Let op: maatregelen voor patiënten en bezoekers aangepast in verband met COVID-19 (coronavirus)
Lees meer

Oncologisch Centrum: samen tegen kanker

Samen tegen kanker

Binnen het Oncologisch Centrum van Amphia onderzoeken en behandelen wij mensen met kwaadaardige aandoeningen (kanker). 
Wij hebben ons gespecialiseerd in het opsporen en behandelen van kanker zodat u op uitstekende zorg kunt rekenen.

Expertise

Het Oncologisch Centrum heeft expertise op het gebied van behandeling van onder meer borstkanker, darm- en rectumkanker en de behandeling van uitzaaiingen in de lever, alvleesklierkanker, bloed en lymfklierkanker, longkanker en kanker van de urinewegen.

Daarnaast is het Oncologisch centrum gespecialiseerd in behandeling met immunotherapie voor onder meer het uitgezaaide melanoom. De chirurgen en urologen van het Amphia hebben (inter)nationale bekend het vanwege hun expertise in de robotchirurgie, voor operaties in het spijsverteringskanaal en urinewegen. Voor meer informatie zie de links in de rechterkolom 'betrokken afdelingen'.

 

 

COVID-19 vaccinaties

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het coronavaccin en uw situatie. Er zijn geen aanwijzingen dat patiënten met kanker met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op bijwerkingen. Dit wordt in de loop van 2021 wel nog verder onderzocht. Wij adviseren kankerpatiënten zich wel te laten vaccineren. Als u behandeld wordt in een wetenschappelijk onderzoek (klinische trial) vragen wij u voor vaccinatie eerst te overleggen met uw behandelend arts. Op deze pagina vindt u de antwoorden op enkele veelgestelde vragen.

Wilt u meer weten over coronavaccinaties in het algemeen? Kijk dan hier voor de laatste informatie.
 

Veelgestelde vragen rondom de COVID-19 vaccinatie

 • Ik word bestraald, kan ik me veilig laten vaccineren tegen corona?
  In de studies met de goedgekeurde vaccin(s) zaten niet of nauwelijks patiënten met kanker. Vandaar dat er nog niet bekend is of patiënten met kanker die bestraald worden evengoed beschermd zijn tegen het coronavirus als mensen zonder kanker. Er zijn geen aanwijzingen dat kankerpatiënten met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen. Dit wordt in de loop van 2021 wel nog verder onderzocht. Wij adviseren patiënten met kanker die bestraald worden, zich wel te laten vaccineren.
 • Ik krijg chemotherapie, kan ik me veilig laten vaccineren tegen corona?

  In de studies met de goedgekeurde vaccin(s) zaten niet of nauwelijks patiënten met kanker. Vandaar dat er nog niet bekend is of patiënten met kanker die een behandeling met chemotherapie ondergaan evengoed beschermd zijn tegen het coronavirus als mensen zonder kanker. Er zijn geen aanwijzingen dat kankerpatiënten met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen. Dit wordt in de loop van 2021 wel nog verder onderzocht. Wij adviseren patiënten met kanker die behandeld worden met chemotherapie, zich wel te laten vaccineren.

 • Ik krijg hormonale therapie, kan ik me veilig laten vaccineren tegen corona?
  In de studies met de goedgekeurde vaccin(s) zaten niet of nauwelijks patiënten met kanker. Vandaar dat er nog niet bekend is of patiënten met kanker die een behandeling met hormonale therapie ondergaan evengoed beschermd zijn tegen het coronavirus als mensen zonder kanker. Er zijn geen aanwijzingen dat kankerpatiënten met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen. Dit wordt in de loop van 2021 wel nog verder onderzocht. Wij adviseren patiënten met kanker die behandeld worden met hormonale therapie, zich wel te laten vaccineren.
 • Ik krijg immuuntherapie, kan ik me veilig laten vaccineren tegen corona?

  In de studies met de goedgekeurde vaccin(s) zaten niet of nauwelijks patiënten met kanker. Vandaar dat er nog niet bekend is of patiënten met kanker die een behandeling immuuntherapie (bijvoorbeeld: nivolumab, pembrolizumab, ipilimumab, durvalumab) ondergaan evengoed beschermd zijn tegen het coronavirus als mensen zonder kanker. Er zijn geen aanwijzingen dat kankerpatiënten met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen. Dit wordt in de loop van 2021 wel nog verder onderzocht. Wij adviseren patiënten met kanker die behandeld worden met immuuntherapie, zich wel te laten vaccineren.

