Reumatologie

Breda Langendijk

Telefoonnummer (076) 595 10 42
Afspraak maken (076) 595 10 11
Polikliniek 96
Spreekuur van maandag tot en met vrijdag

Oosterhout Pasteurlaan

Telefoonnummer (076) 595 10 42
Afspraak maken (076) 595 10 11
Polikliniek 9
Spreekuur op maandag en donderdag

Bereikbaarheid

De polikliniek is voor algemene vragen telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur. Bent u al bij ons onder behandeling? Dan mag u uw medisch inhoudelijke vragen over het ziektebeeld, de medicatie, bloedprikken, röntgen en dagbehandeling stellen via e-mail: reumalijn@amphia.nl. U kunt ook bellen: (076) 595 10 39. Telefonische vragen kunt u inspreken op het antwoordapparaat. De verpleegkundig reumaconsulente belt u binnen vijf werkdagen terug. 

Reumatologie

Uw huisarts of specialist kan u doorverwijzen naar de polikliniek Reumatologie. Daar analyseren we uw aandoening. Er zijn vele vormen van reumatische aandoeningen: ontstekingsreuma, artrose en aandoeningen van de weke delen (pezen, peesaanhechtingen, slijmbeurzen en spieren). De reumatoloog spreekt uitgebreid met u en voert een lichamelijk onderzoek uit. Eventueel laat hij aanvullend onderzoek uitvoeren, zoals een röntgenfoto, een echo of een gewrichtspunctie. Daarna stelt hij de diagnose en maakt hij een behandelplan. U komt regelmatig voor controle op de polikliniek. Meer informatie over reuma vindt u op www.reumafonds.nl.

Over ons

Aandachtsgebieden

Aandachtsgebieden van de polikliniek Reumatologie zijn: 
 • Ontstekingsreuma (reumatoïde artritis) en auto-immuunaandoeningen (zoals SLE)
 • Artrose (slijtage van gewrichten)
 • Wekedelenreuma (fibromyalgie)

Samenwerkingsverbanden

De polikliniek Reumatologie neemt deel aan verschillende samenwerkingsverbanden:
 • Patiëntbesprekingen met de dermatologen
 • Multidisciplinair voetenspreekuur
 • Multidisciplinair handenspreekuur
 • Bespreking met longartsen en cardiologen over interstitiële longziekten en pulmonale hypertensie
 • Revalidatie via Revant

Over Reuma

Reuma

Reuma is een verzamelnaam voor een groot aantal verschillende aandoeningen van het bewegingsapparaat. Die zijn onderverdeeld in drie categorieën: 
 • Ontstekingsreuma: vormen van reuma met als belangrijkste kenmerk ontstekingen aan de gewrichten.
 • Artrose: slijtage van gewrichten, vaak vanaf het veertigste levensjaar. Dit is de meest voorkomende vorm van reuma in Nederland.
 • Wekedelenreuma: vormen van reuma die zich kenmerken door klachten aan de weke delen van het bewegingsapparaat: de spieren, pezen en banden.   
Binnen deze categorieën komen weer veel verschillende vormen van reuma voor. Elke vorm heeft zijn eigen kenmerken en behandelingen.

Auto-immuunziekten

Binnen de reumatologie is ook veel aandacht voor zogeheten auto-immuunziekten. Dit zijn aandoeningen waarbij er een ontsteking ontstaat in verschillende lichaamsdelen en organen. Hieronder vallen ziektebeelden zoals SLE (Systemische Lupus Erythematodes), MCTD (Mixed Connective Tissue Disease) en sclerodermie. Deze ziekten veroorzaken vaak een scala aan klachten en gaan gepaard met specifieke stoffen die terug te vinden zijn in het bloed. 

Voor u

Veelgestelde vragen

Bent u onder behandeling van een reumatoloog in Amphia en heeft u vragen over uw ziekte, de behandeling, het aanvragen van recepten of andere zaken, kijk dan bij deze veel gestelde vragen en antwoorden. Mogelijk vindt u hier het antwoord dat u zoekt. Is dat niet het geval, neem dan contact op met reumalijn van Amphia.

Reumanetwerk Breda

Binnen het Reumanetwerk kunt u deelnemen aan individuele oefentherapie, groepsoefentherapie, of een combinatie hiervan. De oefentherapie is bestemd voor mensen met een reumatische aandoening en is op hen afgestemd. Onder deskundige begeleiding van geschoolde therapeuten kunt u verantwoord uw conditie verbeteren. 

Overstap van Enbrel naar Benepali

Per 1 januari 2017 stapt Amphia over van het merk Enbrel naar het merk Benepali. De reden van deze verandering is dat er nieuwe middelen op de markt zijn gekomen die wij graag willen inzetten. De werkzame stof van Enbrel is etanercept. Het recht dat Enbrel had om als enige dit geneesmiddel te maken (het patent) is verlopen. Dit betekent dat ook andere fabrikanten etanercept mogen produceren. Naast het merk Enbrel is er sinds enige tijd ook het merk Benepali. Dit is even effectief en veilig als Enbrel en zit in een nieuw ontwikkelde spuit. Daarnaast geeft Benepali minder vaak roodheid en irritatie van de injectieplaats. Ook zijn de kosten van Benepali lager. 
Patiënten die te maken krijgen met deze verandering hebben hierover een brief ontvangen. Het kan zijn dat u vragen heeft over deze verandering of de nieuwe medicatie. Om antwoord te geven op uw vragen hebben wij een veel gestelde vragen en antwoorden lijst opgesteld. Mocht u een vraag hebben die niet is opgenomen in deze lijst dan kunt u dit bespreken met uw reumatoloog.