Let op: maatregelen voor patiënten en bezoekers aangepast in verband met COVID-19 (coronavirus)
Lees meer

Beroertepolikliniek

Breda Molengracht

Routenummer 10
Telefoonnummer (076) 595 30 26


Beroertepolikliniek

Op de Beroertepolikliniek vindt de controleafspraak plaats aan mensen die in Amphia opgenomen zijn geweest na een beroerte (CVA) na poliklinische diagnosestelling of na presentatie op de Spoedeisende Hulp. De verpleegkundig specialist bespreekt met u het verloop van het herstel en de behandeling. Zij voert lichamelijk onderzoek uit, geeft informatie over CVA, de, risico- en leefstijlfactoren, doorloopt met u het medicijngebruik, bepaalt revalidatiedoelen met u als u dat wilt en stelt desgewenst de behandeling medisch en of verpleegkundig bij. De verpleegkundig specialist heeft een breed netwerk van professionals naar wie zij kan doorverwijzen. 

Over ons

Amphia houdt de opname na een beroerte zo kort mogelijk. Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen in hun eigen vertrouwde omgeving sneller herstellen. Daar ontdekt u ook eventuele beperkingen die de beroerte heeft veroorzaakt, beperkingen die mogelijk tijdens de ziekenhuisopname nog niet ervaren zijn. Bijvoorbeeld tijdens lichamelijke activiteiten en huishoudelijk werk, of wanneer u aan het koken bent, de administratie doet, voor de kinderen zorgt of deelneemt aan sociale activiteiten. Dit kunnen lichamelijke gevolgen of beperkingen zijn, maar even vaak ook niet zichtbare gevolgen zoals vermoeidheid, geheugenproblemen of een veranderde emotie. Tijdens de controle op de Beroertepolikliniek bespreken we deze gevolgen en beperkingen. Zijn ze echter zo ernstig dat veilig functioneren in de thuissituatie niet mogelijk is of te veel beperkingen geeft, dan kunt u vóór deze afspraak al contact met ons opnemen.

De verpleegkundig specialist van de Beroertepolikliniek heeft bijzondere taken en bevoegdheden. Hierdoor kunnen we u tijdens de controleafspraak medische én gespecialiseerde verpleegkundige zorg aanbieden. U en uw naasten hebben voldoende tijd voor het stellen van vragen. Daarnaast krijgt u voorlichting en adviezen.

 

Aandachtsgebieden

Beroerte is een verzamelnaam voor stoornissen in de bloedvoorziening van de hersenen: een TIA, een herseninfarct en een hersenbloeding. Een beroerte gaat (met uitzondering van de TIA) vaak samen met de uitval van hersenfuncties, waardoor er veranderingen kunnen optreden op lichamelijk, cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied.

  • Lichamelijk: (gedeeltelijke) eenzijdige verlamming of stoornissen in het gevoel van een arm, een been of het gezicht, verminderde slikfunctie en spraakproblemen.
  • Cognitief: verminderd vermogen om te leren, geheugenstoornissen en veranderde informatieverwerking.
  • Emotioneel en gedragsmatig: eerder geraakt zijn door emotie, huilen, eerder boos, vrolijker, impulsief, initiatiefloos, et cetera.
  • Vermoeidheid na een beroerte is een veelvoorkomende klacht.

Behandelingen

De behandeling na een beroerte heeft meerdere doelen:

  • Beperken van de neurologische schade die door de beroerte is ontstaan.
  • Complicaties voorkomen en uw herstel bespoedigen door vroege mobilisatie en revalidatie.
  • Het risico op een nieuwe beroerte verminderen. Bijvoorbeeld met een combinatie van medicijnen die de bloeddoorstroom bevorderen en uw bloedvaten beschermen.
  • Risico- en leefstijlfactoren verlagen die een slechte invloed hebben op de kwaliteit van uw bloedvaten.  
Soms veroorzaakt een beroerte beperkingen in uw dagelijkse activiteiten. Het kan er zelfs voor zorgen dat u niet meer kunt werken. In dat geval kan de verpleegkundig specialist u doorverwijzen naar een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een logopedist of een revalidatiearts voor beoordeling of behandeling.

Samen voor u

Begeleiding

De Beroertepolikliniek werkt samen met een groot multidisciplinair team. Wij doen alles om uw herstel te bespoedigen en om het risico op nieuwe beroertes te verkleinen.

Samenwerking

De verpleegkundig specialist werkt in een multidisciplinair team van behandelaren vanuit het ziekenhuis en de Stroke Service Breda (ketenzorg).

Herken een beroerte

De afgelopen jaren is er veel wetenschappelijk onderzoek verricht naar beroertes. Dat heeft ervoor gezorgd dat er meer behandelmogelijkheden zijn, waardoor de kans op invaliditeit en sterfte is afgenomen.Vroegtijdige herkenning is van levensbelang bij het ontstaan van een beroerte, omdat een aantal behandelmogelijkheden alleen binnen enkele uren na de beroerte toegepast kunnen worden.Deze eenvoudige test (FAST-test) om een beroerte te herkennen kan door iedereen worden uitgevoerd:

     
Gezicht (Face)
Let op of de mond scheef staat of een mondhoek naar beneden hangt. Hulpmiddel als u het niet direct ziet: vraag de persoon om zijn tanden te laten zien.
     
Arm
Let op of een arm (of been) verlamd is. Hulpmiddel als u het niet direct ziet: vraag aan de persoon om beide armen tegelijkertijd horizontaal naar voren te strekken en de binnenzijde van de handen naar boven te draaien. Let op of een arm wegzakt of rondzwalkt.
     
Spraak
Let op of de persoon onduidelijk spreekt of niet meer uit zijn woorden komt. Hulpmiddel als u het niet direct ziet: vraag aan de persoon een zin uit te spreken.
     
Tijd
Stel vast hoe laat de klachten zijn begonnen. Als de persoon binnen drie uur behandeld wordt, is de kans op herstel groter.

Vertoont iemand één of meer symptomen van een beroerte? Stel vast hoe laat de klachten begonnen zijn. Bel direct 112! Bij beroertes telt elke minuut. Behandeling binnen 4,5 uur na het ontstaan van de klachten vergroot de kans op herstel van hersenletsel.Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.