Let op: maatregelen voor patiënten en bezoekers aangepast in verband met COVID-19 (coronavirus)
Lees meer

Gynaecologie en zwangeren

Breda Molengracht

Routenummer 13

 

  • Bezoektijden: 13.30 - 14.30 en 18.30 - 20.00 
    (Partner of contactpersoon mag doorlopend behalve tijdens het rust uur tussen 15.00 - 16.00 uur) 

Gynaecologie en zwangeren

Extra maatregelen vanwege Covid-19
Om onze patiënten en medewerkers te beschermen tegen besmetting laten we zo min mogelijk mensen toe in het ziekenhuis. De zwangere komt alleen naar  de afspraken. Alleen bij de 20 wekenecho kan de partner aanwezig zijn. Bij de bevalling mag alleen uw partner aanwezig zijn. 

 

Uw huisarts of specialist kan u doorverwijzen naar de polikliniek gynaecologie van Amphia, voor bijvoorbeeld onderzoek naar uw buikklachten, bekkenbodem problematiek, vaginaal bloedverlies of andere problemen wat betreft de vrouwelijke geslachtsorganen. Binnen de afdeling gynaecologie en zwangeren liggen patiënten om verschillende redenen opgenomen. Het kan zijn dat u een operatie moet ondergaan, maar u kunt ook voor onderzoek, behandeling of ter observatie opgenomen zijn. Daarnaast liggen ook zwangere patiënten opgenomen.

Gynaecologische en zwangere patiënten liggen van elkaar gescheiden. U kunt op een 1, 2 of 4 persoons kamer komen te liggen. De verpleegkundige bepaalt dit. Dagelijks staat er een zeer ervaren team van gespecialiseerd en algemeen verpleegkundigen voor u klaar. Zij werken vanuit opdracht van de gynaecoloog en arts assistenten. 

Meer informatie over het vakgebied gynaecologie vindt u hier

Aandachtsgebieden gynaecologie

Behandelingen

Onderzoek

  • Onder narcose of door middel van röntgen en echo onderzoek,  de oorzaak van uw klachten achterhalen. 
  • Weghalen van vocht of weefsel voor nader onderzoek. 


Observatie

Meten en observeren van uw klachten en daar een passend behandelplan op afstemmen. 


Over ons

Sterk in

Amphia heeft een speciaal bekkenbodem centrum. De gynaecologen die zich gespecialiseerd hebben in het opereren aan de bekkenbodem zijn dit jaar gestart met een nieuwe operatie techniek. Hierbij wordt er zo lang mogelijk gebruik gemaakt van de patiënt haar eigen weefsel voor het verstevigen van de bekkenbodem. Het gebruik van kunststof materiaal kan hierbij achterwege worden gelaten.  

Tegenwoordig wordt er wekelijks gebruik gemaakt van de operatie robot. De gynaecoloog kan hiermee heel precies opereren in de buik. Het verwijderen van de baarmoeder kan zo heel precies gebeuren en de patiënt herstelt zich sneller, omdat er geen grote wond in de buik gemaakt hoeft te worden. 


Samenwerkingsverbanden

De gynaecologisch oncologen werken nauw samen met de oncoloog uit Tilburg voor uitwisseling van medische kennis en operatie techniek. Elke maandag komen de gynaecologisch oncologen samen tijdens het grote oncologie overleg, met de oncologen uit Tilburg en Rotterdam. Dit is een grote patiënten bespreking waarin alle resultaten vanuit onderzoeken en operatie van de patiënt met kanker bij elkaar worden gelegd. De oncologie commissie geeft hierop een behandel advies aan de hoofdbehandelaar van de patiënt. De hoofdbehandelaar bespreekt dit advies op een afgesproken moment met de patiënt en diens naasten. 

Wie begeleiden u

Er zijn 18 gynaecologen werkzaam in het ziekenhuis. Eén van hen zal uw hoofdbehandelaar zijn. Dagelijks wordt er visite gelopen door de zaalarts. Dit is een arts assistent die steeds in overleg met uw hoofdbehandelaar het zorgbeleid voor u afspreekt. Wanneer het nodig is kunnen er tal van andere disciplines worden ingeschakeld die voor uw totale zorg nodig zijn o.a.: Internist, oncoloog, oncologie verpleegkundige, geriater, psycholoog, maatschappelijk werker, geestelijk verzorger, transfer verpleegkundige, diëtist en fysiotherapeut.

Verder is er de gastvrouw die uw voeding verzorgt en de service assistente voor de interieur verzorging. 

25 jaar IVF in Breda

Eind 2018 vierde het IVF-team in Breda haar 25-jarig jubileum. 25 jaar IVF in Breda, hoe begon het en waar gaan we heen?

Aandachtspunten oncologie

Oncologie operaties

Verwijderen van de eierstokken met een kijkoperatie, onderzoeken van de vrouwelijke geslacht organen onder narcose, kijken in de baarmoederholte en afnemen van weefsel, grote buikoperatie voor afnemen van weefsel en vocht om het stadium van kwaadaardigheid vast te stellen en grote buikoperatie om kanker weg te halen.

Begeleiding

U staat tijdens uw genezingsproces niet alleen. U wordt begeleid door de gynaecoloog met oncologie specialisatie, de oncologie verpleegkundige.

Nabehandeling

Zo nodig heeft u na uw operatie aanvullend chemotherapie of bestraling nodig. Amphia werkt hier in samen met de collega oncologen op de locatie Molengracht en de specialisten van het Verbeeten Instituut (bestraling centrum) op de locatie Molengracht.

Voorlichting

Folders

Al onze folders zijn te vinden op onze folderpagina.

Uterus embolisatie

Een aandachtsgebied is uterus embolisatie.  Bij een patiënt met vleesbomen brengt de radioloog tijdens een angiografie kleine bolletjes in de slagaders naar de baarmoeder in die de vleesbomen voorzien van zuurstofrijk bloed. De vleesbomen gaan hierna slinken en de baarmoeder kan behouden worden.

Nieuws

dinsdag 14 mei 2019
In Nederland wordt steeds vaker gebruik gemaakt van geboortefotografen. Steeds meer ouders willen de geboorte van hun baby op een integere manier vastleggen voor later. Zo’n geboortefotograaf mocht al langere tijd bij een natuurlijke bevalling op de verloskamers van Amphia aanwezig zijn. Vanaf nu mag een fotograaf ook mee de operatiekamer op.
Lees meer

Toegangstijd en wachttijd in dagen

Afdeling
Afdeling
Behandeling
Behandeling
Polikliniekbezoek  (Toegangstijd)
Polikliniekbezoek  (Toegangstijd)
Poliklinische behandeling  (Wachttijd)
Poliklinische behandeling  (Wachttijd)
Dagbehandeling  (Wachttijd)
Dagbehandeling  (Wachttijd)
Opname  (Wachttijd)
Opname  (Wachttijd)
Gynaecologie en zwangeren Curretage 2
Psychosomatiek POP poli 35
Algemeen 28
Baarmoederverwijdering * 31
Cervix 14
Kijkoperatie in de buikholte (laparoscopie) 14 14
Oncologie - Algemeen 17
Prenatale diagnostiek 7
De toegangstijd en de wachttijd zijn een momentopname en betreffen daardoor een indicatie. Bovendien kan het zijn dat de daadwerkelijke toegangs- of wachttijd afwijkt vanwege bijvoorbeeld spoed, een specifieke zorgvraag, second opinion of de voorkeur voor een bepaalde specialist. Lees meer.

(*) De wachttijd tot behandeling bij de met (*) gemarkeerde indicaties komt overeen met de indicaties zoals gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.