Hartcentrum

Locatie Breda Molengracht

Telefoonnummer (076) 595 30 18
Polikliniek 44

Het Hartcentrum bevindt zich op de locatie Breda Molengracht.

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur.

Locatie Pasteurlaan

Telefoonnummer (0162) 327 052
Polikliniek 20
Voor poliklinische afspraken kunt u meestal ook op de locatie Pasteurlaan terecht.

Hartcentrum

Amphia is een van de 16 ziekenhuizen in Nederland met een Hartcentrum. Als één van de eerste Hartcentra in Nederland hebben wij een enorme hoeveelheid kennis en ervaring in huis. Als erkend Hartcentrum hebben we een vergunning voor het verrichten van openhartoperaties. Hierdoor mogen wij complexe behandelingen aan het hart op de hartkatheterisatiekamer uitvoeren.

Poliklinieken

 • Cardiologie
  Als uw huisarts denkt  dat u hartklachten heeft, dan verwijst hij u door naar de cardioloog. De cardioloog verwijst u door naar de hartfunctieafdeling voor vooronderzoek of naar een van onze gespecialiseerde poliklinieken indien nodig.
   
  Polikliniek Zuid 44
 • Cardiothoracale Chirurgie
  Als u een hartoperatie moet ondergaan, komt u op de pre-operatieve polikliniek van de Cardiothoracale Chirurgie. Hier voeren we de laatste onderzoeken uit voor de geplande ingreep en informeren we u over wat u kunt verwachten tijdens de opname. 

  Polikliniek Zuid 43
 • Hartfalen
  Bij hartfalen verwijst uw cardioloog u door naar de Verpleegkundig Specialist Hartfalen. Zij geeft u leef- en dieetadviezen en stelt u optimaal in op hartfalenmedicatie. Ook kan zij u doorverwijzen naar het hartfalen-revalidatieprogramma bij Revant. Amphia werkt samen met thuiszorgorganisaties en huisartsen en maakt op kleine schaal gebruik van eHealth. Zo kunt u waar mogelijk thuis behandeld en gemonitord worden. 

  Polikliniek Zuid 44
 • Aangeboren hartafwijking
  Amphia werkt nauw samen met Erasmus MC op het gebied van aangeboren (congenitale) hartafwijkingen. U komt gemiddeld eens per vijf jaar op controle in het Erasmus MC. In de tussentijd komt u voor controles en onderzoeken op het spreekuur bij cardioloog dr. D. Segers in Amphia. Als lid van het congenitale hartteam in Rotterdam zorgt hij ervoor dat er continu overleg is tussen de beide ziekenhuizen.

  Polikliniek Zuid 44 
 • Pacemaker-ICD

  Als uw cardioloog u adviseert een pacemaker of ICD te laten implanteren, komt u bij de ICD-verpleegkundige voor voorlichting. Ook als u al ICD-drager bent en hierbij begeleiding nodig heeft.

  Een pacemaker of ICD moet regelmatig gecontroleerd worden door een technicus. Tijdens een controle wordt de batterij en de technische werking getest en lezen we het geheugen uit. Dit kan belangrijke informatie bevatten. Soms krijgt u een apparaat mee naar huis waarmee we controles kunnen uitvoeren. Dit noemen we thuismonitoring.

  Meer informatie zie elektrofysiologie.

  Polikliniek West 52

 • Hartfunctieafdeling
  Op de hartfunctieafdeling werken gespecialiseerde laboranten die onderzoek verrichten naar het functioneren van het hart. Bijvoorbeeld echografie van het hart, fietsproef (ergometrie) en hartritme-onderzoek (holter). Met geavanceerde apparatuur kan een 3D echo gemaakt kan worden. 

  Een aantal cardiologische onderzoeken worden verricht op de afdelingen radiologie en nucleaire geneeskunde

  Door deze onderzoeken krijgt de cardioloog een goed beeld van het functioneren van uw hart en kan er met meer zekerheid een diagnose gesteld worden. De cardioloog bespreekt met u de uitslag. 

  Polikliniek West 52 of Zuid 44
 • Research afdeling
  Een team van cardiologen, researchverpleegkundigen en research professionals onderzoeken en coördineren patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek is nodig om aandoeningen te kunnen behandelen of te voorkomen. Het doel van wetenschappelijk onderzoek is het ontwikkelen van nieuwe en betere geneesmiddelen, behandeltechnieken en medische hulpmiddelen zoals pacemakers, inwendige defibrillatoren, stents en hartkleppen.
  Op basis van uw gegevens in het patiëntendossier, kan een cardioloog of researchverpleegkundige u voor deelname aan één van de lopende onderzoeken benaderen. U bepaalt zelf of u hieraan wilt deelnemen.