 • Ik word behandeld in een wetenschappelijk onderzoek (klinische trial), kan ik me veilig laten vaccineren tegen corona?
  In de studies met de goedgekeurde vaccin(s) zaten niet of nauwelijks patiënten met kanker. Vandaar dat er nog niet bekend is of patiënten met kanker die een behandeling ondergaan evengoed beschermd zijn tegen het coronavirus als mensen zonder kanker. Er zijn geen aanwijzingen dat kankerpatiënten met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen. Dit wordt in de loop van 2021 wel nog verder onderzocht. Er zijn bij wetenschappelijk onderzoek soms specifieke adviezen over vaccinaties. Wij adviseren patiënten met kanker die behandeld worden in een wetenschappelijk onderzoek, contact op te nemen met hun behandelend arts voor een advies over het vaccin.
 • Ik word binnenkort geopereerd, kan ik me veilig laten vaccineren tegen corona?
  In de studies met de goedgekeurde vaccin(s) zaten niet of nauwelijks patiënten met kanker. Vandaar dat er nog niet bekend is of patiënten met kanker die geopereerd moeten worden evengoed beschermd zijn tegen het coronavirus als mensen zonder kanker. Er zijn geen aanwijzingen dat kankerpatiënten met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen. Dit wordt in de loop van 2021 wel nog verder onderzocht. Wij adviseren patiënten met kanker die binnenkort geopereerd worden, zich wel te laten vaccineren.
 • Ik ben in het verleden behandeld voor kanker, kan ik me veilig laten vaccineren tegen corona?

  In de studies met de goedgekeurde vaccin(s) zaten wel veel patiënten met kanker in het verleden. Als u inmiddels gestopt bent met chemotherapie, immunotherapie of hormoontherapie is voor u de informatie over het vaccin van toepassing die u kunt vinden op de website van het RIVM. Wij adviseren patiënten met kanker in het verleden, zich wel te laten vaccineren.

Veelgestelde vragen rondom COVID-19 (Coronavirus)

