziekte van Parkinson)? Dan stuurt uw huisarts u door naar de polikliniek Neurologie. De neuroloog bespreekt en onderzoekt uw klachten. Soms is er aanvullend onderzoek nodig om mogelijke andere oorzaken dan de ziekte van Parkinson op te sporen. Bijvoorbeeld van een MRI-scan van uw hersenen. 

Ziekte van Parkinson

Heeft u de ziekte van Parkinson of parkinsonisme? Dan behandelen we u op de Parkinson polikliniek. De ziekte van Parkinson is een hersenaandoening waarbij een tekort aan dopamine ontstaat in de hersenen. Dit komt omdat er sprake is van een geleidelijk verlies van zenuwcellen die deze dopamine kunnen aanmaken en “opslaan”. Hierdoor gaat u anders bewegen, zoals stijfheid en trillen. Tevens kunnen veranderingen optreden in uw stemming en gedrag. De klachten kunnen per persoon sterk verschillen.. Bij de ziekte van Parkinson nemen de klachten langzaam toe. Soms ontstaan er ook nieuwe problemen. De ziekte is niet te genezen, maar met medicijnen en therapieën proberen we de klachten zo goed als mogelijk te onderdrukken, en nieuwe problemen zo goed mogelijk te voorkomen. Ook begeleiden wij u door het ziekteproces, zodat u beter begrijpt wat de ziekte is, en handvatten krijgt hoe om te gaan met de klachten en veranderingen.

Voorbereid naar uw controle

U vult voor uw bezoek de vragenlijst parkinsonmedicatie in. Daardoor bent u goed voorbereid op elk bezoek aan uw neuroloog of verpleegkundig specialist. De lijst helpt u en ons om de belangrijkste klachten en veranderingen te gaan zien. Vul de vragenlijst voor ieder controlebezoek in en neem hem mee naar uw afspraak. Wilt u liever een papieren vragenlijst? Deze is bij de balie van onze polikliniek te krijgen.

Ga naar Parkinsonmedicatie vragenlijst

Samenwerking binnen Amphia

In ons parkinsonteam werken neurologen en verpleegkundig specialisten. Wij werken veel samen met diverse therapeuten en specialisten, binnen Amphia en daarbuiten. Denk hierbij aan revalidatieartsen, huisartsen, specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, klinisch geriaters, urologen en psychiaters.

Samenwerking buiten Amphia

De Parkinson polikliniek heeft ook uitgebreide samenwerking met andere centra, zoals revalidatiecentrum Revant in Breda, het  Amsterdam UMC en het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg. Vanuit Amphia sturen wij patiënten vaak door naar consulenten die horen bij ParkinsonNet. Dit is een landelijk netwerk van zorgverleners die extra veel kennis hebben van het behandelen en begeleiden van Parkinsonpatiënten. Via de Parkinsons Zorgzoeker vindt u deze specialisten bij u in de buurt.

Zorgverleners

Uw behandeling

Dopamine aanvullen
Dopamine is een stof in de hersenen die nodig is om bewegingen soepel te laten verlopen. Ook draagt dopamine bij aan een gevoel van genot, blijdschap, gezondheid en geluk. De stof maakt ook communicatie mogelijk tussen de zenuwcellen. Mensen met de ziekte van Parkinson hebben een tekort aan dopamine. Dit komt door een langzaam verlies van zenuwcellen in de hersenen die dopamine aanmaken. Met verschillende medicijnen proberen we dit tekort aan te vullen. Tijdens uw controleafspraken bespreken de verpleegkundig specialist en neuroloog de mogelijkheden met u.

Parkinsonmedicijnen en complexere behandelingen
De meeste mensen met de ziekte van Parkinson gebruiken medicijnen om de klachten onder controle te houden. Meestal zijn dit tabletten of capsules. Onze Parkinson polikliniek heeft hier veel ervaring mee.

De invloed die tabletten en capsules hebben op uw klachten is wisselend. Naarmate de ziekte vordert, kan het effect van de medicijnen veranderen. In overleg met u zelf kunnen we dan proberen de medicijnen aan te passen voor een betere werking. Dan verdelen we ze anders over de dag, voegen medicijnen toe of laten juist medicijnen weg. Soms zijn de medicijnen niet voldoende. Dan denken we na over aanvullende, meer ingewikkelde therapieën. Voorbeelden hiervan zijn diepe hersenstimulatie (DBS), een apomorfinepomp of een duodopapomp. 

In Amphia kunnen wij patiënten instellen op de apomorfinepomp of de duodopapomp. Daarnaast behandelen wij patiënten waarbij DBS is uitgevoerd bij andere ziekenhuizen waarmee we samenwerken. Wij kunnen de neurostimulator controleren. Ook kunnen we kleine aanpassingen doen als dit nodig is.

Meer informatie voor u

Heeft u nog vragen? Bel gerust naar de afdeling. We helpen u graag verder!

Afdelingsnummer:
(076) 595 30 81

Label