Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Blaasspoeling met BCG
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Blaasspoeling met BCG

Inleiding
Op de polikliniek Urologie is een afspraak met u gemaakt voor spoelingen. In deze folder kunt u lezen wat er voor en tijdens de behandeling gebeurt en waar u aan moet denken na de behandeling.

Waarom een blaasspoeling?
Uw behandelend uroloog heeft poliepen in uw blaas geconstateerd. Hoewel deze poliepen kwaadaardig zijn, blijven zij beperkt tot het slijmvlies van de blaas. Zij kunnen door middel van een operatie door de plasbuis in hun geheel verwijderd worden. Bij meer dan 50% van de patiënten zullen zij echter terugkeren, waarbij zij soms langzaam kwaadaardiger worden en verder de blaaswand ingroeien. Daarom is het vaak niet voldoende om uitsluitend de poliepen te verwijderen. Het is net zo belangrijk om te verhinderen dat zij terugkeren. Met behulp van poliklinische blaasspoelingen is het mogelijk om de kans dat deze poliepen terugkomen, te verkleinen.

Er zijn meerdere medicijnen die voor blaasspoelingen worden gebruikt. Welk middel noodzakelijk is, wordt in uw geval zorgvuldig door uw uroloog bepaald.

In uw geval heeft de uroloog gekozen voor BCG spoelingen. BCG is een vaccin dat bestaat uit een oplossing van verzwakte tuberculose bacteriën. Het middel is ook effectief tegen blaaspoliepen. Het zorgt voor een immuunreactie (afweerreactie).

Vooraf kan de uroloog geen garantie geven of in uw individuele geval de spoelingen op korte of lange termijn succesvol zullen zijn.

De uitvoering van de blaasspoeling
Binnen enkele weken nadat de blaaspoliepen bij u verwijderd zijn, komt u op de polikliniek voor de eerste blaasspoeling.

Nadat u zich heeft gemeld bij de balie brengt de verpleegkundige u naar de behandelkamer. U wordt verzocht de onderkleding uit te trekken en plaats te nemen op de onderzoekstafel.

Vervolgens brengt de verpleegkundige een slangetje (katheter) in de blaas. Hierna wordt het medicijn via de katheter in de blaas gebracht en de katheter wordt verwijderd. U moet proberen het medicijn gedurende 1 à 2 uur in de blaas te houden, zodat het medicijn optimaal kan inwerken op de blaaswand.

Belangrijk:

 • Drink enkele uren voor de spoeling zo weinig mogelijk, zodat u de blaasspoeling niet voortijdig hoeft uit te plassen.
 • Het is niet de bedoeling dat u gaat rusten, maar dat u in beweging blijft. Wanneer u dat niet kunt, kunt u het beste het zitten en liggen afwisselen.
 • Als u een blaasontsteking denkt te hebben, neem dan contact op met de poli urologie. Het kan zijn dat de spoeling niet doorgaat.
 • Wanneer u 24 uur voor de blaasspoeling nog bloed bij de urine heeft gehad of koorts heeft, dient u contact op te nemen met de polikliniek urologie. De blaasspoeling wordt dan uitgesteld.
 • Nadat u zich heeft gemeld brengt de verpleegkundige u naar de behandelkamer. U wordt verzocht de onderkleding uit te trekken en plaats te nemen op de onderzoekstafel. Vervolgens brengt de verpleegkundige een slangetje (katheter) in de blaas
 • Hierna wordt het medicijn via de katheter in de blaas gebracht en de kathteter wordt verwijderd.
 • U moet proberen het medicijn gedurende 1 a 2 uur in de blaas te houden, zodat het medicijn optimaal kan inwerken op blaaswand.

Het aantal blaasspoelingen
De behandeling wordt gestart met iedere week 1 blaasspoeling gedurende 6 weken.

