Let op: maatregelen voor patiënten en bezoekers aangepast in verband met COVID-19 (coronavirus)
Lees meer

Psychiatrie

Breda Langendijk

Telefoonnummer (076) 595 10 16
Polikliniek 60

Breda Molengracht

Telefoonnummer (076) 595 10 16
Verpleegafdeling Route 165

Oosterhout Pasteurlaan

Telefoonnummer (076) 595 10 16
U kunt zich melden bij de centrale balie in de hal en vragen naar de polikliniek Psychiatrie.

Bereikbaarheid

Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur.

Psychiatrie

Bij de polikliniek Psychiatrie van Amphia kunt u terecht voor onderzoek, diagnose, advies en behandeling van psychiatrische problemen. De belangrijkste aandachtsgebieden die op de polikliniek behandeld worden zijn angst- en stemmingsstoornissen, psychiatrische klachten die samenhangen met lichamelijke klachten en zwangerschapsgerelateerde psychiatrische klachten.

De verwijzer, bijvoorbeeld uw huisarts, stuurt een verwijzing naar Amphia. Eén van onze psychiaters maakt de inschatting of we aan uw zorgvraag kunnen voldoen. Is dat niet het geval, dan geeft de psychiater een advies aan de verwijzer. Past de verwijsvraag bij ons zorgaanbod? Dan ontvangt u een uitnodiging voor het intakegesprek op de polikliniek Psychiatrie. Ook voor collegiale consultatie, behandeladvies of het aanvragen van een second opinion kunt u bij de polikliniek terecht.

In het eerste intakegesprek bespreekt een psychiater of een arts in opleiding samen met u uw klachten en problemen. Na een poliklinische intake kunnen patiënten, indien nodig, worden aangemeld worden voor:

 • Verder onderzoek 
 • Behandeling in ons ziekenhuispsychiatrisch-behandelcentrum (ZPBC) 
 • Een klinische opname

De polikliniek Psychiatrie van Amphia biedt een snelle en patiëntgerichte aanpak. De zorg op onze polikliniek wordt uitgevoerd volgens richtlijnen die zijn gebaseerd op het meest recente wetenschappelijk onderzoek.

Afdeling

Wie begeleiden u?

De psychiater is de hoofdbehandelaar. Na een intake bij de psychiater kunnen verschillende behandelingen ingezet worden. Hiervoor zijn diverse disciplines aanwezig zoals een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werker, verpleegkundig specialist en psycholoog.

Aandachtsgebieden

 • Ziekenhuispsychiatrie
 • ADHD
 • Depressie
 • Angststoornissen
 • Slaapstoornissen
 • Moeder en kind
 • Bipolaire stoornissen
 • SOLK

Wat doen wij?

Binnen de psychiatrie bestaan veel uiteenlopende behandelingen. Wij zijn gespecialiseerd in onder meer de behandeling van psychiatrische klachten in combinatie met somatische klachten, slaapstoornissen, ADHD behandeling en zwangerschap gerelateerde psychiatrische problematiek.

ECT behandeling

Medicatie

Bij ernstige depressieve klachten of angstklachten is alleen praten soms niet genoeg. Om te herstellen en terugval te voorkomen kan (tijdelijke) ondersteuning met medicatie nodig zijn. Hoewel soms op psychiatrische medicatie een taboe heerst en niemand graag medicijnen gebruikt, bieden zij voor veel mensen een enorme uitkomst. Zij kunnen helpen ter ondersteuning van een opstartende psychotherapie, of om weer dagelijks te kunnen functioneren binnen leven, werk of gezin. 

Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat kwetsbaarheid van het brein of genetische kwetsbaarheid een belangrijke rol speelt in het ontstaan van psychiatrische klachten. Deze ontstaan door een ingewikkeld samenspel van omgeving en biologische factoren, waarbij op een goed moment ook het brein niet meer in balans is. Medicijnen kunnen deze balans soms herstellen, zodat je beter in staat bent je problemen op te lossen.

Als u medicatie voorgeschreven krijgt, geven wij u een goede voorlichting en regelmatige controles, waarbij steeds overwogen wordt of medicatie weer afgebouwd kan worden. 

Voor u

Patiëntverhaal

Tiny Alewijnse

Dankzij SOLK-therapie (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten) ziet Tiny het leven weer zonniger in.

Patiëntenvertrouwenspersoon

Klinische en ambulante cliënten van de ggz kunnen via een chat anoniem ondersteuning krijgen van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Indien mogelijk wordt de vraag of klacht direct via de chat afgehandeld. Mocht er persoonlijke of telefonische ondersteuning nodig zijn en de cliënt gaat daarmee akkoord, dan kan dat alsnog worden geregeld. De chat is open van maandag t/m donderdag van 19.00 tot 21.00 uur. 

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Folders

Meer informatie over onze afdeling en de behandelingen leest u in onze folders.

Samenwerking

De afdeling psychiatrie werkt samen met: 

 • GGZ-Breburg
 • Novadic Kentron
 • GGZ Changes
 • GGZ Momentum
 • Zorroo Oosterhout
 • Revant

Behandelingen

 • Cognitieve gedragstherapie
 • EMDR
 • ACT
 • Rationeel Emotieve Therapie (RET)
 • Psychologisch onderzoek

De afdeling psychiatrie beschikt tevens over een gesloten klinische afdeling.

Toegangstijd en wachttijd in dagen

Afdeling
Afdeling
Behandeling
Behandeling
Polikliniekbezoek  (Toegangstijd)
Polikliniekbezoek  (Toegangstijd)
Poliklinische behandeling  (Wachttijd)
Poliklinische behandeling  (Wachttijd)
Dagbehandeling  (Wachttijd)
Dagbehandeling  (Wachttijd)
Opname  (Wachttijd)
Opname  (Wachttijd)
Psychiatrie Lees onderaan meer over wachttijd voor GGZ 28
De toegangstijd en de wachttijd zijn een momentopname en betreffen daardoor een indicatie. Bovendien kan het zijn dat de daadwerkelijke toegangs- of wachttijd afwijkt vanwege bijvoorbeeld spoed, een specifieke zorgvraag, second opinion of de voorkeur voor een bepaalde specialist. Lees meer.

(*) De wachttijd tot behandeling bij de met (*) gemarkeerde indicaties komt overeen met de indicaties zoals gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.