Hematologie en Oncologie (Verpleegafdeling)

Breda Molengracht

Telefoonnummer (076) 595 49 42
Verpleegafdeling (076) 595 49 42

Bezoektijden

Dagelijks geopend voor bezoek van 13.30 uur tot 14.30 uur en van 18.30 uur tot 20.00 uur.

Telefoonnummers

 • Unit 42 (076) 595 11 32
 • Unit 43 (076) 595 11 35

Oncologieverpleegkundige

U kunt bij klachten door de behandeling, vragen over de behandeling en voor recepten contact opnemen met een oncologieverpleegkundige. Dat kan 24 uur per dag via (076) 595 10 50.

Hematologie en Oncologie (Verpleegafdeling)

De afdeling Oncologie/Hematologie onderzoekt en behandelt mensen die zijn doorverwezen door hun huisarts of medisch specialist. 
Oncologie houdt zich bezig met het onderzoeken en behandelen van verschillende soorten kanker. De behandeling bij de oncoloog bestaat vooral uit het toedienen van medicijnen. Dit gebeurt meestal in de vorm van hormoon- of chemotherapie. Steeds vaker zetten we ook andere soorten medicijnen in, zoals immuuntherapie met antistoffen.   

Hematologie houdt zich bezig met bloedziekten, stollingsafwijkingen en aandoeningen aan het beenmerg en de lymfeklieren. Er zijn erg veel hematologische ziekten; goedaardige en kwaadaardige. De behandelingen lopen uiteen van bloedtransfusies tot medicijnen, chemotherapie en nabehandeling stamceltransplantaties.

Over ons

Aandachtsgebieden

De afdeling levert intensieve hematologische zorg aan mensen met acute leukemie en levert nazorg aan mensen direct na autologe stamceltransplantatie. 
Amphia is in 2013 door de minister aangewezen als behandelcentrum voor melanomen (huidkanker). 
Op het gebied van oncologie hebben we uitgebreide behandelopties met chemo-immunotherapie. 
Ook palliatieve zorg is een groot aandachtspunt op onze afdeling. Wij zorgen voor goede symptoombestrijding, psychische ondersteuning en uitleg.

Studies en onderzoek

Binnen het Oncologiecentrum van Amphia bestaat een grote afdeling Research die zich bezighoudt met diverse studies binnen de oncologie en hematologie. We leveren op diverse fronten een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek en het onderzoeken van nieuwe medische behandelingen en middelen.

Filmpje

Meest voorkomende behandelingen

 • De meest complexe chemo- en immunotherapie bij verschillende soorten kanker
 • Verpleging na een autologe stamceltransplantatie in het Erasmus Medisch Centrum
 • Beenmergpuncties

Sterk in

 • Goede zorg - U kunt rekenen op kwalitatief hoogwaardige zorg en een persoonlijke benadering: uw wensen en die van uw naasten zijn daarbij het uitgangspunt.  
 • Gespecialiseerd team -  Op onze afdeling staat een ervaren en gespecialiseerd team voor u klaar. De verpleegkundigen hebben een oncologische en/of hematologische opleiding gevolgd. Het team werkt op de verpleegafdeling én op het Oncologisch Dagcentrum. Hierdoor leert u het team steeds beter kennen en voelt u zich hopelijk snel thuis.  
 • Zorg op maat -  Elke week bespreken de oncologen/hematologen gezamenlijk alle patiënten. Zo stemmen zij het onderzoek en de behandeling zo goed mogelijk af op ieders unieke situatie. Zij lopen twee keer per week een ronde over de afdeling. De andere dagen komt er een arts-assistent langs. Deze overlegt zo nodig met de verantwoordelijke oncoloog/hematoloog.  
 • Hematologie - Verblijft u op de unit Hematologie (unit 43), dan ligt u op een één- of tweepersoons isolatiekamer. Vanwege de luchtvoorziening op de afdeling blijft de deur van uw kamer gesloten. Deze luchtvoorziening is nodig omdat de mensen die hier verblijven een minimale weerstand hebben.  
 • Groen vinkje - Amphia heeft een groen vinkje gekregen voor de zorg rondom bloed- en lymfeklierkanker. De Nederlandse Federatie voor Kankerpatiënten (NFK) reikt dit kwaliteitskeurmerk iedere twee jaar uit aan ziekenhuizen die voldoen aan de basisvoorwaarden voor oncologische zorg.

