Gynaecologie en zwangeren

Breda Langendijk

Telefoonnummer (076) 5951003
Unitnummer 26
  • Afdeling unit LD26 (2e verdieping)
  • Bezoektijden: 13.30 - 14.30 en 18.30 - 20.00
    (Partner of contactpersoon mag doorlopend behalve tijdens het rust uur.) 
  • Rust uur: 15.00 - 16.00
  • Bij geen gehoor op het afdelingsnummer kunt u bellen naar (076) 5952726

Gynaecologie en zwangeren

Uw huisarts of specialist kan u doorverwijzen naar de polikliniek gynaecologie van Amphia, voor bijvoorbeeld onderzoek naar uw buikklachten, bekkenbodem problematiek, vaginaal bloedverlies of andere problemen wat betreft de vrouwelijke geslachtsorganen. Binnen de afdeling gynaecologie en zwangeren liggen patiënten om verschillende redenen opgenomen. Het kan zijn dat u een operatie moet ondergaan, maar u kunt ook voor onderzoek, behandeling of ter observatie opgenomen zijn. Daarnaast liggen ook zwangere patiënten opgenomen.

Gynaecologische en zwangere patiënten liggen van elkaar gescheiden. U kunt op een 1, 2 of 4 persoons kamer komen te liggen. De verpleegkundige bepaalt dit. Dagelijks staat er een zeer ervaren team van gespecialiseerd en algemeen verpleegkundigen voor u klaar. Zij werken vanuit opdracht van de gynaecoloog en arts assistenten. 

Meer informatie over het vakgebied gynaecologie vindt u hier

Aandachtsgebieden gynaecologie

Behandelingen

Onderzoek

  • Onder narcose of door middel van röntgen en echo onderzoek,  de oorzaak van uw klachten achterhalen. 
  • Weghalen van vocht of weefsel voor nader onderzoek. 


Observatie

Meten en observeren van uw klachten en daar een passend behandelplan op afstemmen. 


Over ons

Sterk in

Amphia heeft een speciaal bekkenbodem centrum. De gynaecologen die zich gespecialiseerd hebben in het opereren aan de bekkenbodem zijn dit jaar gestart met een nieuwe operatie techniek. Hierbij wordt er zo lang mogelijk gebruik gemaakt van de patiënt haar eigen weefsel voor het verstevigen van de bekkenbodem. Het gebruik van kunststof materiaal kan hierbij achterwege worden gelaten.  

Tegenwoordig wordt er wekelijks gebruik gemaakt van de operatie robot. De gynaecoloog kan hiermee heel precies opereren in de buik. Het verwijderen van de baarmoeder kan zo heel precies gebeuren en de patiënt herstelt zich sneller, omdat er geen grote wond in de buik gemaakt hoeft te worden. 


Samenwerkingsverbanden

De gynaecologisch oncologen werken nauw samen met de oncoloog uit Tilburg voor uitwisseling van medische kennis en operatie techniek. Elke maandag komen de gynaecologisch oncologen samen tijdens het grote oncologie overleg, met de oncologen uit Tilburg en Rotterdam. Dit is een grote patiënten bespreking waarin alle resultaten vanuit onderzoeken en operatie van de patiënt met kanker bij elkaar worden gelegd. De oncologie commissie geeft hierop een behandel advies aan de hoofdbehandelaar van de patiënt. De hoofdbehandelaar bespreekt dit advies op een afgesproken moment met de patiënt en diens naasten. 

Wie begeleiden u

Er zijn 18 gynaecologen werkzaam in het ziekenhuis. Eén van hen zal uw hoofdbehandelaar zijn. Dagelijks wordt er visite gelopen door de zaalarts. Dit is een arts assistent die steeds in overleg met uw hoofdbehandelaar het zorgbeleid voor u afspreekt. Wanneer het nodig is kunnen er tal van andere disciplines worden ingeschakeld die voor uw totale zorg nodig zijn o.a.: Internist, oncoloog, oncologie verpleegkundige, geriater, psycholoog, maatschappelijk werker, geestelijk verzorger, transfer verpleegkundige, diëtist en fysiotherapeut.

Verder is er de gastvrouw die uw voeding verzorgt en de service assistente voor de interieur verzorging. 

Aandachtspunten oncologie

Oncologie operaties

Verwijderen van de eierstokken met een kijkoperatie, onderzoeken van de vrouwelijke geslacht organen onder narcose, kijken in de baarmoederholte en afnemen van weefsel, grote buikoperatie voor afnemen van weefsel en vocht om het stadium van kwaadaardigheid vast te stellen en grote buikoperatie om kanker weg te halen.

Begeleiding

U staat tijdens uw genezingsproces niet alleen. U wordt begeleid door de gynaecoloog met oncologie specialisatie, de oncologie verpleegkundige.

Nabehandeling

Zo nodig heeft u na uw operatie aanvullend chemotherapie of bestraling nodig. Amphia werkt hier in samen met de collega oncologen op de locatie Molengracht en de specialisten van het Verbeeten Instituut (bestraling centrum) op de locatie Molengracht.

Voorlichting

Folders

Al onze folders zijn te vinden op onze folderpagina.

Uterus embolisatie

Een aandachtsgebied is uterus embolisatie.  Bij een patiënt met vleesbomen brengt de radioloog tijdens een angiografie kleine bolletjes in de slagaders naar de baarmoeder in die de vleesbomen voorzien van zuurstofrijk bloed. De vleesbomen gaan hierna slinken en de baarmoeder kan behouden worden.

Nieuws

woensdag 2 november 2016
Op dinsdag 1 november 2016 is Annature geboortezorg formeel opgericht. Tijdens de officiële bijeenkomst in Allekante zetten verloskundigen, gynaecologen, Amphia en echocentrum Focus hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst en zijn daarmee koploper in Nederland. Tevens werd de intentieovereenkomst met de kraamzorgorganisaties getekend. Hiermee geven ook zij hun commitment af aan dit samenwerkingsverband. Met als belangrijkste doel, het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor aanstaande ouders en hun baby.
Lees meer

Toegangstijd en wachttijd in dagen

Afdeling
Afdeling
Behandeling
Behandeling
Polikliniekbezoek  (Toegangstijd)
Polikliniekbezoek  (Toegangstijd)
Poliklinische behandeling  (Wachttijd)
Poliklinische behandeling  (Wachttijd)
Dagbehandeling  (Wachttijd)
Dagbehandeling  (Wachttijd)
Opname  (Wachttijd)
Opname  (Wachttijd)
Gynaecologie en zwangeren Algemeen 14 14
Curretage 14
Cervix 21
Baarmoederverwijdering * 20
Kijkoperatie in de buikholte (laparoscopie) 14 14
Oncologie - Algemeen 7
Oncologie - Eierstokkanker * 19
Prenatale diagnostiek 7
Psychosomatiek POP poli 21
Sterilisatie vrouw * 34
(*) De wachttijd tot behandeling bij de met (*) gemarkeerde indicaties komt overeen met de indicaties zoals gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.