Header afbeelding

Intensiveren samenwerking Amphia en Avans

woensdag 8 mei 2019
Structureel samen zorgprofessionals opleiden, nieuwe vormen van leren en praktijkgericht onderzoek doen. Met dat doel voor ogen, tekenen goede buren Amphia en Avans Hogeschool een convenant voor 3 jaar.
Gezamenlijk zijn Amphia en Avans de grootste werkgevers van Breda en omstreken en delen zij de ambitie om op het vlak van innovatie en onderzoek nieuwe stappen te zetten. Samenwerken doen Amphia en Avans al. Het doel van het convenant is om volgende stappen te zetten in die samenwerking. 
 

Samen opleiden 

Om arbeidsmarktvraagstukken in de gezondheidszorg op te lossen, onderzoeken beide partijen de mogelijkheden voor het vormgeven van nieuwe opleidingen en beroepspraktijken. Hierbij is continu aandacht voor het implementeren van innovatieve zorgtechnologie. Op een zodanige manier dat zowel studenten, docenten als zorgprofessionals de kans krijgen een leven lang te leren. 
Docenten van Avans en medewerkers van Amphia gaan nauwer samenwerken binnen multidisciplinaire projecten. Avans zet professionals van Amphia in bij gastlessen en klankbordgroepen en Amphia biedt docenten van Avans de mogelijkheid stage te lopen om zo hun expertise in de praktijk te brengen.
 

Optimaal leer- en onderzoeksklimaat

Beide partijen zorgen voor een optimaal leerklimaat, door het wederzijds uitwisselen van kennis en kunde. Amphia en Avans gaan samen praktijkgericht onderzoek doen om kwaliteit van zorg, onderwijs en werkplekleren te versterken. 

Amphia bundelt onderzoeksvragen in langer lopende onderzoekslijnen en ook het oprichten van een nieuw gezamenlijk lectoraat wordt onderzocht. Ttot slot maken Avans en Amphia duurzaam gebruik van elkaars faciliteiten, zoals onderwijsruimtes en materialen.  
 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.