Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Poliklinische kaakchirurgische ingrepen
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Poliklinische kaakchirurgische ingrepen

Inleiding
U bent zojuist behandeld voor een poliklinische kaakchirurgische ingreep óf u wordt binnenkort in ons ziekenhuis verwacht voor zo’n ingreep.

In deze folder kunt u lezen waar u voor en na de behandeling rekening mee moet houden. Informatie over de behandeling zelf krijgt u van uw behandelend team.

De behandeling vindt plaats op de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.

Belangrijk
Het is verstandig en wenselijk om iemand mee te nemen die u na de behandeling kan begeleiden en thuis brengt.

Voorbereiding thuis
U mag voorafgaand aan de behandeling gewoon eten. Leg iets in de vriezer waar u na de behandeling mee kunt koelen (bijvoorbeeld een coldpack).

Dag van de behandeling
U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de balie van de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. De polikliniekassistent(e) controleert uw gegevens en verzoekt u in de wachtkamer plaats te nemen. Vervolgens wordt u in de behandelkamer binnen geroepen. Daar neemt u plaats in de behandelstoel.

De behandeling
De behandeling vindt plaats onder lokale verdoving, zoals bij de tandarts. Tijdens het gesprek is met u besproken wat voor behandeling er plaats gaat vinden.Tijdens de behandeling zal de assistente en arts u op de hoogte houden.

Na de behandeling
Het kan voorkomen dat u na de behandeling last krijgt van een van de volgende verschijnselen:

Pijn
Nadat de verdoving is uitgewerkt kunnen pijn-klachten optreden. Deze zijn te bestrijden door pijnstillers volgens voorschrift in te nemen. U krijgt na de behandeling een recept mee voor pijnstillers. De arts zal voor een recept zorgen indien dit nodig is. Neem bij thuiskomst direct een pijnstiller in. Pijn kan tot 2 weken na de behandeling aanhouden.

Bloedverlies uit de mond
Als u op een gaasje bijt, mag u het een half uur na de behandeling verwijderen. Het is normaal dat er daarna nog wat bloed in de mond komt. Als dit vermengd wordt met speeksel, lijkt het vaak meer dan het in werkelijkheid is. U kunt eventueel nog een half uur op een schone zakdoek of een schoon gaasje bijten. Mocht de bloeding niet stoppen, neem dan contact op met de polikliniek.

Zwelling
Ga na de behandeling direct (met tussenpozen) koelen (bijvoorbeeld met een coldpack in een theedoek). Ondanks het koelen, kan er toch een aanzienlijke zwelling optreden. Deze is het hevigst op dag drie en vier na de behandeling. Daarna neemt de zwelling af. Uw lichaamstemperatuur is hierbij vaak verhoogd. U kunt ook tot twee weken na de behandeling last hebben van een beperkte mondopening. U kunt de mondopening stimuleren door te oefenen de mond steeds verder open te doen.

Spoelen
U mag 24 uur niet spugen of spoelen, zodat het wondje goed dicht kan gaan. Het bloedstolsel kan door spoelen of spugen losraken, wat nadelig is voor de genezing. U mag wel normaal de tanden poetsen. Het wondje mag hierbij nog ontzien worden. Als u een mondspoelmiddel voorgeschreven heeft gekregen, dan mag u 24 uur na de behandeling gaan spoelen. Dit doet u twee maal per dag na de maaltijd, gedurende vijf dagen.

Tandenpoetsen
U mag na de behandling normaal de tanden poetsen. De eerste dagen mag u het wondje hierbij ontzien. De eerste 24 uur na de behandeling mag u de tandpasta niet met kracht uitspugen en mag u de mond niet naspoelen. Als de 5 dagen spoelen voorbij zijn, mag u het wondje weer meepoetsen met een zachte borstel. De hechtingen zullen er dan ook uitgepoetst worden en hoeven niet verwijderd te worden door de kaakchirurg. Het kan zijn dat het wondje hierdoor weer een beetje gaat bloeden. Dit is normaal.

Voeding
Het kan prettig zijn om na de behandeling zacht voedsel te gebruiken, wat niet te warm is. Wacht wel met eten tot de verdoving is uitgewerkt. Drinken mag wel, maar ook niet te warm.

Roken
Roken kan een nadelige invloed hebben op de wondgenezing.

Alcohol
Ook alcohol kan een nadelig effect hebben op de genezing en pas op in combinatie met pijnstillers of andere medicatie.

Zon
Blijf na de behandeling een aantal dagen uit de zon. Dit zou een ontsteking tot gevolg kunnen hebben door de warmte.

Hoe verder
Indien nodig krijgt u een vervolgafspraak mee.

Complicaties
Na een chirurgische ingreep in de zijdelingse delen van de onderkaak, kan er soms een gevoelsstoornis optreden van de onderlip en/of de tong. Dit wordt meestal veroorzaakt door de wond ter plaatse en is vrijwel altijd van tijdelijke aard. Er is een zeer kleine kans (minder dan 1 op 1000) dat dit blijvend is.

Doet zich een niet te stelpen bloeding voor of nemen de pijnklachten en de zwelling na drie à vier dagen niet af maar juist toe, krijgt u hoge koorts en/of kunt u niet meer slikken, neemt u dan contact op met de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.

Treden er buiten de polikliniek-uren problemen op die niet kunnen wachten, neem dan contact op met de afdeling Spoedeisende Hulp van Amphia: T (076) 595 50 00.

Bent u ziek of verhinderd?
Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist.

Polikliniek Mondziekten, Kaak – en Aangezichtschirurgie Amphia: (maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur)
T (076) 595 30 23

Meer lezen over mond-, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA) in Amphia?

Ga naar afdeling MKA

Label