Parkinson polikliniek

Breda Langendijk

Telefoonnummer (076) 595 30 81
Polikliniek 46 (Neurologie)

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.30 uur.

Breda Molengracht

Telefoonnummer (076) 595 30 81
Polikliniek 34 (Neurologie)

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.30 uur.

Oosterhout Pasteurlaan

Telefoonnummer (076) 595 30 81
Polikliniek 7 (Neurologie)

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.30 uur.

Bij vragen of problemen kunt u ons bellen. De assistent helpt u verder en brengt u eventueel in contact met de neuroloog, de verpleegkundig specialist of de parkinsonverpleegkundige. Als u onze voicemail inspreekt, bellen we u binnen één dag terug. 

U kunt ook een e-mail sturen naar parkinsonpoli@amphia.nl. U ontvangt dan binnen drie werkdagen een reactie.  

Parkinson polikliniek

Uw huisarts of specialist kan u doorverwijzen naar de Parkinson polikliniek. Een neuroloog en een verpleegkundig specialist spreken daar uitgebreid met u en onderzoeken u lichamelijk. Soms is aanvullend onderzoek nodig, zoals een MRI-scan van uw hersenen.

Bij de ziekte van Parkinson en parkinsonisme nemen uw klachten gaandeweg toe. Ook kunnen er nieuwe problemen ontstaan. De ziekte is niet te genezen, maar we kunnen een aantal symptomen onderdrukken met medicijnen en andere therapieën. Uitgebreide informatie vindt u op 

Op www.parkinsontv.nl vindt u diverse filmpjes over de behandeling en zorg bij de ziekte van Parkinson, gemaakt door patiënten en professionals. 


Over ons

Samenwerking

De Parkinson polikliniek werkt nauw samen met diverse therapeuten en specialisten, binnen het ziekenhuis en daarbuiten. Denk hierbij aan fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, klinisch geriaters, urologen en psychiaters.

Vanuit Amphia verwijzen wij doorgaans naar consulenten die zijn aangesloten bij ParkinsonNet. Dit is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Via de Parkinson Zorgzoeker vindt u specialisten bij u in de buurt.


Voordelen

De Parkinson polikliniek biedt u een aantal voordelen: 

  • Uitstekende behandeling en zorg in teamverband.
  • Laagdrempelig contact tussen u en uw behandelaars.
  • Uitgebreide samenwerking met andere centra, zoals revalidatiecentrum Revant in Breda, het AMC in Amsterdam en het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg.

Voorbereid op controle komen

Met de vragenlijst parkinsonmedicatie bent u goed voorbereid op ieder volgend bezoek aan uw neuroloog, verpleegkundig specialist of parkinsonverpleegkundige. De lijst helpt u en ons om de belangrijkste klachten en veranderingen in beeld te brengen. Vul de vragenlijst voor ieder controlebezoek in en neem hem mee naar uw afspraak. Aan de balie van onze polikliniek kunt u een papieren versie krijgen. 

Wie zorgt voor u

Gespecialiseerde zorgverleners

U wordt behandeld door gespecialiseerde zorgverleners. Doorgaans komt u enkele keren per jaar langs voor een afspraak. Ons Parkinsonteam bestaat uit neurologen, een verpleegkundig specialist, een parkinsonverpleegkundige en een revalidatiearts. 

Neuroloog

De neuroloog is uw hoofdbehandelaar. Hij stelt de diagnose en zorgt voor de bestrijding van uw klachten. Al onze neurologen behandelen patiënten met de ziekte van Parkinson. Daarnaast zijn er twee neurologen gespecialiseerd in meer complexe behandelingen bij de ziekte van Parkinson.

Verpleegkundig specialist en parkinsonverpleegkundige

De verpleegkundig specialist en de parkinsonverpleegkundige zijn uw eerste aanspreekpunten bij vragen of problemen. Zij regelen voor u de noodzakelijke zorg. De parkinsonverpleegkundige stemt als tussenpersoon de zorg en behandeling voor u af met de neuroloog of verpleegkundig specialist. Zij begeleidt mensen met een apomorfine-pomp. De verpleegkundig specialist verricht onderzoek en schrijft recepten uit. Hij begeleidt meer complexe behandelingen, zoals apomorfine en diepe hersenstimulatie (DBS). Ook beoordeelt hij Parkinsonpatiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis. 

