Hartcentrum

Locatie Breda Molengracht

Het Hartcentrum bevindt zich op de locatie Breda Molengracht.
Voor poliklinische afspraken kunt u meestal ook op de locatie Pasteurlaan terecht.

Polikliniek 
Cardiologie-cardiothoracale chirurgie (076) 595 30 18

 • alle afspraken
 • pacemaker-ICD polikliniek
 • hartfalenpolikliniek
 • polikliniek aangeboren hartafwijking
 • hartfunctieafdeling
 • pre-operatieve polikliniek
 • opvragen gegevens door huisarts/apotheek
Planning Hartcentrum (076) 595 30 32
 • opname voor dagbehandeling
 • opname voor hartkatheterisatiekamer
 • opname voor hartchirurgie
 • verwijzingen hartteam
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur.

Hartcentrum

In Nederland zijn er slechts 16 ziekenhuizen met een vergunning voor Cardiothoracale Chirurgie, de zogenoemde Hartcentra. Het Hartcentrum van Amphia was één van de eerste Hartcentra in Nederland en heeft daardoor een enorme hoeveelheid kennis en ervaring in huis.  

Als erkend Hartcentrum mogen wij bijzondere behandelingen aan het hart uitvoeren. Daarvoor beschikken we over de nieuwste technologieën en faciliteiten. In 2015 is er een zogenoemde hybride hartkatheterisatiekamer in gebruik genomen, geschikt voor alle ingrepen. Binnen de cardiologie zijn er verschillende subspecialismen te onderscheiden zoals: elektrofysiologie, interventiecardiologie en beeldvormende cardiologie.Regionale functie

Patiënten uit alle regio’s kunnen terecht bij het Hartcentrum van Amphia. Het Hartcentrum van Amphia is het enige hartcentrum in West-Brabant en Zeeland. Veel patiënten uit deze regio worden dan ook door een cardioloog van een ander ziekenhuis doorverwezen voor behandeling naar Breda. 

Kwaliteit en onderzoek

Het Hartcentrum streeft hoge kwaliteit na en probeert deze voortdurend te verbeteren. Hiervoor heeft men de beschikking over een eigen researchafdeling voor wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast neemt Amphia deel aan landelijke programma Meetbaar Beter


Samenwerking en subspecialismen

Binnen het Hartcentrum zijn er veel verschillende afdelingen die nauw samenwerken. Hieronder ziet u waarvoor u bij de verschillende poliklinieken en opname-afdelingen terecht kunt. Daarnaast wordt er intensief samengewerkt met de Intensive Care, waar patiënten tijdelijk verblijven als dat medisch noodzakelijk is.

De medewerkers van de afdeling patiëntenbetrekkingen hebben een belangrijke rol binnen het Hartcentrum. Zij geven voorlichting aan patiënten en hun naasten over de komende hartoperatie en houden de naasten op de hoogte tijdens de operatie. Daarnaast begeleiden zij de naasten van patiënten die opgenomen worden voor een spoed-dotterbehandeling.

Het Hartcentrum heeft een samenwerkingsverband met 
Revant, revalidatiecentrum in Breda, waar patiënten het landelijke hartrevalidatieprogramma kunnen volgen onder supervisie van een cardioloog van Amphia.

Een pak van mijn hart

De zorgprofessionals van Amphia werken continu aan behandelmethodes die minder ingrijpend zijn, waardoor mensen sneller herstellen. Een voor¬beeld is de operatie waarbij een hartklep wordt vervangen via de lies. Tien jaar geleden was deze ingreep enkel mogelijk door de borst¬kas van de patiënt te openen, iets wat vooral bij oudere patiënten de nodige risico’s met zich meebrengt. Mevrouw Van Strien werd echter geopereerd via de lies. Lees hier haar ervaringsverhaal.

Poliklinieken

Polikliniek Cardiologie

Wanneer uw huisarts van mening is dat uw klachten betrekking hebben op het hart, zal hij u doorverwijzen naar de cardioloog. Indien nodig verwijst de cardioloog u door naar de hartfunctieafdeling voor vooronderzoek of naar een van onze gespecialiseerde poliklinieken. 