 • Gaat mijn geplande afspraak bij de specialist of verpleegkundig specialist wel door?
  Iedere afspraak wordt kort van te voren door de specialist of verpleegkundig specialist beoordeeld;  waar mogelijk zal de afspraak telefonisch plaats vinden. U wordt hiervan op de hoogte gesteld.
 • Gaat mijn geplande behandeling wel door?
  Uw eigen dokter controleert iedere behandeling. In sommige gevallen beoordeelt deze dat het veiliger is om de kuur uit te stellen of later te starten. Uiteraard wordt u dan door uw eigen dokter of de waarnemer telefonisch op de hoogte gesteld.
 • Wat doet het dagcentrum om besmetting te voorkomen, is het wel veilig?
  • Uw eigen dokter beoordeelt of het veilig is de kuur door te laten gaan. Het kan zijn dat de behandeling wordt aangepast of dat de kuur wordt overgeslagen.
  • Een dag voor uw behandeling wordt u gebeld door de assistente; zij zal u een aantal vragen stellen om vast te stellen of uw bezoek verantwoord is.
  • Om de contacten tot een minimum te beperken mag u geen begeleid(st)er mee nemen bij uw behandeling, uiteraard mag u wel gebracht worden.
  • Eventuele vervolgafspraken en papieren worden na de afspraak naar u verzonden per post. U hoeft niet langs de balie.
 • Wat kan ik het beste doen om COVID-19 (coronavirus) te voorkomen?
  Wij adviseren u de adviezen van de overheid en het RIVM te volgen. Zie ook www.rivm.nl en https://www.rijksoverheid.nl. Dat zijn de maatregelen die ook voor alle andere mensen aangeraden worden:
  • Was regelmatig de handen
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Werk thuis als dat kan
  • Houd 1,5 - 2 meter afstand tot anderen
  • Vermijd het om mensen te zoenen, omhelzen of om handen te schudden
  • Vermijd zoveel mogelijk sociale contacten, zoals feestjes, recepties, diners en dergelijke
  • Vermijd het openbaar vervoer en ga op rustige momenten naar de supermarkt
 • Kan ik beter niet gaan bloedprikken?
  Wij verzoeken u om het gevraagde bloedonderzoek voor uw behandeling of (telefonische) afspraak uit te laten uitvoeren, tenzij uw eigen dokter anders beslist. Wel heeft het onze voorkeur om het bloed te laten afnemen bij een prikpost en i.v.m. met de drukte liever niet in het ziekenhuis. Mocht u klachten (verkouden, hoesten, niezen, kortademigheid of spierpijn)  hebben of verhoging (temperatuur boven 38.0 graden) overleg dan altijd telefonisch met ons voordat u uw huis verlaat.
 • Kan ik mijn medicijnen blijven slikken die mijn afweer onderdrukken?
  Deze kunt u in principe blijven nemen; stop nooit zelf zonder overleg met uw eigen dokter.
 • Op welke lichamelijke klachten moet ik letten?
  • Heeft u verhoging (>38 graden)? Overleg altijd telefonisch voordat u naar het ziekenhuis komt.
  • Heeft u klachten als verkoudheid? Hoesten? Kortademigheid? Spierpijn? Overleg altijd telefonisch met ons voordat u naar het ziekenhuis komt.
  • Neem de hygiëneregels in acht binnen en buiten het ziekenhuis.
  • Voor meer informatie; www.rivm.nl en https://www.rijksoverheid.nl
 • Mag ik wel contact hebben met familie of huisdieren?
  Volg hierin de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid: u mag contact hebben met huisgenoten, familie en vrienden. Bewaar wel zoveel mogelijk de sociale afstand (1,5 meter van elkaar). Voorkom contact als deze personen klachten hebben als verhoging (temperatuur boven 38 graden Celsius), hoesten, niezen, neusverkoudheid, kortademigheid, spierpijn of bij personen bij wie het virus is aangetoond. Contact met huisdieren is geen bezwaar.
 • Mag ik wel gaan werken of op vakantie?
  Wij adviseren u om het advies van het Rijk en het RIVM op te volgen. Uw eigen arts kan geen adviezen of verklaring geven met betrekking tot uw werk of vakantie. U kunt dit het beste bespreken met uw werkgever en zo nodig de Arbo-arts.
 • Gaat mijn geplande onderzoek wel door?
  Iedere afspraak word kort van te voren door uw eigen dokter beoordeeld, mocht uw eigen dokter uitstel van het onderzoek in uw situatie veiliger vinden, dan wordt u hiervan telefonisch op de hoogte gesteld.
 • Hebben mensen met een hematologie-oncologische ziekte meer risico op/bij COVID-19 (coronavirus)?
  Het virus brengt een groter risico met zich mee voor oudere mensen en mensen die al een ziekte hebben. Dat geldt dus ook voor mensen met hemato-oncologische aandoeningen. Binnen deze patiëntengroep moeten mensen met een verminderde weerstand nog extra voorzichtig zijn. Dat zijn de mensen die:
  • Op dit moment een behandeling ondergaan. Het gaat dan om behandeling met medicijnen tegen bloed-, lymfklier- of beenmergkanker, zowel via het infuus, via injecties als in tabletvorm. Ook onderhoudsbehandelingen zoals rituximab vallen hieronder. Bestraling hoort er niet bij;
  • Een stamceltransplantatie met donorcellen hebben gehad;
  • Minder dan een jaar geleden een stamceltransplantatie met eigen cellen hebben gehad.
  • Alle patiënten die van hun arts gehoord hebben dat ze een verminderde weerstand hebben, bijvoorbeeld omdat ze prednison slikken.
 • Waarom wordt mijn kuur uitgesteld?
  • Chemotherapie kan uw afweer verminderen. Daardoor kan het veiliger zijn de kuur uit te stellen. 
  • Immunotherapie heeft geen invloed op uw afweer, maar heeft een hele lange werking en kan veilig worden overgeslagen.
  • Daarnaast proberen we besmettingen te voorkomen door zoveel mogelijk mensen buiten het ziekenhuis te houden.
 • Wat doet de polikliniek om besmetting te voorkomen, is het wel veilig?
  • We proberen zoveel mogelijk de bezoeken aan de poli om te zetten naar een telefonische afspraak.
  • Voor uw polibezoek wordt u gebeld door de assistente; zij zal u een aantal vragen stellen om vast te stellen of uw bezoek verantwoord is.
  • Om de contacten tot een minimum te beperken verzoeken we u om zoveel mogelijk alleen te komen. Indien gewenst mag u maximaal 1 begeleid(st)er mee nemen bij uw afspraak op de polikliniek.
  • Eventuele vervolgafspraken en informatie wordt na de afspraak naar u verzonden per post. U hoeft niet langs de assistente (tenzij de arts anders beslist).
  • Wij verspreiden de afspraken zo veel mogelijk over de dag om zo min mogelijk bezoekers in de wachtruimte te ontvangen.
  • Uiteraard volgen we de hygiënevoorschriften zoals u van ons gewend bent. In deze periode wordt er wel extra schoongemaakt op plekken die veel aangeraakt worden zoals aanmeldschermen en deurkrukken.
 • Wat is het risico dat de patiënten met hematologie-oncologische ziektes lopen?
  Deze groep heeft meer kans om ziek te worden na besmetting met het virus en is naar verwachting langer ziek. Deze patiënten raken het virus waarschijnlijk minder gemakkelijk kwijt.
 • Wilt u meer informatie?

  Het RIVM en de Rijksoverheid heeft de meest actuele informatie op hun website:
  www.rivm.nl
  https://www.rijksoverheid.nl
  www.nvmo.org
  www.hematologienederland.nl

  Lees hier de brief die verstuurd is vanuit het Oncologisch Dagcentrum.