  De researchafdeling cardiologie van Amphia werkt conform de huidige wet- en regelgeving en is aangesloten bij de Werkgroep Cardiologische centra Nederland. In 2014 heeft de afdeling de landelijke prijs voor het beste research team gewonnen: de Research Team Award.

  Telefoonnummer: (076) 595 41 81

Opname

 • Planning Hartcentrum

  Bent u door uw cardioloog aangemeld voor bespreking in het hartteam (bestaande uit tenminste een cardioloog en een cardiothoracaal chirurg), dan zorgen de medewerkers van Planning Hartcentrum dat hiervoor alle benodigde (medische) gegevens aanwezig zijn. Na de bespreking informeren zij uw cardioloog over het voorgestelde beleid. De uitslag hoort u van uw eigen cardioloog.

  Bent u aangemeld voor een cardiologische of cardiothoracale ingreep? Dan komt u op een wachtlijst. Zodra u ingepland bent, wordt u daarover telefonisch geïnformeerd door een medewerker van de Planning Hartcentrum.

  Heeft u vragen over:

  • opname voor dagbehandeling
  • opname voor cardioversie
  • opname voor hartkatheterisatiekamer
  • opname voor hartchirurgie
  • verwijzingen hartteam

  Neemt u dan contact op. Wij helpen u graag.

  Telefoonnummer: (076) 595 30 32 

  Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur.

 • Dagbehandeling & Shortstay Cardiologie


  Dagbehandeling

  Hier komt u voor een cardiologische ingreep waarvoor u korter dan 24 uur opgenomen wordt, zoals op de afdeling Hartkatheterisatie.

  Telefoonnummer: (076) 595 49 38 
  Unitnummer 38 

  Shortstay
  Indien het nodig is dat u na een dagbehandeling een nacht ter observatie moet blijven, dan wordt u opgenomen op de afdeling Shortstay Cardiologie. Als de controles goed blijven, kunt in de meeste gevallen de volgende ochtend weer naar huis.

  Telefoonnummer: (076) 595 49 23 
  Unitnummer 23

 • Eerste Hart Hulp (EHH)
  Uw huisarts, cardioloog of de ambulancedienst kunnen u vanwege acute hartklachten aanmelden bij de Eerste Hart Hulp. Zij bepalen de urgentie van uw klacht, waarna onderzoek, diagnostiek en behandeling volgt. Indien nodig wordt u voor behandeling op een andere afdeling opgenomen.

  Telefoonnummer: (076) 595 49 32 
  Unitnummer 32
 • Hartbewaking (CCU)
  U wordt opgenomen op de Hartbewaking of Coronary Care Unit (CCU) wanneer u hartproblemen heeft waarbij intensieve zorg noodzakelijk is. Op deze afdeling observeren wij uw hartritme 24 uur per dag en worden uw vitale functies zoals bloeddruk, pols en ademhaling voortdurend in de gaten gehouden. 

  Telefoonnummer (076) 595 49 31 
  Unitnummer 31
 • Verpleegafdeling Cardiologie
  U wordt opgenomen op de Verpleegafdeling Cardiologie wanneer u verpleging nodig heeft als gevolg van een cardiologische aandoening, zoals hartfalen, pijn op de borst of een hartritmestoornis. 

  Telefoonnummer Unit 36: (076) 595 49 36 
  Telefoonnummer Unit 37: (076) 595 49 37
 • Verpleegafdeling Cardiothoracale Chirurgie
  De afdeling Cardiothoracale Chirurgie biedt zorg aan patiënten rondom een hartoperatie. Tijdens de opname maakt u kennis maken met de medewerkers van de afdeling Patiëntenbetrekkingen. Zij zijn de schakel tussen het ziekenhuis aan de ene kant en de patiënten en hun naasten aan de andere kant.

  Telefoonnummer Unit 22: (076) 595 49 22 
  Telefoonnummer Unit 23: (076) 595 49 23
 • Hartkatheterisatie afdeling
  De Hartkatheterisatie afdeling (HCK) bestaat uit 4 behandelkamers. Vrijwel alle mogelijke behandelingen en onderzoeken binnen de interventiecardiologie en elektrofysiologie worden hier uitgevoerd. Een van de kamers is een zogenoemde hybride kamer. Dit betekent dat hier open hartoperaties uitgevoerd kunnen worden. Deze operaties zijn een samenwerking tussen de interventiecardioloog en cardiothoracaal chirurg.
 • Patiëntenbetrekkingen

  De verpleegkundigen van deze afdeling staan klaar voor de mensen om u heen. Zij zijn de schakel tussen het ziekenhuis aan de ene kant en de patiënten en hun naasten aan de andere kant. De afdeling verleent humane en praktische hulp. Ze verzorgen voorlichting bij opname en houden contact met uw naasten  tijdens de operatie en uw verblijf op de Intensive Care

  Telefoonnummer: (076) 595 44 78 

  Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 20.00 uur.

