Let op: maatregelen voor patiënten en bezoekers aangepast in verband met COVID-19 (coronavirus)
Lees meer

Parkinson polikliniek

Breda Molengracht

Routenummer 10
Telefoonnummer (076) 595 30 81

Oosterhout Pasteurlaan

Telefoonnummer (076) 595 30 81
Polikliniek 7 (Neurologie)

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30u tot 12.00u in de ochtend en van 13.30u tot 16.00u in de middag. Bij vragen of problemen kunt u ons bellen. De assistent helpt u verder en brengt u eventueel in contact met de neuroloog, de verpleegkundig specialist of de parkinsonverpleegkundige. U kunt ook een e-mail sturen naar parkinsonpoli@amphia.nl. U ontvangt dan binnen drie werkdagen een reactie. 

Parkinson polikliniek

Uw huisarts of specialist kan u doorverwijzen naar de polikliniek Neurologie, waar één van onze neurologen met u de klachten bespreekt en u zal onderzoeken. Soms is aanvullend onderzoek nodig om eventuele andere oorzaken dan de ziekte van Parkinson op te sporen, zoals een MRI-scan van uw hersenen.

Bij de ziekte van Parkinson en parkinsonisme nemen uw klachten gaandeweg toe. Ook kunnen er nieuwe problemen ontstaan. De ziekte is niet te genezen, maar we kunnen een aantal symptomen onderdrukken met medicijnen en andere therapieën. Daarnaast kan de juiste begeleiding u helpen om te leren omgaan met klachten, en te voorkomen dat nieuwe klachten ontstaan.Uitgebreide informatie over de ziekte van Parkinson vindt u op:


Over ons

Samenwerking

De Parkinson polikliniek werkt nauw samen met diverse therapeuten en specialisten, binnen het ziekenhuis en daarbuiten. Denk hierbij aan revalidatieartsen, huisartsen, specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, klinisch geriaters, urologen en psychiaters.

Wij hebben uitgebreide samenwerking met andere centra, zoals revalidatiecentrum Revant in Breda, het Amsterdam UMC en het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg

Vanuit Amphia verwijzen wij doorgaans naar consulenten die zijn aangesloten bij ParkinsonNet. Dit is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Via de Parkinson Zorgzoeker vindt u specialisten bij u in de buurt.

 

Voorbereid op controle komen

Met de vragenlijst parkinsonmedicatie bent u goed voorbereid op ieder volgend bezoek aan uw neuroloog, verpleegkundig specialist of parkinsonverpleegkundige. De lijst helpt u en ons om de belangrijkste klachten en veranderingen in beeld te brengen. Vul de vragenlijst voor ieder controlebezoek in en neem hem mee naar uw afspraak. Aan de balie van onze polikliniek kunt u een papieren versie krijgen. 

Wie zorgt voor u

Gespecialiseerde zorgverleners

U wordt behandeld door gespecialiseerde zorgverleners. Doorgaans komt u enkele keren per jaar langs voor een afspraak. Ons Parkinsonteam bestaat uit neurologen, een verpleegkundig specialist en een parkinsonverpleegkundige. Daarnaast kunnen er gespecialiseerde revalidatieartsen betrokken zijn bij uw behandeling.

Neuroloog

De neuroloog is uw hoofdbehandelaar. Hij stelt de diagnose en zorgt voor de bestrijding van uw klachten. Al onze neurologen behandelen patiënten met de ziekte van Parkinson. Daarnaast zijn er drie neurologen gespecialiseerd in meer complexe behandelingen bij de ziekte van Parkinson.

 

Verpleegkundig specialist en parkinsonverpleegkundige

De verpleegkundig specialist en/of de parkinsonverpleegkundige zijn uw eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen. Zij regelen en coördineren voor u de noodzakelijke behandeling en zorg, waarbij afstemming kan plaatsvinden met uw behandelteam. Daarnaast behandelen en begeleiden zij de meer complexe behandelingen bij de ziekte van Parkinson, zoals Apomorfinepomp, Duodopapomp en diepe hersenstimulatie (DBS).

Indien u denkt dat er wijzigingen nodig zijn in uw medicijnen, kunt u dit tijdens de controle bespreken met uw behandelteam. De neuroloog en de verpleegkundig specialist schrijven zelf recepten. De parkinsonverpleegkundige kan namens u overleggen met de neuroloog of de verpleegkundig specialist.

Mocht u opgenomen worden in het ziekenhuis vanwege Parkinson of een andere oorzaak, kunt u eventueel vragen om extra controle en begeleiding in het ziekenhuis. De verpleegkundig specialist of de parkinsonverpleegkundige kan u tijdens de opname blijven volgen om de parkinsonzorg en medicatie optimaal te houden. U dient hier mogelijk zelf om te vragen. Als u tijdens een opname geen veranderingen of problemen heeft wat betreft Parkinson, is deze begeleiding niet nodig.

