Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Medische Psychologie

U bent of uw kind is door een arts in Amphia verwezen naar de polikliniek Medische Psychologie. Bij Medische Psychologie gaat het om het behandelen van psychische klachten die ontstaan zijn door lichamelijke problemen. Op onze polikliniek kunnen kinderen en volwassenen kortdurend behandeling krijgen. Ook worden er psychologische onderzoeken gedaan.

Verwijzing
U kunt alleen verwezen worden door een arts uit het Amphia ziekenhuis bij wie u onder behandeling bent. De huisarts kan dus niet rechtstreeks naar ons verwijzen.

De arts kan bijvoorbeeld verwijzen naar Medische Psychologie als u of als uw kind:

 • een behandeling moet ondergaan waar buitengewoon veel angst voor bestaat
 • na een ziekte niet volgens verwachting herstelt, maar bijvoorbeeld moe blijft
 • klachten heeft en zich daardoor angstig of somber voelt
 • klachten heeft en er vragen zijn of persoonlijkheid of andere factoren daar een rol in spelen
 • een behandeling of operatie moet ondergaan en de arts wil weten of er geen belemmerende factoren spelen
 • last heeft van geheugen- of concentratieklachten en de arts dit onderzocht wil hebben

Wat kunnen we voor u betekenen?

Psychologisch onderzoek (diagnostiek)

Op onze polikliniek kan psychologisch testonderzoek worden gedaan. Als u hiervoor wordt verwezen, komt u voor een eerste gesprek (intake) bij een psycholoog. Daarna krijgt u een afspraak voor het onderzoek bij een psychodiagnostisch werker.

Er kunnen op vraag van uw arts verschillende onderzoeken worden gedaan:

 • Intelligentieonderzoek (onderzoekt capaciteiten: wat weet de patiënt en wat kan hij/zij leren)
 • Persoonlijkheidsonderzoek (onderzoekt persoonskenmerken)
 • Neuropsychologisch onderzoek (onderzoekt de werking van de hersenen/functies van het denken)

Behandeling
Op de polikliniek Medische Psychologie kunt u ook psychologische behandeling krijgen. Soms krijgt u een onderzoek én behandeling. We maken gebruik van verschillende therapievormen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Cognitieve gedragstherapie (veranderen van gedachten, gevoelens en gedrag)
 • Acceptance & Commitment Therapie (gedragstherapie die leert flexibeler om te gaan met problemen)
 • EMDR (angst en/of traumaverwerking)

In sommige gevallen besluiten we na het intakegesprek dat u beter behandeld kunt worden door een therapeut of instelling buiten het ziekenhuis. In dat geval kunt u de arts die u verwezen heeft of uw huisarts vragen om een verwijsbrief. U kunt zich dan zelf elders aanmelden.

Bekijk het filmpje om te kijken wat medische psychologie voor u kan betekenen:

Video url

Zorg speciaal voor u

Wij willen u de zorg geven die u nodig heeft. En die het beste past bij uw situatie en wat u wilt. Daarom werken we veel samen met artsen en medewerkers van andere afdelingen van Amphia. Bijvoorbeeld met neurologen, angsttandartsen, kinderartsen, psychiaters, gynaecologen, kaakchirurgen, oncologen, dermatologen, maatschappelijk werkers en het pijnteam.

Algemene gang van zaken

  1. 1. Verwijzing

   Uw arts zorgt voor een verwijzing naar onze polikliniek.

  2. 2. Indicatiestelling

   De verwijzing die de arts uit Amphia naar onze polikliniek stuurt, wordt door onze psychologen (een indicatiecommissie) gelezen en beoordeeld.Zij kijken of de verwijsvraag past binnen de zorg die wij kunnen geven.

   Het kan voorkomen dat we de vraag niet vinden passen bij de Medische Psychologie. Dan wordt u terugverwezen naar uw verwijzend arts. Uw arts kan u dan verwijzen naar een andere afdeling of naar een zorgverlener buiten het ziekenhuis. Als de indicatiecommissie vindt dat uw hulpvraag binnen onze polikliniek past, dan nodigen we u uit voor een intakegesprek.

  1. 3. Afspraak

   Onze secretaresse belt u om een afspraak te maken voor dit intakegesprek. Mocht de afspraak u toch niet uitkomen, laat dit ons dan zo snel mogelijk weten. Ons telefoonnummer en mailadres staan onderaan deze folder.