 • Na 3 maanden heeft u gedurende 3 weken één spoeling per week.
 • Na 6 maanden heeft u gedurende 3 weken één spoeling per week.
 • Na 12 maanden heeft u gedurende 3 weken één spoeling per week.

Het kan zijn dat uw uroloog in uw specifieke geval ervoor kiest om de spoelingen gedurende 3 jaar te geven. In het tweede en derde jaar heeft u dan ieder half jaar, gedurende 3 weken één spoeling per week. Dus 12 spoelingen in 2 jaar. Ook kan het zijn dat de uroloog om een bepaalde reden afwijkt van het schema. De afspraken hiervoor worden met u gemaakt door een verpleegkundige op de polikliniek Urologie.

Nazorg

 • Direct na de blaasspoeling verlaat u, zonder katheter, het ziekenhuis. Als u de eerste keer plast na ongeveer 1 à 2 uur, kan er lucht meekomen. De lucht is ingespoten bij de blaasspoeling.
 • Let op dat ook mannen de eerste keren zittend moeten plassen! Spoel het toilet 2 maal goed door met de toilet deksel omlaag.
 • Bij morsen van urine buiten de toiletpot is het belangrijk dat u de omgeving goed reinigt met chloor.
 • Vermijd huidcontact met de vloeistof. Mocht de vloeistof toch per ongeluk op uw huid komen, reinig de huid goed met verdunde chloor.
 • Besmette kleding en ondergoed kunnen gewoon in de was.
 • Behalve bovenstaande huishoudelijke maatregelen en uw normale hygiëne hoeven er geen extra voorzorgen genomen te worden.
 • U wordt aangeraden om gedurende één week na de BCG-behandeling een condoom te gebruiken bij geslachtsgemeenschap.

Bijwerkingen
De bijwerkingen van een BCG-behandeling komen vaak voor, maar zijn over het algemeen mild en van voorbijgaande aard. De bijwerkingen nemen gewoonlijk toe met het aantal BCG-blaasspoelingen.

De bijwerkingen die op kunnen treden bij de BCG-behandeling zijn:

 • frequente (veelvuldige) aandrang om te plassen;
 • pijnlijk of branderig gevoel in de blaas en plasbuis;
 • moeite met ophouden van de urine ;
 • bloed of weefseldeeltjes bij de urine;
 • de dag van de spoeling en de dag na de spoeling kunt u wat griepachtige verschijnselen krijgen (koorts, spierpijn, niet lekker zijn);
 • bij koorts hoger dan 38.5 C gedurende twaalf uur of meer wordt u gevraagd contact op te nemen met de polikliniek Urologie.

Controle
Om het effect van de spoelingen te controleren kijkt uw uroloog in het eerste jaar na verwijdering van de poliepen regelmatig in uw blaas (cystoscopie). Naast de cystoscopie kan er ook eventueel urine onderzoek plaatsvinden.

Zijn er na een jaar geen poliepen teruggekomen, dan is de kans dat u poliepvrij blijft, toegenomen. Maar ook na jaren kunnen poliepen nog opnieuw verschijnen. Het aantal keren dat uw uroloog in de volgende jaren uw blaas controleert, is van uw specifieke situatie afhankelijk. Dit bespreekt uw uroloog met u. U blijft onder controle van een uroloog maar de frequentie van cystoscopien neemt af.

Bij verhindering
De medicijnen voor uw blaasspoeling worden op de dag van uw blaasspoeling speciaal voor u gemaakt. Mocht u verhinderd zijn en de spoeling uit willen stellen, neemt u dan - indien mogelijk - 24 uur van te voren contact op met de polikliniek Urologie op. Telefoonnummer: (076) 595 10 26.

Vragen?
Tijdens uw behandeling en erna kunt u uw vragen altijd stellen aan de oncologische urologieverpleegkundige of uw behandelend specialist. Het telefoonnummer van de oncologische urologie verpleegkundige is: (076) 595 22 77.

Meer lezen over urologie bij Amphia?

Ga naar afdeling Urologie

Label