Polikliniek Zuid 44 

Polikliniek Cardiothoracale Chirurgie

Indien u een hartoperatie moet ondergaan, komt u op de pre-operatieve polikliniek van de Cardiothoracale Chirurgie. Hier doen we de laatste onderzoeken voor de geplande ingreep en informeren we u over wat u kunt verwachten tijdens de opname. 

Polikliniek Zuid 43

Hartfalenpolikliniek

In geval van hartfalen kan uw cardioloog u doorverwijzen naar de Hartfalenverpleegkundige. Zij geeft u leef- en dieetadviezen en kan u een verwijzing geven voor een hartfalen-revalidatieprogramma bij Revant. We werken samen met thuiszorgorganisaties en huisartsen en maken op kleine schaal gebruik van eHealth. Daardoor kunt u indien mogelijk thuis behandeld en gemonitord worden.

Polikliniek Zuid 44 

 

Polikliniek Aangeboren Hartafwijking

Amphia werkt nauw samen met Erasmus MC op het gebied van aangeboren (congenitale) hartafwijkingen. Als patiënt komt u gemiddeld eens per vijf jaar op controle in het Erasmus MC. In de tussenlig­gende jaren komt u voor controles en onderzoeken op het spreekuur bij cardioloog dr. D. Segers in Amphia. Als lid van het congenitale hartteam in Rotterdam zorgt hij ervoor dat er continu overleg is tussen de beide zieken­huizen.

Polikliniek Zuid 44 

 


Pacemaker-ICD Polikliniek

Als uw cardioloog u adviseert een ICD te laten implanteren, komt u bij de ICD-verpleegkundige voor voorlichting. Ook als u ICD-drager bent en hierbij begeleiding nodig heeft, kunt u bij hem/haar terecht.
Een pacemaker of ICD moet regelmatig gecontroleerd worden door een technicus. Tijdens een controle testen we de batterij en de technische werking en lezen we het geheugen uit. Dit kan belangrijke informatie bevatten. Mogelijk krijgt u een apparaat mee naar huis waarmee we controles kunnen uitvoeren. Dit noemen we thuismonitoring.

Polikliniek West 52
 

Hartfunctieafdeling

Op de hartfunctieafdeling werken gespecialiseerde laboranten die onderzoek verrichten naar het functioneren van hart, zoals echografie van het hart, fietsproef (ergometrie) en hartritme-onderzoek (holter). Met geavanceerde apparatuur kan o.a. een 3D echo gemaakt kan worden. 

Naast deze onderzoeken worden er veel cardiologische onderzoeken verricht op de afdelingen radiologie en nucleaire geneeskunde

Door de onderzoeken krijgt de cardioloog een goed beeld van het functioneren van uw hart en kan er met meer zekerheid een diagnose gesteld worden. De cardioloog bespreekt met u de uitslag. 


Polikliniek
 West 52 of Zuid 44 

 


Opname

Eerste Hart Hulp (EHH)

Uw huisarts, cardioloog of de ambulancedienst kunnen u vanwege acute hartklachten aanmelden bij de Eerste Hart Hulp. We bepalen de urgentie van uw klacht, waarna onderzoek, diagnostiek en behandeling volgt. Indien nodig wordt u voor verdere behandeling op een andere afdeling opgenomen.

Telefoonnummer (076) 595 49 32
Unitnummer 32

Hartbewaking (CCU)

U wordt opgenomen op de Hartbewaking of Coronary Care Unit (CCU) wanneer u hartproblemen heeft waarbij intensieve zorg noodzakelijk is. Op deze afdeling observeren wij uw hartritme 24 uur per dag en worden uw vitale functies zoals bloeddruk, pols en ademhaling voortdurend in de gaten gehouden. 


Telefoonnummer (076) 595 49 31 

Unitnummer 31

Verpleegafdeling Cardiologie

U wordt opgenomen op de Verpleegafdeling Cardiologie wanneer u verpleging nodig heeft als gevolg van een cardiologische aandoening, zoals hartfalen, pijn op de borst of een ritmestoornis. 

