Let op: maatregelen voor patiënten en bezoekers aangepast in verband met COVID-19 (coronavirus)
Lees meer

Orthopedie

Locaties

Orthopedie polikliniek Molengracht
Routenummer: 197
Telefoonnummer (076) 595 3080
Dit is de polikliniek van de locatie Molengracht, waar complexere aandoeningen worden behandeld.

Orthopedie verpleegafdeling Molengracht
Routenummer: 31
Telefoonnummer (076) 595 4951

Orthopedische Kliniek Amphia polikliniek Pasteurlaan
Poliklinieknummer: 30
Telefoonnummer (076) 595 1033

Op deze afdeling vinden eventuele ingrepen als dagbehandeling plaats, de Orthopedische Kliniek Amphia.

Orthopedische Kliniek Amphia verpleegafdeling Molengracht
Routenummer: 52
Telefoonnummer (076) 595 4742

 

We maken voor u een afspraak op de locatie Breda Molengracht of Oosterhout. De locatie is afhankelijk van de reden van uw bezoek aan de polikliniek. Voor zover mogelijk houden wij rekening met uw woonplaats. De toegangstijden vindt u hier
Meer weten over de voorbereiding op uw afspraak? Lees hier verder.

Meer informatie over onze onderzoeken leest u in onze folders.

Orthopedie

Orthopedie is de leer van het steun- en bewegingsapparaat. Dat zijn dus de botten, gewrichten, spieren, pezen en banden. Er zijn vele orthopedische aandoeningen waarvoor  verschillende behandelingen mogelijk zijn. 

Uw huisarts kan u doorverwijzen naar de polikliniek van de afdeling Orthopedie van Amphia. Het is ook mogelijk dat u na een bezoek aan de Spoed Eisende Hulp verwezen wordt naar de polikliniek Orthopedie. 

Op uw afspraak op de polikliniek stelt de orthopedisch chirurg een voorlopige diagnose en bespreekt vervolgens met u het behandelplan. Voordat de definitieve diagnose gesteld kan worden is er meestal aanvullend onderzoek noodzakelijk, zoals bijvoorbeeld een röntgenfoto of een MRI-scan. 

Orthopedie Amphia heeft 15 gespecialiseerde orthopeden; zij hebben allen een specifiek aandachtsgebied waar ze in uitblinken. 

Gevolgen COVID-19 (coronavirus) voor de orthopedie-patiënt

De Nederlandse Orthopedische Vereniging (NOV) heeft voor de orthopedische patiënt belangrijke informatie op een rij gezet. Onderstaande linkjes geven u antwoord op veelgestelde vragen. Mocht uw vraag hier niet tussen staan stuurt u dan een mail naar: orthopedie@amphia.nl.

 

https://www.zorgvoorbeweging.nl/algemene-informatie-over-corona
https://www.zorgvoorbeweging.nl/gevolgen-orthopedie
https://www.zorgvoorbeweging.nl/wat-kunt-u-doen

Over ons

Begeleiding

Uw orthopedisch chirurg wordt ondersteund door een team van medewerkers, zoals een arts-assistent, een verpleegkundig specialist en een fysiotherapeut. Tijdens uw bezoek aan de polikliniek Orthopedie nemen zij soms één of meer taken van de chirurg over.

De orthopedisch chirurgen hebben een multidisciplinair overleg over hand- en polsaandoeningen, reumavoeten, kinderorthopedie en een neurologisch-orthopedisch overleg.

Aandachtsgebieden

De afdeling Orthopedie heeft de volgende aandachtsgebieden:

 • Bovenste extremiteit (schouder, elleboog, pols en hand)
 • Onderste extremiteit (heup, knie, enkel en voet)
 • Wervelkolom
 • Kinder Orthopedie
 • Sport Orthopedie
 • Trauma Orthopedie

Cijfers

De meest voorkomende operaties zijn heup- en knieprothesen, kijkoperaties aan diverse gewrichten en voetoperaties. Via de Spoedeisende Hulp behandelen we veel botbreuken en peesletsels. 

Aantallen operaties per jaar 

Om u inzicht te geven in de omvang van de werkzaamheden van Amphia orthopedie volgen hier enkele kerngetallen:

 • Per jaar worden er 56.000 patiënten gezien op de polikliniek met een nieuw probleem.
 • De vakgroep orthopedie voert jaarlijks 6.500 operaties uit.
 • Zo worden er 700 nieuwe heupen (totale heup prothesen) en 600 nieuwe knieën (Totale knie prothese) geplaatst.

