Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

dr. L. de Jong-Speksnijder
dr. L. de Jong-Speksnijder

dr. L. de Jong-Speksnijder

Specialisme

Gynaecologie en Verloskunde

Functie

Gynaecoloog

Biografie

Werkervaring

 • Medisch Specialist sinds 2016
 • Werkzaam bij Amphia sinds 2011

Opleiding

Promotieonderzoek (lopend): De bekkenbodem ontrafelt: Obstetrische schade, symptomen en beeldvorming
2011-2016: Specialisatie tot gynaecoloog in Amphia, Maxima Medisch Centrum Eindhoven/Veldhoven en Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
2000-2006: Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Nevenactiviteiten (in ziekenhuis)

 • Medisch manager Bekkenbodemcentrum

Nevenactiviteiten (buiten ziekenhuis)

 • Commissielid jaarlijkse voortgangstoets
 • Docent voor de KNOV hechtcursus (perineumruptuur/ episiotomie) voor verloskundigen
 • Docent Gastcollege opleiding bekkenfysiotherapie

Publicaties

Lidmaatschappen

 • Lid Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)
 • Lid Orde van Medisch Specialisten (OMS)
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) met lidmaatschap werkgroep bekkenbodem, perinatologie & maternale ziekten, commissie voortgangstoets
 • International Urogynecology Association (IUGA)
 • Nederlandse vereniging van Vulvapathologie

BIG nummer

99066217001

Biografie

Het begeleiden van vrouwen met diverse klachten in haar verschillende levensfasen: dat is mijn passie. Elke dag en elke patiënt is anders, dit maakt mijn werk zo boeiend.

Ik vind het essentieel dat vrouwen en hun naasten zich gehoord en begrepen voelen met hun klacht, gevolgd door een heldere uitleg over haar aandoening en de daarbij eventuele behandelingen. Optimale zorg op maat en samen beslissen zijn hierin belangrijk voor mij.

De laatste 2 jaar van mijn opleiding heb ik bewust gekozen voor de bekkenbodemzorg (differentiatie urogynaecologie). De variatie aan problematiek (met vaak meerdere problemen tegelijk), de bijbehorende behandelingen en het multidisciplinaire aspect hebben bijgedragen tot het maken van deze keuze. Verder is het een subspecialisatie dat sterk in ontwikkeling is; een ontwikkeling waarbij ik graag betrokken ben. Eén van de manieren waarop ik bijdraag aan het vergroten van de kennis en kwaliteit van de bekkenbodemzorg is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het opleiden van (para)medici. Mijn eigen onderzoek richt zich vooral op ontstaan van bekkenbodemschade en de bijbehorende klachten rondom een bevalling. Verloskunde is dan ook het andere deelspecialisme waarin ik gespecialiseerd ben en waar u mij kunt tegenkomen.

Aandachtsgebieden

 • Urogynaecologie

Label