Oncologisch Centrum: samen tegen kanker

Zorg en begeleiding

Kanker is een ziekte die vaak angst en onzekerheid met zich meebrengt. Daarom is er naast medische expertise ook aandacht voor zorg en begeleiding. Dat gebeurt meestal door gespecialiseerde oncologie verpleegkundigen, die tijdens onderzoek en behandeling informatie en begeleiding geven. Zij zijn ook uw eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen. Soms is aanvullende zorg en begeleiding nodig, in de vorm van psychosociale hulp of oncologische revalidatie.

Bundeling van kennis

U wordt geholpen door artsen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van de kwaadaardige aandoening die u heeft. Afhankelijk van het type kanker zijn er specialisten, verpleegkundigen en paramedici vanuit verschillende disciplines bij de zorg betrokken. Dit team werkt nauw samen om tot een gezamenlijke behandeling te komen die in uw situatie optimaal is. Zij komen hiervoor wekelijks samen.

Regionale samenwerking

Binnen het Oncologisch Centrum kunnen de meeste vormen van kanker opgespoord en behandeld worden. Voor sommige vormen van kanker wordt nauw samengewerkt met omliggende ziekenhuizen. Dat kan betekenen dat Amphia u verwijst naar een ander ziekenhuis, maar ook omgekeerd dat u vanuit een ander ziekenhuis naar Amphia verwezen wordt. Door deze samenwerking kunt u op de beste zorg rekenen voor uw specifieke situatie.Komt u uit een ander ziekenhuis en moet u ver reizen? Dan plannen we de noodzakelijke ziekenhuisbezoeken zo efficiënt mogelijk. Waar mogelijk stemmen we af met het ziekenhuis in uw omgeving of de zorg na een bepaalde behandeling weer dicht bij huis overgenomen kan worden.

Stichting Bron Campus

Amphia is deelnemer van de Stichting BRON Campus, die zich richt op de ontwikkeling van toegepaste innovaties in de oncologische patiëntenzorg.
Bron Campus

Look Good ... Feel Better

Naast lichamelijke en emotionele problemen die kanker met zich mee kan brengen, kan ook uw uiterlijk behoorlijk veranderen. Met eenvoudige tips en adviezen zijn veel van de uiterlijke klachten vaak te verminderen of te camoufleren. De ervaring leert dat een goed verzorgd uiterlijk ook meteen een beter gevoel geeft. En dat is precies het doel van de stichting Look Good...Feel Better.

Look Good...Feel Better-workshops

Tijdens de Look Good...Feel Better-workshops wordt op een positieve manier praktische informatie en advies gegeven over uiterlijke verzorging bij kanker. De workshops zijn bestemd voor zowel vrouwen als mannen tijdens, of recent na, behandeling in het Oncologisch Centrum van Amphia.

Gedurende twee uur laten speciaal getrainde schoonheidsspecialisten en visagisten zien op welke manier deelnemers hun huid het beste kunnen verzorgen en welke make-up het beste bij hen past. Een haarwerker/kapper laat zien welke mogelijkheden pruiken bieden en er is gelegenheid te experimenteren met sjaals en andere alternatieven.

Aanmelden

De workshop is alleen bestemd voor mensen met kanker tijdens en/of (recent) na hun behandeling. Er is steeds ruimte voor maximaal 12 personen.Aanmelden kan via het secretariaat van het Dagcentrum Oncologie op (076) 595 15 90.

Workshops mogelijk gemaakt door stichting Roparun

In 2017 worden er maar liefst tien Look Good...Feel Better-workshops gegeven in Amphia, volledig mogelijk gemaakt door de stichting Roparun. De workshops zijn voor deelnemers dan ook gratis. De medewerkers van het Oncologisch Dagcentrum kunnen u er meer over vertellen.

Nieuws

maandag 15 oktober 2018
Nieuwe ontwikkelingen en behandelmethoden maken de zorg voor kanker steeds complexer. Om patiënten met prostaatkanker of blaaskanker optimale zorg te bieden, starten Amphia Breda en het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom en Roosendaal een nauwe samenwerking. Deze samenwerking is onderdeel van het overkoepelende oncologische samenwerkingsverband Embraze.
Lees meer

Agenda

van 18 februari 2020 19:30 tot 20:30
Op dinsdag 18 februari 2020 organiseert Amphia een informatiebijeenkomst voor patiënten met kanker over ‘Angst voor terugkeer van de ziekte’. De bijeenkomst is bedoeld voor patiënten met kanker of voor patiënten die kanker hebben gehad. De bijeenkomst vindt plaats van 19.30 tot 20.30 uur in zaal 5 en 6 van de Amphia locatie Molengracht.
Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.