Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Breda Molengracht

Telefoonnummer (076) 595 30 23
Polikliniek Oost 16
In de avonduren en weekenden kunt u ons bereiken via het centrale nummer: (076) 595 50 00.

U ontvangt drie dagen voor uw afspraak op onze afdeling een herinnerings sms’je. Ook kunt u online bij ons een afspraak aanvragen, verplaatsen of annuleren. 

maandag tot en met vrijdag van 8.00 -16.30

Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Uw tandarts, huisarts, orthodontist of specialist kan u doorverwijzen naar de afdeling Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA). Wij zijn gespecialiseerd in diverse aandoeningen in de mond, van de kaak en het gebit, het aangezicht, het hoofd en de hals. Dagelijks staat er een gespecialiseerd team van kaakchirurgen voor u klaar om u zo snel en goed mogelijk te helpen. Ook kunt u terecht bij onze mondhygiëniste en onze preventieassistente. Verder hebben wij (gespecialiseerde) tandartsen en kaakchirurgen in opleiding in dienst. 

De polikliniek

Aandachtsgebieden

Onze specialisten hebben ieder een eigen aandachtsgebied. Zo hebben wij artsen die gespecialiseerd zijn in kanker (oncologie), aangezichtschirurgie en kaakcorrecties (osteotomie). Onze aandachtsgebieden zijn:

Folders

Al onze folders zijn te vinden op onze folderpagina.

Samenwerking

Medisch professionals

Wij kunnen u doorverwijzen naar andere medische professionals. Denk daarbij aan een diëtiste, een fysiotherapeut die is gespecialiseerd in kauwspieren of een gespecialiseerde tandarts die kaakgewrichtsklachten behandelt (een gnatholoog).

Tandheelkundig

Wij werken nauw samen met uw tandarts of orthodontist. Bovendien hebben we een samenwerkingsverband met het CBT (Centrum Bijzondere Tandheelkunde) in het Amphia Ziekenhuis. 

Slaapcentrum

De afdeling MKA werkt nauw samen met het Slaapcentrum. Mensen met slaapapneu kunnen door een kaakverplaatsing (deels) van hun klachten afkomen. 

Toegangstijd en wachttijd in dagen

Afdeling Behandeling Polikliniekbezoek  (Toegangstijd) Poliklinische behandeling  (Wachttijd) Dagbehandeling  (Wachttijd) Opname  (Wachttijd)
Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie Algemeen 42 56 42 112
Grote operaties onder narcose 42 112
Verwijderen tanden kiezen onder narcose 42 154
(*) De wachttijd tot behandeling bij de met (*) gemarkeerde indicaties komt overeen met de indicaties zoals gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Bekijk het overzicht met de door NZa gehanteerde terminologie.