Let op: maatregelen voor patiënten en bezoekers aangepast in verband met COVID-19 (coronavirus)
Lees meer

Hematologie en Oncologie (polikliniek)

Breda Molengracht

Routenummer 43
Telefoonnummer (076) 595 10 06

Wanneer u ons belt, volgt er een keuze menu:

Keuze 1               assistente van: dr Boersma, dr van Esser en dr vd Klift

Keuze 2               assistente van: dr Loosveld, dr ten Tije en dr Westgeest

Keuze 3               assistente van: dr Heijns en dr Stevense

Keuze 4               bij klachten ten gevolge van ziekte of behandeling in avond nacht en weekeinde welke niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.

Openingstijden Van 8.30 uur tot 17.00 uur, telefonisch bereikbaar van 8.00 uur tot 16.30 uur

Hematologie en Oncologie (polikliniek)

Uw huisarts of specialist verwijst u door naar de polikliniek Interne Oncologie en Hematologie wanneer hij denkt dat u een oncologische of hematologische aandoening heeft. Op de polikliniek werken internist-oncologen/hematologen die samen met u een onderzoekstraject of behandelproces ingaan. De doktersassistentes die hier werken, ondersteunen de specialisten met het inplannen van onderzoeken en behandelingen. Ook kunnen artsen van het Oncologisch Dagcentrum hier beenmergpuncties uitvoeren.

Over ons

Hematologie

De Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen in Nederland (HOVON) heeft de hematologische zorg in Nederland ingedeeld in verschillende niveaus. Amphia is erkend als HOVON C-HIC en HOVON C-SCT ziekenhuis. Dit betekent dat Amphia intensieve hematologische zorg biedt aan patiënten met acute myeloide leukemie en de nazorg na autologe stamceltransplantatie verzorgt. 
Amphia werkt nauw samen met de afdeling hematologie van Erasmus MC, als consult verlenend ziekenhuis. Uit oogpunt van eenduidige informatie voorziening verwijzen wij u voor inhoudelijke informatie over de verschillende ziektebeelden en de behandeling naar de website van Erasmus MC.

Naast intensieve hematologische patiënten zorg participeert Amphia ook actief  in wetenschappelijk onderzoek, om zo voortdurend op zoek te zijn naar nieuwe behandelmogelijkheden.

Melanoom

Amphia is in 2013 door de minister aangewezen als behandelcentrum voor uitgezaaide melanomen (huidkanker). Een melanoom is een kwaadaardige aandoening met vooralsnog een slecht vooruitzicht. De behandeling van het uitgezaaide melanoom echter sterk in ontwikkeling en er bestaan inmiddels meerdere nieuwe behandelingen, veelal immunotherapie.

Samenwerkingsverbanden

De polikliniek Interne Oncologie en Hematologie werkt op een aantal vlakken samen met partners:

 

Voor u

Wie begeleiden u hier?

U wordt geholpen door gespecialiseerde artsen. Afhankelijk van het type kanker krijgt u te maken met specialisten, verpleegkundigen en paramedici vanuit verschillende disciplines.
Dit team werkt nauw samen om u optimaal te behandelen. Zij komen hiervoor wekelijks bijeen. Ook onze doktersassistentes hebben een speciale opleiding gevolgd op het gebied van oncologie.  

Uitslag

U kunt de uitslag van uw onderzoeken opvragen via het secretariaat van de afdeling Interne Geneeskunde.

2nd opinion

U kunt een second opinion aanvragen via het secretariaat van de afdeling Interne Geneeskunde.

Behandelingen

Nieuwe medische behandelingen

Binnen het Oncologiecentrum van Amphia bestaat een grote afdeling Research die zich bezighoudt met diverse studies binnen de oncologie en hematologie. We leveren op diverse fronten een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek en het onderzoeken van nieuwe medische behandelingen en middelen.

Meest voorkomende behandelingen

Op de polikliniek worden beenmergpuncties uitgevoerd. Binnen het Oncologiecentrum voeren we de meest complexe vormen van chemo- immunotherapie uit. In sommige gevallen kan een deel van uw behandeling ook thuis plaatsvinden door het Thuisteam oncologie.

Palliatieve zorg

Voor ondersteuningsmogelijkheden in de palliatieve fase verwijzen we u graag naar de pagina van palliatieve zorg. Hier vindt u ook een folder over het tijdig bespreekbaar maken van uw levenseinde. 
Daarnaast vindt u op deze pagina praktische informatie over ondersteuningsmogelijkheden in de regio Breda. 
 

Voorlichting

  • Belangrijke informatie over soorten kanker, folders, thema’s en antwoorden op veelgestelde vragen vindt u op de website van KWF Kankerbestrijding. www.kwf.nl 
  • Voor vragen over sociale zekerheid kunt u terecht op de website van Zorgwijzer.
  • Voor informatie over patiëntenrechten en klachtopvang: Stichting Ondersteuning Klachtopvang Gezondheidszorg.Landelijk Informatiepunt Patiënten. www.sokg.nl www.zorgbelang-nederland.nl 
  •  Op www.rouwboeken.nl staat een breed assortiment boeken rond verlies en verdriet. Boeken kunnen een belangrijke hulp zijn om weer op verhaal te komen. De website is tot stand gekomen in samenwerking met de Landelijke Stichting voor Rouwbegeleiding. 
  • Voor kinderen met een vader of moeder met kanker, ouders, zorgverleners en leerkrachten is er een site met een scala aan informatie. De site biedt ook mogelijkheden om met elkaar van gedachten te wisselen op een van de fora. www.kankerspoken.nl
  • Stichting Achter de Regenboog ondersteunt kinderen en jongeren bij het (komend) overlijden van een dierbare. Hieraan verbonden is Annet Weijers. Zij is orthopedagoge en begeleidster van kinderen en jongeren die rouwen om een geliefd iemand. Ook begeleidt zij een gezin waarin iemand stervende is. www.achterderegenboog.nl (024) 355 55 49 
  • Bij Stichting In De Wolken kunt u op (040) 226 66 26 terecht voor de brochures "de meest gestelde vragen over kinderen en de dood" en "als iemand doodgaat". 
  • De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties heeft een handleiding voor patiënten uitgebracht die ingaat op werkhervatting en het bevorderen van re-integratie. www.nfk.nl > thema werk en inkomen

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.