Telefoonnummer Unit 36: (076) 595 49 36
Telefoonnummer Unit 37: (076) 595 49 37

Verpleegafdeling Cardiothoracale Chirurgie

De afdelingen Cardiothoracale Chirurgie bieden zorg aan patiënten rondom een hartoperatie. Tijdens de opname zult u kennis maken met de medewerkers van de afdeling Patiëntenbetrekkingen.

Telefoonnummer Unit 22 (076) 595 49 22
Telefoonnummer Unit 23 (076) 595 49 23

Dagbehandeling Cardiologie

Hier komt u voor een cardiologische ingreep waarvoor u korter dan 24 uur opgenomen wordt, bijvoorbeeld op de afdeling Hartkatheterisatie. Soms moet u een nacht ter observatie blijven bij de Shortstay Cardiologie. 


Telefoonnummer (076) 595 49 38 

Unitnummer 38 

Wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 21.00 uur

 

Shortstay Cardiologie

Indien het nodig is dat u na een Dagbehandeling Cardiologie een nacht ter observatie moet blijven, dan wordt u opgenomen op de afdeling Shortstay Cardiologie. Als de controles goed blijven, kunt in de meeste gevallen de volgende ochtend weer naar huis.
 
Telefoonnummer (076) 595 49 23
Unitnummer 23
Wij zijn geopend vanaf maandag 8.00 uur tot zaterdag 12.00 uur.
 

Hartkatheterisatie Afdeling

De Hartkatheterisatie afdeling (HCK) bestaat uit 4 behandelkamers. Vrijwel alle mogelijke behandelingen en onderzoeken binnen de interventiecardiologie en elektrofysiologie worden hier uitgevoerd.  Daarnaast is één van de vier kamers een zogenoemde hybride kamer, wat inhoudt dat daar ook open hartoperaties uitgevoerd zouden kunnen worden. Daar worden de ingrepen gedaan die door de interventiecardioloog en cardiothoracaal chirurg gezamenlijk uitgevoerd worden.

Patiëntenbetrekkingen

De verpleegkundigen van deze afdeling verzorgen voorlichting bij opname en houden contact met uw mantelzorgers tijdens de operatie en uw verblijf op de Intensive Care

Telefoonnummer (076) 595 44 78 
Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 20.00 uur.
 

Planning Hartcentrum

Het Hartteam is een multidisciplinair team dat bestaat uit tenminste één cardioloog en één cardiothoracaal chirurg.  Zij hebben dagelijks overleg waarbij zij per patiënt bepalen wat de beste behandelmogelijkheid is. De administratief medewerkers werkzaam bij de Planning Hartcentrum zorgen ervoor dat het Hartteam alle benodigde (medische) gegevens ter beschikking heeft om uw behandeling te kunnen bespreken.

Bent u aangemeld voor een cardiologische of cardiothoracale ingreep? Dan komt u op een wachtlijst. Zodra u ingepland bent, wordt u daarover telefonisch geïnformeerd door een medewerker van de Planning Hartcentrum.

Telefoonnummer (076) 595 30 32 
Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur.

Onze folders

Meer informatie over onze afdeling en de behandelingen leest u in onze folders.

Nieuws

maandag 19 december 2016
De zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen is ingewikkeld. Behandelingen vinden daarom veelal plaats in gespecialiseerde universitaire centra. Met de komst van cardioloog dr. Dolf Segers bij Amphia, is het sinds kort ook in West-Brabant mogelijk om patiënten met deze aandoeningen dichter bij huis te controleren. Daarbij werkt het ziekenhuis nauw samen met het Erasmus MC. Het grote voordeel? Patiënten hoeven niet meer ver te reizen voor een controlebezoek.
Lees meer

Toegangstijd en wachttijd in dagen

Afdeling Behandeling Polikliniekbezoek  (Toegangstijd) Poliklinische behandeling  (Wachttijd) Dagbehandeling  (Wachttijd) Opname  (Wachttijd)
Hartcentrum Algemeen 14 42
Algemeen 14 14
Dotterbehandeling * 2
Openhartoperatie * 8
(*) De wachttijd tot behandeling bij de met (*) gemarkeerde indicaties komt overeen met de indicaties zoals gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Bekijk het overzicht met de door NZa gehanteerde terminologie.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.