Over ons

Expertise

We beschikken over de nieuwste technologieën en faciliteiten. Zo is in 2015 een zogenoemde hybride hartkatheterisatiekamer in gebruik genomen die geschikt is voor alle hartingrepen. 
Binnen het Hartcentrum zijn verschillende subspecialismen te onderscheiden:

Samenwerking

Binnen het Hartcentrum werken de afdelingen nauw samen. Daarnaast wordt er intensief samengewerkt met de Intensive Care, waar patiënten tijdelijk verblijven als dat medisch noodzakelijk is.

De medewerkers van de afdeling patiëntenbetrekkingen hebben een belangrijke rol binnen het Hartcentrum. Zij geven voorlichting aan patiënten en hun naasten over de komende hartoperatie en houden de naasten op de hoogte tijdens de operatie. Daarnaast begeleiden zij de naasten van patiënten die opgenomen worden voor een spoed-dotterbehandeling.

Het Hartcentrum heeft een samenwerkingsverband met 
Revant, revalidatiecentrum in Breda, waar patiënten het landelijke hartrevalidatieprogramma kunnen volgen onder supervisie van een cardioloog van Amphia.

Regionale functie

Als patiënt kunt u altijd terecht in Amphia, ongeacht de regio waar u woont. Voor West-Brabant en Zeeland is dit het enige Hartcentrum in de regio. Woont u in deze regio, dan verwijst uw cardioloog u in de meeste gevallen voor een behandeling door naar Amphia.
 

Kwaliteit en onderzoek

Het Hartcentrum streeft hoge kwaliteit na en verbetert continue. Hiervoor beschikken we over een eigen researchafdeling voor wetenschappelijk onderzoek. Amphia levert data aan bij de Nederlandse Hart Registratie (NHR) en gebruikt de data voor interne kwaliteitscontrole en -verbetering.

Patiëntverhalen

Een pak van mijn hart

De zorgprofessionals van Amphia werken continu aan behandelmethodes die minder ingrijpend zijn, waardoor mensen sneller herstellen. Een voorbeeld is de operatie waarbij een hartklep wordt vervangen via de lies. Tien jaar geleden was deze ingreep enkel mogelijk door de borstkas van de patiënt te openen, iets wat vooral bij oudere patiënten de nodige risico’s met zich meebrengt. Mevrouw Van Strien werd echter geopereerd via de lies. Lees hier haar ervaringsverhaal.

Onze folders

Meer informatie over de afdelingen en behandelingen van het Hartcentrum leest u in onze folders.

Interessante websites

Hartrevalidatie

Nieuws

maandag 11 februari 2019
Op woensdag 20 februari 2019 organiseert Amphia in samenwerking met Harteraad een Hart&Vaatcafé. Het thema van de avond is uw zorg rondom hart- en vaataandoeningen, waarbij de focus ligt op ‘Het vrouwenhart’. Tijdens het praatcafé worden kennis en ervaringen gedeeld en kunnen vragen worden gesteld aan experts van Amphia. De bijeenkomst duurt van 19.00 uur tot 21.45 uur en vindt plaats in het Kenniscentrum op locatie Molengracht. Deelname is gratis.
Lees meer

Toegangstijd en wachttijd in dagen

Afdeling
Afdeling
Behandeling
Behandeling
Polikliniekbezoek  (Toegangstijd)
Polikliniekbezoek  (Toegangstijd)
Poliklinische behandeling  (Wachttijd)
Poliklinische behandeling  (Wachttijd)
Dagbehandeling  (Wachttijd)
Dagbehandeling  (Wachttijd)
Opname  (Wachttijd)
Opname  (Wachttijd)
Hartcentrum Cardiologie - algemeen 14
Dotterbehandeling * 28
Openhartoperatie * 28
De toegangstijd en de wachttijd zijn een momentopname en betreffen daardoor een indicatie. Bovendien kan het zijn dat de daadwerkelijke toegangs- of wachttijd afwijkt vanwege bijvoorbeeld spoed, een specifieke zorgvraag, second opinion of de voorkeur voor een bepaalde specialist. Lees meer.

(*) De wachttijd tot behandeling bij de met (*) gemarkeerde indicaties komt overeen met de indicaties zoals gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.