Samen voor u

Wie begeleiden u hier?

Tijdens uw verblijf op de afdeling Oncologie/Hematologie staat er een multidisciplinair team voor u klaar. Dit team bestaat uit: 
 • Een oncoloog/hematoloog
 • Een arts–assistent/zaalarts
 • Een gespecialiseerde verpleegkundige
 • Een verpleegkundig specialist
 • Een maatschappelijk werker
 • Een diëtiste
 • Een fysiotherapeut
 • Een psycholoog
 • Een geestelijk verzorger
 • Voedingsassistenten

Samenwerkingsverbanden

Binnen Amphia werken we nauw samen met de afdelingen MDL, Chirurgie, Dermatologie, Urologie en Gynaecologie. Daarbij bieden we samen oncologische zorg van hoge kwaliteit aan. Buiten Amphia werken we nauw samen met het Erasmus Medisch Centrum. Voor behandeling met radiotherapie werken we samen met het Verbeeten Instituut. Voor chirurgische ingrepen als HIPEC en de behandeling van uitzaaiingen in de hersenen werken we samen met het TweeSteden Ziekenhuis en Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Daarnaast hebben we verschillende samenwerkingsverbanden met instellingen voor thuiszorg, verpleeghuizen, hospices en revalidatiecentra.

Voorlichting

 • Hulp- en informatietelefoon biedt patiënten algemene informatie over kanker, de behandeling, nazorg en een luisterend oor voor emotionele problemen. De dienst beschikt over een groot aantal folders van diverse ziektebeelden en adressen van de kankerpatiëntenorganisaties voor begeleiding. (0800) 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding.nl
 • Betrouwbare informatie over soorten kanker, folders, thema’s en antwoorden op veelgestelde vragen vindt u op de website van KWF Kankerbestrijding.  www.kwf.nl   
 • Voor vragen en klachten over Werk en verzekeringen kunt u terecht op Zorgwijzer.nl.
 • Voor informatie over patiëntenrechten en klachtopvang kunt u naar Stichting Ondersteuning Klachtopvang Gezondheidszorg (www.sokg.nl) of het Landelijk Informatiepunt Patiënten (www.zorgbelang-nederland.nl
 • De Landelijke Stichting Rouwbegeleiding is een centraal punt waar iedereen terecht kan voor informatie, publicaties en voorlichting over rouw. Ook kunnen zij u op verzoek doorverwijzen naar diverse vormen van rouwzorg. www.verliesverwerken.nl.
  Op www.rouwboeken.nl staat een breed assortiment boeken rond verlies en verdriet. Boeken kunnen een belangrijke hulp zijn om weer op verhaal te komen. De website is tot stand gekomen in samenwerking met de Landelijke Stichting voor Rouwbegeleiding.  
 • Kanker in het gezin Voor kinderen met een vader of moeder met kanker, ouders, zorgverleners en leerkrachten is er een site met een scala aan informatie. De site biedt ook mogelijkheden om met elkaar van gedachten te wisselen op een van de fora. www.kankerspoken.nl  
  Stichting Achter de Regenboog ondersteunt kinderen en jongeren bij het (komend) overlijden van een dierbare. Hieraan verbonden is Annet Weijers. Zij is orthopedagoge en begeleidster van kinderen en jongeren die rouwen om een geliefd iemand. Ook begeleidt zij een gezin waarin iemand stervende is. www.achterderegenboog.nl (024) 355 55 49   
  Bij Stichting In De Wolken kunt u terecht voor de brochures "de meest gestelde vragen over kinderen en de dood" en "als iemand doodgaat" - (040) 226 66 26. 
 • Werk en inkomen - De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties heeft een handleiding voor patiënten uitgebracht die ingaat op werkhervatting en het bevorderen van re-integratie. www.nfk.nl > thema werk en inkomen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.