Let op: maatregelen voor patiënten en bezoekers aangepast in verband met COVID-19 (coronavirus)
Lees meer

Gynaecologie en zwangeren

Breda Molengracht

Routenummer 13
Telefoonnummer (076) 5951003

 

 • Bezoektijden: Er zijn geen vaste bezoektijden (vanwege COVID-19 geldt 1 bezoeker per dag)

Gynaecologie en zwangeren

Extra maatregelen vanwege COVID-19
Kijk voor de meest recente maatregelen op de website van Annature.

Uw huisarts of specialist kan u doorverwijzen naar de polikliniek gynaecologie van Amphia, voor bijvoorbeeld onderzoek naar uw buikklachten, bekkenbodem problematiek, vaginaal bloedverlies of andere problemen wat betreft de vrouwelijke geslachtsorganen. Binnen de afdeling gynaecologie en zwangeren liggen patiënten om verschillende redenen opgenomen. Het kan zijn dat u een operatie moet ondergaan, maar u kunt ook voor onderzoek, behandeling of ter observatie opgenomen zijn. Daarnaast liggen ook zwangere patiënten opgenomen.

Gynaecologische en zwangere patiënten liggen van elkaar gescheiden. U kunt op een 1, 2 of 4 persoons kamer komen te liggen. De verpleegkundige bepaalt dit. Dagelijks staat er een zeer ervaren team van gespecialiseerd en algemeen verpleegkundigen voor u klaar. Zij werken vanuit opdracht van de gynaecoloog en arts assistenten. 

Meer informatie over het vakgebied gynaecologie vindt u hier

Over ons

Sterk in

Amphia heeft een speciaal bekkenbodem centrum. De gynaecologen die zich gespecialiseerd hebben in het opereren aan de bekkenbodem zijn dit jaar gestart met een nieuwe operatie techniek. Hierbij wordt er zo lang mogelijk gebruik gemaakt van de patiënt haar eigen weefsel voor het verstevigen van de bekkenbodem. Het gebruik van kunststof materiaal kan hierbij achterwege worden gelaten.  

Tegenwoordig wordt er wekelijks gebruik gemaakt van de operatie robot. De gynaecoloog kan hiermee heel precies opereren in de buik. Het verwijderen van de baarmoeder kan zo heel precies gebeuren en de patiënt herstelt zich sneller, omdat er geen grote wond in de buik gemaakt hoeft te worden. 


Wie begeleiden u

Er zijn 18 gynaecologen werkzaam in het ziekenhuis. Eén van hen zal uw hoofdbehandelaar zijn. Dagelijks wordt er visite gelopen door de zaalarts. Dit is een arts assistent die steeds in overleg met uw hoofdbehandelaar het zorgbeleid voor u afspreekt. Wanneer het nodig is kunnen er tal van andere disciplines worden ingeschakeld die voor uw totale zorg nodig zijn o.a.: Internist, oncoloog, oncologie verpleegkundige, geriater, psycholoog, maatschappelijk werker, geestelijk verzorger, transfer verpleegkundige, diëtist en fysiotherapeut.

Verder is er de gastvrouw die uw voeding verzorgt en de service assistente voor de interieur verzorging. 

25 jaar IVF in Breda

Eind 2018 vierde het IVF-team in Breda haar 25-jarig jubileum. 25 jaar IVF in Breda, hoe begon het en waar gaan we heen?

Gynaecologische Oncologie

Samenwerkingsverband

Wij werken in samenwerkingsverband met het Gynaecologisch Oncologisch Centrum Zuid (GOCZ). Het GOCZ behandelt alle gynaecologisch oncologische tumorsoorten. De meeste behandelingen zullen plaatsvinden in Amphia. Voor sommige ingrepen wordt u verwezen naar het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Daarnaast wordt er samengewerkt met het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en het Instituut Verbeeten.

Behandelingen binnen GOZC

 • Baarmoederhalskanker
 • Schaamlipkanker
 • Baarmoederkanker
 • Eierstokkanker
 • Trofoblast ziekten/ mola

Overige aandachtsgebieden

Poliklinische behandelingen

Laparoscopische operaties

Oncologische operaties in Amphia

Wanneer operatie voor u de beste behandeling is, wordt u hierover geïnformeerd door uw gynaecoloog. U ontmoet ook de casemanager gynaecologische oncologie. U ontvangt van haar een persoonlijk informatiedossier en zij begeleid u tijdens het proces voor en na de operatie.

Behandelingen buiten Amphia

 • Wertheim operatie bij baarmoederhalskanker
 • Vruchtbaarheidssparende operatie bij baarmoederhalskanker
 • Operaties voor schaamlipkanker (met poortwachtersklierprocedure of lymfeklier verwijdering in de liezen)
 • HIPEC behandeling bij uitzaaiingen in de buikholte bij eierstokkanker. HIPEC staat voor Hyperthermie Intra-Peritoneale Chemotherapie, en is een combinatie behandeling van een operatie en chemotherapie. Hypertherme betekent: verwarmd. Intraperitoneaal betekent: in de buikholte.
 • IP (intra-peritoneale) chemotherapie bij uitzaaiingen in de buikholte bij eierstokkanker; spoelingen van chemotherapie in de buik, nadat er eerst een debulking operatie heeft plaatsgevonden.

Aanvullende behandelingen

Palliatieve zorg

Voorlichting

Folders

Al onze folders zijn te vinden op onze folderpagina.

Uterus embolisatie

Een aandachtsgebied is uterus embolisatie.  Bij een patiënt met vleesbomen brengt de radioloog tijdens een angiografie kleine bolletjes in de slagaders naar de baarmoeder in die de vleesbomen voorzien van zuurstofrijk bloed. De vleesbomen gaan hierna slinken en de baarmoeder kan behouden worden.

Nieuws

dinsdag 14 mei 2019
In Nederland wordt steeds vaker gebruik gemaakt van geboortefotografen. Steeds meer ouders willen de geboorte van hun baby op een integere manier vastleggen voor later. Zo’n geboortefotograaf mocht al langere tijd bij een natuurlijke bevalling op de verloskamers van Amphia aanwezig zijn. Vanaf nu mag een fotograaf ook mee de operatiekamer op.
Lees meer

Toegangstijd en wachttijd in dagen

Afdeling
Afdeling
Behandeling
Behandeling
Polikliniekbezoek  (Toegangstijd)
Polikliniekbezoek  (Toegangstijd)
Poliklinische behandeling  (Wachttijd)
Poliklinische behandeling  (Wachttijd)
Dagbehandeling  (Wachttijd)
Dagbehandeling  (Wachttijd)
Opname  (Wachttijd)
Opname  (Wachttijd)
Gynaecologie en zwangeren Algemeen 21
Cervix 20
Baarmoederverwijdering * 40
Kijkoperatie in de buikholte (laparoscopie) 14 14
Oncologie - Algemeen 7
Prenatale diagnostiek 5
Psychosomatiek POP poli 15
Sterilisatie vrouw *
De toegangstijd en de wachttijd zijn een momentopname en betreffen daardoor een indicatie. Bovendien kan het zijn dat de daadwerkelijke toegangs- of wachttijd afwijkt vanwege bijvoorbeeld spoed, een specifieke zorgvraag, second opinion of de voorkeur voor een bepaalde specialist. Lees meer.

(*) De wachttijd tot behandeling bij de met (*) gemarkeerde indicaties komt overeen met de indicaties zoals gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.