Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Uw opname op de verpleegafdeling Geriatrie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Uw opname op de verpleegafdeling Geriatrie

Wanneer u ernstig ziek bent of er spelen te veel problemen tegelijkertijd dan is het soms nodig om opgenomen te worden voor onderzoek en behandeling op de verpleegafdeling. Hier leest u wat u kunt verwachten van uw opname. We werken op de verpleegafdeling Geriatrie met een multidisciplinair team. Dit betekent een team van onder andere geriaters, arts-assistenten, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, activiteitenbegeleider, geestelijk verzorger, service-assistent en vrijwilligers. Juist omdat er vaak meerdere problemen zijn, is die samenwerking nodig en helpend. 

Anders dan op andere afdelingen in het Amphia heeft de afdeling Geriatrie een huiskamer. In deze ruimte worden activiteitengehouden afgestemd op het behandeldoel om u zelfstandigheid te bevorderen en te behouden.

Graag zien we dat u na de ziekenhuisopname terug naar huis gaat. Als uw gezondheid dit niet toelaat, wordt er vanuit het multidisciplinaire oogpunt samen met u en uw naaste gekeken naar een geschikte oplossing. 

Meer informatie over onze manier van werken op de verpleegafdeling, vindt u in de folder Kennismaken met de verpleegafdeling Geriatrie

Een kortdurende opname

Om uw klachten van het geheugen en of het bewegen goed te kunnen onderzoeken heeft de geriater in overleg met u besloten om u voor enkele dagen op te nemen. De dag van opname is meestal op maandag en op donderdag gaat u weer naar huis. Door een ervaren team van verschillende zorgverleners wordt er onderzoek en observaties verricht om de oorzaak van uw klachten te kunnen achterhalen. Er  wordt o.a. een bloedonderzoek afgenomen, meting van de bloeddruk, lichamelijk onderzoek, een scan van de hersenen, geheugentest of een neuro– psychologisch onderzoek  en een observatie tijdens de persoonlijke verzorging om inzicht te krijgen in de mate van uw zelfstandigheid.
Voordat u naar huis gaat heeft u en uw naaste een gesprek met de arts over de resultaten van de onderzoeken en de mogelijkheden van behandeling.

 

Een acute opname

U kunt ook ingestuurd worden door de huisarts  als u plotseling of ernstig ziek bent doordat er meerdere problemen tegelijk spelen. Voor deze ziekenhuisopname bent u mogelijk al enkele weken eerder achteruitgegaan in uw functioneren, waardoor er een grote kans is op een verhoogd functieverlies tijdens en na het ziekenhuisverblijf. Tijdens uw ziekenhuisverblijf zal u daarom zoveel mogelijk gestimuleerd worden tot o.a. bewegen, eten, drinken.
De behandeling en onderzoeken zijn afhankelijk van uw ziekteproces.  Mocht de behandeling het gewenste effect hebben en u opknapt, kunt u weer terug naar huis. Als de behandeling maar deels het gewenste effect heeft, wordt door de verschillende zorgverleners binnen het team vanuit hun expertise een advies gegeven over welke zorg noodzakelijk is na de ziekenhuisopname. 

Mocht de behandeling niet het gewenste effect hebben, is het ook een mogelijkheid dat de behandeling in goed overleg met u en uw naaste wordt gestopt. Na een gezamenlijk besluit tussen de arts en u, zal de behandeling gericht worden op comfort.

Meer informatie over de opname leest u in de informatiefolder Kennismaken met de verpleegafdeling Geriatrie of in onderstaande tekst  onder het kopje ‘meer informatie voor u’.

Een opname op de Geriatrische Trauma Unit (GTU)

Op de GTU wordt u mogelijk opgenomen als u 70 jaar en ouder bent, een heup heeft gebroken en er sprake is van kwetsbaarheid. We spreken van kwetsbaarheid bij ouderen als er sprake is van meerdere problemen tegelijkertijd en/of het gebruik van veel medicatie. Een kwetsbare oudere heeft tijdens een ziekenhuisopname een groter risico op het ontwikkelen van complicaties (problemen), bijvoorbeeld een val, een infectie, ondervoed raken en acute verwardheid. Vaak verloopt het herstel ook minder snel waardoor de zelfstandigheid en de bewegingsvrijheid kan afnemen.

Bij opname op de GTU kan er door een goede samenwerking met verschillende specialisten en zorgverleners de juiste zorg geboden worden. Een behandelplan op maat, rekening houdend met uw gezondheidstoestand maakt dat complicaties worden voorkomen of tijdig kunnen worden behandeld. Ook wordt uw zelfstandigheid gestimuleerd waardoor mogelijk wordt voorkomen dat u lichamelijk en/of geestelijk achteruit gaat.

Op de GTU is een huiskamer waar u overdag kunt verblijven en waar gezamenlijk wordt gegeten. Tijdens werkdagen is er meestal een activiteitenbegeleider aanwezig die u kan helpen bij verschillende activiteiten zoals tekenen, puzzelen en een spel spelen met andere patiënten. Door verblijf in de huiskamer wordt een goed dag- en nachtritme gestimuleerd, dit helpt u om zo snel en goed mogelijk te herstellen.

Wat kunt u als naaste voor zorg bieden tijdens de ziekenhuisopname?

Geeft u thuis al zorg en hulp, dan kan deze zorg, indien gewenst, tijdens de ziekenhuisopname voortgezet worden. 

Meer informatie leest u in de informatiefolder familieparticipatie.

familieparticipatie

Meer informatie voor u

Meer lezen over geriatrie in Amphia?

Ga naar afdeling Geriatrie

Label