Voorbereidingsplein

Breda Langendijk

Telefoonnummer (076) 595 30 35
U kunt op locatie Langendijk ook op donderdagavond terecht van 17.00 en 21.00 uur, alleen op afspraak.
Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Breda Molengracht

Telefoonnummer (076) 595 30 35
Unitnummer Oost 12
Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Oosterhout Pasteurlaan

Telefoonnummer (076) 595 30 35
Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Voorbereidingsplein

Als u geopereerd gaat worden, zal uw arts u doorverwijzen naar het Voorbereidingsplein. Hier krijgt u alle informatie die van belang is voor uw operatie. We besteden aandacht aan voorbereiding, verdoving en pijnbestrijding. Daarnaast kijken we of u lichamelijk in staat bent om een operatie te ondergaan: 
  • U vult een gezondheidsvragenlijst in.
  • We meten uw lengte, gewicht en bloeddruk.
  • Soms is bloedonderzoek noodzakelijk
  • Soms wordt er een ECG (hartfilmpje) gemaakt. 
 Let op: deze voorbereiding is noodzakelijk om toestemming te krijgen voor uw operatie. Pas daarna kan uw operatie worden gepland.

Wat kunt u verwachten?

Voorbereidende gesprekken

U krijgt voorbereidende en informatieve gesprekken met de volgende personen: 

  • Apothekersassistent: hij/zij neemt uw medicijngebruik en/of allergieën met u door.
  • Anesthesiemedewerker: hij/zij neemt de gezondheidsvragenlijst met u door. U krijgt uitleg over de narcose of het soort verdoving tijdens de operatie. Tevens wordt het nuchter beleid met u besproken. 
  • Intake-/opnameverpleegkundige: hij/zij geeft u uitleg over de voorbereidingen die nodig zijn vóór de opname, uw verblijf op de verpleegafdeling en de eventuele nazorg. Er wordt gekeken naar voedingstoestand en fysieke beperkingen. 
  • Opnameplanner: de afdeling Opname verzorgt de opnameplanning. Indien mogelijk spreekt u met hem/haar spreekt een opnamedatum af.

Anesthesioloog

Soms is het noodzakelijk om een afspraak te maken op het spreekuur van de anesthesioloog. Dit is afhankelijk van uw gezondheidssituatie en het soort operatie die u gaat krijgen. U krijgt uitleg over de narcose of het soort verdoving tijdens de operatie. De anesthesioloog neemt samen met u de vragenlijst door. Tevens wordt het nuchter beleid met u besproken en wordt de medicatie bepaald. Houdt u er rekening mee dat deze afspraak op een andere dag zal plaatsvinden. 

Voorlichting

Duur van de afspraak

Houdt u er in uw planning rekening mee dat de gesprekken op het Voorbereidingsplein minimaal een uur van uw tijd vragen. Is het druk op het Voorbereidingsplein of heeft u aansluitend aan uw polibezoek geen tijd? Dan kunt u ervoor kiezen om bij de balie van het Voorbereidingsplein of telefonisch een afspraak te maken.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.