Revalidatie arts

Door verminderde lichaamsfuncties kunt u in het dagelijks leven problemen ondervinden. De revalidatiearts probeert deze te verminderen. Soms kan dit door de lichaamsfuncties te verbeteren, maar meestal leren we u compensaties aan voor deze functies. Daarvoor werkt u intensief samen met het behandelteam, dat kan bestaan uit een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een logopedist, een maatschappelijk werker en een psycholoog. De revalidatiearts coördineert uw behandeling. 

Lotgenotencontact

Parkinson vereniging

De Parkinson Vereniging is meer dan alleen een patiëntenvereniging. Zij zet zich in voor iedereen die te maken heeft met de ziekte van Parkinson of met parkinsonisme. Zo kunnen niet alleen patiënten, maar ook mantelzorgers, kinderen van patiënten en professionals terecht bij de vereniging voor lotgenotencontact, informatie en belangenbehartiging. Zij organiseren vele vormen van lotgenotencontact, individueel en in groepen. Zo kunnen leden van de vereniging contact zoeken met een van de ruim 200 contactpersonen in het land. Daarnaast organiseren zij regionale en landelijke bijeenkomsten waar patiënten en andere betrokkenen elkaar kunnen ontmoeten. 

Parkinson Café

Het Parkinson Café Breda is een informeel trefpunt voor mensen met de ziekte van Parkinson, familie en mantelzorgers. Het biedt u de gelegenheid meer te weten te komen over de ziekte, de behandeling, de medische ontwikkelingen en oplossingen voor dagelijkse problemen. 

Bovendien kunt u met anderen praten die uw ervaringen begrijpen en kunnen delen. 

U vindt het programma, het adres en de openingstijden op de website.

Patiënt Educatie Programma Parkinson

De ziekte van Parkinson heeft niet alleen lichamelijke, maar ook psychologische en sociale gevolgen. Dit heeft zijn weerslag op uw kwaliteit van leven en die van uw partner. Bij Revalidatiecentrum Revant (in Breda) en Avoord Zorg en Wonen (in Etten-Leur) kunt u een programma volgen dat is gericht op het omgaan met de psychosociale problematiek. Zo kunt u deze problemen verminderen en de kwaliteit van leven van u beiden verbeteren. Het programma heeft een positieve insteek: het is gericht op wat nog wél kan. Het leert u en uw partner beter om te gaan met de gevolgen van de ziekte. Aanvullende informatie kunt u vragen aan de parkinsonverpleegkundige of verpleegkundig specialist. 

Behandelingen

Tekort aan dopamine

Dopamine is een stof in de hersenen die uw bewegingen soepel laat verlopen. Bovendien draagt dopamine bij aan een gevoel van genot, blijdschap en welzijn. De stof maakt bovendien communicatie mogelijk tussen de zenuwcellen. Mensen met de ziekte van Parkinson hebben een tekort aan dopamine. Dit komt door een geleidelijk verlies van zenuwcellen in de hersenen die dopamine aanmaken. Met verschillende medicijnen proberen we dit tekort aan te vullen.

Parkinsonmedicijnen en meer complexe behandelingen

De meeste mensen met de ziekte van Parkinson gebruiken medicijnen om de klachten te onderdrukken. Meestal zijn dit tabletten of capsules. Onze Parkinsonpolikliniek heeft hier veel ervaring mee. Een van deze medicijnen is levodopa. In onze folder leest u hier meer over. 


Soms veroorzaken tabletten en capsules hevige schommelingen in werking. We passen de medicijnen dan aan door ze anders over de dag te verdelen, of door medicatie toe te voegen of juist weg te laten. Soms zijn de medicijnen niet voldoende. Dan overwegen we aanvullende, complexere therapieën, zoals diepe hersenstimulatie (DBS), een apomorfine-pomp of een duodopa-pomp. 


In het Amphia Ziekenhuis stellen wij de apomorfine-pomp in tijdens een opname van één tot twee weken. Daarnaast behandelen wij mensen die in andere ziekenhuizen DBS hebben ondergaan. Wij kunnen de neurostimulator controleren en zo nodig bijstellen. Op de website van de Parkinson Vereniging vindt u uitgebreide informatie.

Zorgverleners

Verpleegkundig specialist

Gespecialiseerd verpleegkundige

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.