  1. 4. Intakegesprek en vervolg

   Een intakegesprek vindt plaats met een psycholoog en vindt plaats bij zowel een behandelvraag of bij een vraag om een psychologisch onderzoek. De psycholoog inventariseert gegevens over u en uw klachten. Hierna wordt, samen met u, een plan gemaakt. Dit kan zoals genoemd psychologisch onderzoek en/of behandeling zijn. Soms is het na het intakegesprek toch nog zinvol om u door te verwijzen naar een andere afdeling of naar een behandelaar buiten het ziekenhuis. Ook dan kunt u de medisch specialist die u verwezen heeft of uw huisarts vragen om een verwijsbrief. U kunt zich dan zelf elders aanmelden.

   Voorafgaand aan een intakegesprek met kinderen onder de 16 jaar is toestemming nodig voor bemoeienis van een psycholoog van de gezagsdragende ouder(s). Kinderen tussen de 12 en 16 jaar geven daarnaast ook zelf toestemming voor diagnostiek en/of behandeling bij onze afdeling.

Samenwerking
De arts die u heeft doorverwezen, blijft bij het onderzoek en/of de behandeling betrokken. Onze psychologen werken binnen het ziekenhuis vaak samen met andere poliklinieken of afdelingen.

Patiëntendossier en vertrouwelijke informatie

In het Amphia werken we met een EPD (Elektronisch Patiëntendossier). Omdat het Amphia voorzichtig wil en moet zijn met uw gegevens, zijn deze alleen toegankelijk voor zorgverleners van het Amphia, die op dat moment bij uw behandeling betrokken zijn.

Uw gegevens worden tot minimaal 15 jaar na de laatste behandeling bewaard.

 

Uw rechten en onze plichten

De psycholoog en psychodiagnostisch werkende hebben beroepsgeheim en zullen over het algemeen terughoudend omgaan met uw gegevens en toestemming vragen om gegevens te delen met anderen.

De psycholoog kan echter in zeer bijzondere situaties besluiten om zonder uw toestemming informatie te delen met andere hulpverleners of instanties binnen of buiten het ziekenhuis daar waar de psycholoog rechten en plichten heeft die zwaarder kunnen wegen dan het beroepsgeheim. Het gaat hierbij om gevallen waarbij u of uw kind een gevaar voor zichzelf of de omgeving vormt, zoals bijvoorbeeld bij vermoedens zijn van mishandeling.

Als patiënt heeft u een aantal rechten, zoals het recht om:

 • uw dossier in te zien of een kopie hiervan te ontvangen
 • feitelijke onjuistheden in rapportages te corrigeren
 • gegevens die ‘er niet toe doen’ te laten verwijderen
 • gegevens in rapportages aan te laten vullen met uw eigen visie wanneer die niet overeenkomt met die van de psycholoog
 • een brief niet te laten verzenden
 • uw dossier te laten vernietigen

 

Belangrijk  
Als u niet naar uw afspraak kunt komen, wilt u ons dit dan zo snel mogelijk laten weten? Wij verzoeken u om een afspraak minimaal 24 van tevoren te annuleren. Ook vragen wij u minimaal 5 minuten van tevoren aanwezig te zijn. Als u meer dan 15 minuten te laat bent, kan de zorgverlener besluiten om de afspraak niet door te laten gaan.

Meer informatie voor u

Vragen?

Heeft u nog vragen? Bel gerust naar de afdeling of stuur ons een mail. We helpen u graag verder! Afdelingsnummer: (076) 595 1018 of mail: polimedischepsychologie@amphia.nl

Als u specifieke vragen heeft voor uw behandelaar, kunt u deze stellen via uw patiëntenportaal in MijnAmphia.

Onderzoeken en behandelingen

 • E. Blom

  E. Blom

  GZ-psycholoog

 • M. Damen

  M. Damen

  Klinisch Psycholoog – Psychotherapeut

  Medische Psychologie Volwassenen

 • L. van Dongen

  L. van Dongen

  Klinisch Psycholoog–Psychotherapeut

  Medische Psychologie Kind en Jeugd Medische psychologie volwassenen

 • L. Francken-Brabers

  L. Francken-Brabers

  GZ-psycholoog

  Medische psychologie kind en jeugd en volwassenen

 • W. van Haperen

  W. van Haperen

  Psycholoog i.o. tot gezondheidszorgpsycholoog

  Medische psychologie en Psychiatrie volwassenen

 • M. Lucas

  M. Lucas

  Psychodiagnostisch medewerker, Meewerkend Teamleidinggevende

  Medisch Psychologie

Heeft u nog vragen? Bel gerust naar de afdeling. We helpen u graag verder!

Afdelingsnummer:
(076) 595 10 18

Label