Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Blaasspoeling binnen 24 uur na de operatie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Blaasspoeling binnen 24 uur na de operatie

Nabehandeling bij blaaspoliepen

Inleiding
Deze folder geeft uitleg over de blaasspoeling die u binnen 24 uur na de operatie (TURT) gaat krijgen.

Wat is een blaasspoeling?
Uw behandelend uroloog heeft poliep(en) in uw blaas geconstateerd. Hoewel deze poliepen in principe kwaadaardig kunnen zijn, blijven ze beperkt tot het slijmvlies van de blaas en kunnen ze door middel van een operatie door de plasbuis verwijderd worden. Bij meer dan 50% van de patiënten zullen de poliepen echter terugkeren, waarbij ze soms kwaadaardiger worden en verder de blaaswand ingroeien. Daarom is het vaak niet voldoende om uitsluitend de poliepen te verwijderen. Met behulp van een blaasspoeling binnen 24 uur na de operatie is het mogelijk de kans, dat de poliepen terugkomen, te verkleinen.

Uw behandelend uroloog beslist of u in aanmerking komt voor het spoelen van de blaas binnen 24 uur met chemotherapie na de operatie. 

Uw uroloog geen garantie bieden of in uw situatie de spoelingen op korte of lange termijn succesvol zijn.

Na de operatie:

 • Binnen 24 uur na de operatie heeft u een afspraak op de polikliniek urologie.
 • De verpleegkundige brengt u hier in een bed naar toe.
 • Voordat u naar de polikliniek gebracht wordt zal de verpleegkundige controleren of u via de katheter niet te veel bloed meer verliest en u geen blaaskrampen heeft. Het kan zijn, dat bij hevige klachten of bloedverlies de spoeling niet door gaat.
 • U verblijft 1 uur op de polikliniek daarna wordt u door de verpleegkundige weer naar de verpleegafdeling terug gebracht.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?
Door een verpleegkundige, die extra beschermende kleding aan heeft, wordt er via de katheter die in de blaas zit, medicatie in de blaas gebracht. De katheter wordt hierna afgeklemd zodat de vloeistof 1 uur op de blaas kan inwerken. De verpleegkundige controleert regelmatig hoe het met u gaat.

Na 1 uur haalt de verpleegkundige de spoeling via de katheter uit de blaas. Wanneer u de vorige dag geopereerd bent verwijdert de verpleegkundige de katheter. Anders blijft de katheter zitten tot de volgende ochtend.

U wordt door de verpleegkundige van de afdeling opgehaald.

Bijwerkingen
Tijdens de behandeling kan het voorkomen dat u een flinke drang krijgt om te urineren. Waarschuw dan gelijk de verpleegkundige! Zo voorkomt u dat er tijdens de drang vloeistof langs de katheter loopt.

Op de verpleegafdeling
De eerste 48 uur moet u voorzichtig omgaan met uw urine. Hierin zijn namelijk nog resten van de cytostatica blaasspoeling aanwezig. Hierover zal de verpleegkundige van de afdeling u inlichten.

Ontslag
U krijgt bij het ontslag de afspraak mee voor de vervolgcontrole bij de uroloog.

De meeste patiënten verdragen de blaasspoeling probleemloos. Als er toch bijwerkingen optreden, beperken deze zich gewoonlijk tot klachten van de blaas zoals:

 • frequente aandrang om te plassen;
 • een pijnlijk of branderig gevoel in de blaas of plasbuis;
 • moeite met ophouden van de urine;
 • bloed of weefseldeeltjes bij de urine.

Vrijwel altijd zijn deze verschijnselen na enkele dagen verdwenen . Zo niet, dan kunnen de symptomen zo nodig door uw uroloog bestreden worden met medicamenten. U kunt dan tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek.

Controle
Om het effect van de spoelingen te controleren, zal uw uroloog in het eerste jaar na de verwijdering van de poliepen regelmatig in uw blaas kijken (cystoscopie).

Soms zullen ook nierfoto's gemaakt worden. Als er na één jaar controle geen poliepen teruggekomen zijn, dan is de kans dat u poliepvrij blijft, toegenomen. Wij wijzen u er echter op dat, ook na jaren, poliepen nog opnieuw kunnen verschijnen.

Het aantal keren dat uw uroloog in de volgende jaren uw blaas zal controleren, wordt met u afgesproken. 

Vragen?
Deze folder betreft een algemene voorlichting. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd door uw uroloog kenbaar gemaakt worden. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur contact opnemen met de polikliniek Urologie.

 • T (076) 595 10 26
   

Ruimte voor uw vragen en/of opmerkingen:

...............................................................................................................................................

​...............................................................................................................................................

​...............................................................................................................................................

​...............................................................................................................................................

​...............................................................................................................................................

​...............................................................................................................................................

​...............................................................................................................................................

​...............................................................................................................................................

​...............................................................................................................................................

​...............................................................................................................................................

​...............................................................................................................................................

​...............................................................................................................................................

​...............................................................................................................................................

​...............................................................................................................................................

​...............................................................................................................................................

​...............................................................................................................................................

​...............................................................................................................................................

Meer lezen over urologie bij Amphia?

Ga naar afdeling Urologie

Label