Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Blaasspoeling met mitomycine
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Blaasspoeling met mitomycine

Inleiding
Op de polikliniek Urologie is een afspraak met u gemaakt voor een blaasspoeling. Deze behandeling vindt plaats op de polikliniek Urologie. In deze folder kunt u lezen wat er voor en tijdens de behandeling gebeurt en waar u aan moet denken na de behandeling.

Wat is een blaasspoeling?
Uw behandelend uroloog heeft poliepen in uw blaas geconstateerd. Hoewel deze poliepen kwaadaardig zijn, blijven zij beperkt tot het slijmvlies van de blaas en kunnen zij door middel van een kleine operatie door de plasbuis in hun geheel verwijderd worden. Bij meer dan 50% van de patiënten zullen zij echter terugkeren, waarbij zij soms langzaam kwaadaardiger worden en verder de blaaswand ingroeien. Daarom is het vaak niet voldoende om uitsluitend de poliepen te verwijderen. Evenzo belangrijk is het te verhinderen dat zij terugkeren. Met behulp van poliklinische blaasspoelingen is het mogelijk de kans, dat deze poliepen terugkomen, te verkleinen. Voor blaasspoelingen worden verschillende medicijnen gebruikt. Welk middel voor u geschikt is, wordt zorgvuldig door uw uroloog bepaald. Tevens bepaalt hij van tevoren hoeveel blaasspoelingen in uw geval nodig zijn.

Vooraf kan uw uroloog geen garantie bieden of in uw individuele geval, de spoelingen op korte of lange termijn succesvol zijn.

Voorbereiding

 • Drink 2 uren voorafgaande aan de spoeling zo weinig mogelijk. De reden hiervoor is dat anders de werking van het ingebrachte medicijn minder goed is. Het wordt dan te snel verdund.

Vóórdat de verpleegkundige begint met de blaasspoeling, informeert hij/zij of u last heeft gehad van mogelijke bijwerkingen. De spoeling zal worden uitgesteld indien er bij u een infectie wordt geconstateerd of als u bloederige urine heeft.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?
U meldt zich op de afgesproken dag en tijd op de polikliniek urologie. Door een verpleegkundige, die extra beschermende kleding aan heeft, wordt er een katheter in de blaas gebracht. Nadat het medicijn door middel van de katheter in de blaas gebracht is, zal de katheter verwijderd worden.

U mag na de blaasspoeling direct naar huis.

Belangrijk

 • Houd de vloeistof minstens 1 uur, zo mogelijk 2 uur in de blaas. Het medicijn kan dan goed inwerken.
 • Na maximaal 2 uur gaat u naar de toilet om uit te plassen.

Hoe lang duurt de behandeling?
De behandeling neemt ongeveer tien minuten in beslag, deze zijn nodig voor het katheteriseren.

Na de behandeling
Na de blaasspoeling mag u het ziekenhuis verlaten. We vermelden nu enkele zaken, waarmee u na de ingreep rekening moet houden.

 • Vermijd huidcontact met de spoelvloeistof.
 • Mannen kunnen het beste zittend plassen.
 • Spoel het toilet goed door
 • Bij morsen van de urine buiten het toilet, dient u de omgeving goed te reinigen.
 • Uw 'besmette' kleding en ondergoed kunnen gewoon in de was.
 • Behoudens huishoudelijke maatregelen en normale hygiëne behoeven geen extra voorzorgen te worden genomen voor kinderen of volwassenen in uw omgeving.
 • Wij raden u aan op de dag van de spoeling en de dag erna geen geslachtsgemeenschap te hebben.

Bijwerkingen
De meeste patiënten verdragen blaasspoelingen probleemloos. Als er toch bijwerkingen optreden, beperken deze zich gewoonlijk tot klachten van de blaas zoals frequente aandrang om te plassen, een pijnlijk of branderig gevoel in de blaas of plasbuis, moeite met ophouden van de urine, bloed of weefseldeeltjes bij de urine. Vrijwel altijd zijn deze verschijnselen verdwenen op de dag na de spoeling. Zo niet, dan kunnen de symptomen zo nodig door uw uroloog bestreden worden met medicamenten.

Enkele soorten blaasspoelingen kunnen behalve blaasklachten ook algemene ziekteverschijnselen teweegbrengen, zoals koorts, koude rilling, spierpijn en griepgevoel. Uw uroloog zal u hierover inlichten. Indien u langer dan 48 uur koorts heeft (temperatuur> 38,5°C) dan contact opnemen met de polikliniek urologie.

Controle
Om het effect van de spoelingen te controleren, zal uw uroloog in het eerste jaar na de verwijdering van de poliepen regelmatig in uw blaas kijken (cystoscopie).Naast de cystoscopie zal uw uroloog de urine controleren op een eventuele blaasontsteking en poliepcellen. Soms zullen ook nierfoto's gemaakt worden. Indien er na één jaar controle geen poliepen teruggekomen zijn, dan is de kans dat u poliepvrij blijft, toegenomen. Wij wijzen u er echter op dat, ook na jaren, poliepen nog opnieuw kunnen verschijnen. Het aantal keren dat uw uroloog in de volgende jaren uw blaas zal controleren, wordt met u afgesproken.

Mochten bepaalde spoelingen bij u niet helpen, dan kan gewoonlijk overgeschakeld worden op een ander type spoeling. Ook dit zal dan met u besproken worden.

Belangrijk
Indien u op de afgesproken tijd en dag geen blaasspoeling kunt ondergaan, omdat u ziek bent of koorts hebt, dient u dit vóór 9.30 uur aan de polikliniekassistente te laten weten. Omdat anders de spoelvloeistof voor niets wordt aangemaakt. Denkt u dat u een blaasontsteking heeft? Neem dan contact op met de poli urologie.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist.

Polikliniek Urologie:

 • T (076) 595 10 26

Meer lezen over urologie bij Amphia?

Ga naar afdeling Urologie

Label