Revalidatie arts

Door verminderde lichaamsfuncties kunt u in het dagelijks leven problemen ondervinden. De revalidatiearts probeert deze te verminderen. Soms kan dit door de lichaamsfuncties te verbeteren, maar meestal leren we u compensaties aan voor deze functies. Daarvoor werkt u intensief samen met het behandelteam, dat kan bestaan uit een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een logopedist, een maatschappelijk werker en een psycholoog. De revalidatiearts coördineert uw behandeling vanuit het revalidatiecentrum.

Lotgenotencontact

Parkinson vereniging

De Parkinson Vereniging is meer dan alleen een patiëntenvereniging. Zij zet zich in voor iedereen die te maken heeft met de ziekte van Parkinson of met parkinsonisme. Zo kunnen niet alleen patiënten, maar ook mantelzorgers, kinderen van patiënten en professionals terecht bij de vereniging voor lotgenotencontact, informatie en belangenbehartiging. Zij organiseren vele vormen van lotgenotencontact, individueel en in groepen. Zo kunnen leden van de vereniging contact zoeken met een van de ruim 200 contactpersonen in het land. Daarnaast organiseren zij regionale en landelijke bijeenkomsten waar patiënten en andere betrokkenen elkaar kunnen ontmoeten. 

Parkinson Café

Het Parkinson Café Breda is een informeel trefpunt voor mensen met de ziekte van Parkinson, familie en mantelzorgers. Het biedt u de gelegenheid meer te weten te komen over de ziekte, de behandeling, de medische ontwikkelingen en oplossingen voor dagelijkse problemen. Bovendien kunt u met anderen praten die uw ervaringen begrijpen en kunnen delen.  U vindt het programma, het adres en de openingstijden op de website.

Jong en Parkinson

Wanneer de ziekte van Parkinson op relatief jongere leeftijd voorkomt, hebben mensen vaak andere problemen en vragen dan bij de ziekte van Parkinson op oudere leeftijd. Denk hierbij aan mensen die nog deelnemen aan het arbeidsproces, of nog thuiswonende kinderen hebben. Dit wordt ook wel Yoppers genoemd (Young Onset Parkinson). De Yoppers in West-Brabant organiseren zelf informatiebijeenkomsten over diverse onderwerpen, als onderdeel van de Parkinsonvereniging en het ParkinsonCafé Breda

Patiënt Educatie Programma Parkinson

De ziekte van Parkinson heeft niet alleen lichamelijke, maar ook psychologische en sociale gevolgen. Dit heeft zijn weerslag op uw kwaliteit van leven en die van uw partner. Bij Revalidatiecentrum Revant (in Breda) kunt u een programma volgen dat is gericht op het omgaan met de psychosociale problematiek. Zo kunt u deze problemen verminderen en de kwaliteit van leven van u beiden verbeteren. Het programma heeft een positieve insteek: het is gericht op wat nog wél kan. Het leert u en uw partner beter om te gaan met de gevolgen van de ziekte. Aanvullende informatie kunt u vragen aan de parkinsonverpleegkundige of verpleegkundig specialist.

Autorijden

Bij de ziekte van Parkinson kunnen de ziekteklachten en de medicatie invloed hebben op het autorijden. In de folder kunt u lezen welke regels er zijn rondom autorijden bij Parkinson, en staan ook praktische adviezen beschreven.

Behandelingen

Tekort aan dopamine

Dopamine is een stof in de hersenen die uw bewegingen soepel laat verlopen. Bovendien draagt dopamine bij aan een gevoel van genot, blijdschap en welzijn. De stof maakt bovendien communicatie mogelijk tussen de zenuwcellen. Mensen met de ziekte van Parkinson hebben een tekort aan dopamine. Dit komt door een geleidelijk verlies van zenuwcellen in de hersenen die dopamine aanmaken. Met verschillende medicijnen proberen we dit tekort aan te vullen.

Parkinsonmedicijnen en meer complexe behandelingen

De meeste mensen met de ziekte van Parkinson gebruiken medicijnen om de klachten te onderdrukken. Meestal zijn dit tabletten of capsules. Onze Parkinsonpolikliniek heeft hier veel ervaring mee. Een van deze medicijnen is levodopa. In onze folder leest u hier meer over. 


Soms veroorzaken tabletten en capsules hevige schommelingen in werking. We passen de medicijnen dan aan door ze anders over de dag te verdelen, of door medicatie toe te voegen of juist weg te laten. Soms zijn de medicijnen niet voldoende. Dan overwegen we aanvullende, complexere therapieën, zoals diepe hersenstimulatie (DBS), een apomorfine-pomp of een duodopa-pomp. In deze folder leest u meer over deze behandelingen.


In Amphia kunnen wij mensen instellen op de Apomorfinepomp of de Duodopapomp tijdens een opname van één tot twee weken. Daarnaast behandelen wij mensen waarbij DBS is verricht bij samenwerkende ziekenhuizen. Wij kunnen de neurostimulator controleren en zo nodig bijstellen. Op de website van de Parkinson Vereniging vindt u uitgebreide informatie.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.