Voor u

Kniedistractrie behandeling tijdelijk gestaakt

Voor het eindstadium van knieslijtage (arthrose) was de kniedistractie behandeling, in samenwerking met het UMC Utrecht, 1 van onze behandelmethoden. Volgens het Zorginstituut Nederland is er momenteel onduidelijkheid over de effectiviteit van deze behandeling. Het Zorginstituut Nederland heeft daarom het standpunt ingenomen de vergoeding van deze behandeling, in afwachting van het vervolgonderzoek naar de effectiviteit, te staken. De verwachting is dat de uitkomst hiervan in mei 2020 bekend zal zijn. Wij zijn hierdoor genoodzaakt deze behandeling tijdelijk te staken.

2nd opinion

U kunt als volgt een second opinion aanvragen: 
 • U belt of mailt ons voor een afspraak nadat u bent onderzocht door een andere specialist in een ander ziekenhuis. 
 • We vragen u om alle informatie op te sturen naar het secretariaat Orthopedie: verslagen, brieven en foto’s.
 • Als alle informatie binnen is, plannen we een afspraak in op de eerste vrije plek. De wachttijd voor een second opinion varieert van drie tot twaalf weken.

Voorlichting

Uw ervaring telt

Informatie bijeenkomsten

Bezoektijden

Wilt u uw partner, kind, vriend of vriendin een bezoek brengen op de verpleegafdeling van Orthopedie? Dit kan dagelijks van 13.30 tot 14.30 uur en van 18.30 tot 20.00 uur. 

Kinderafdeling 

Ouders zijn de hele dag welkom. Overig bezoek: Maandag tot en met vrijdag van 14.00 - 19.00 uur (voor adolescenten tot 20.00 uur). In het weekend van 10.30 - 12.00 uur en van 14.00 - 19.00 uur (voor adolescenten tot 20.00 uur).  


Intensive Care

Dagelijks van 14.00 tot 14.30 uur en van 19.00 tot 19.30 uur. Bezoek voor IC-patiënten op de locatie Breda Molengracht neemt vijf minuten voor aanvang plaats in de gang van de IC. U wordt daar door een medewerker patiëntenbetrekkingen ontvangen en begeleid naar de IC.

Uitblinkers

Klompvoetjescentrum

De afdeling is door de NOV (Nederlandse Orthopedische Vereniging) erkend als behandelcentrum voor klompvoeten. In teamverband behandelen twee orthopedisch chirurgen en drie gipsverbandmeesters de klompvoeten volgens de Ponseti-methode. Voor de meer complexe klompvoeten werken we samen met het Erasmus MC in Rotterdam en het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. 

24-7 familie over de vloer

Het inzetten van familie in de zorg voor oudere patiënten op verpleegafdelingen kan zowel de patiënt als de verpleging veel opleveren. De afdeling Orthopedie Amphia ging ermee aan de slag en heeft nu geregeld familieleden over de vloer.

Hand-pols-expertiseteam

Het Hand-Pols-expertiseteam heeft als doel om met deze samenwerking een nog betere behandeling voor de patiënt te bieden en ook de nabehandeling nauwgezetter te kunnen volgen. Voor de patiënt betekent dit dat hij of zij één aanspreekpunt heeft en niet van specialist naar specialist gestuurd wordt in het behandeltraject.

Regionaal infectiecentrum

Orthopedie Amphia is HET regionale centrum voor infecties bij orthopedische implantaten. Dit wordt ook wel een prothese infectie genoemd. Patiënten worden naar Orthopedie Amphia verwezen vanuit diverse centra om een aanhoudende prothese infectie te laten behandelen.

Vanuit de Nederlandse Orthopedische Vereniging wordt geadviseerd een patiënt met een aanhoudende prothese infectie door te verwijzen naar centra die ervaring hebben met prothese infectie behandelingen.

Aparte aanpak

Chronische pijn

Een orthopedisch chirurg ziet veel patiënten met pijn van de gewrichten. Pijn is een waarschuwing van het lichaam voor als er iets niet in orde is. Acute pijn heeft meestal een duidelijke reden, bijvoorbeeld bij een verwonding. Na een tijdje rust of behandeling van de oorzaak, gaat deze pijn weer over. Pijn kan echter ook chronisch worden.
We spreken van chronische pijn, wanneer pijnklachten langer dan 3 maanden blijven bestaan, terwijl de oorzaak van de pijn verdwenen is. De pijn heeft dan geen waarschuwingsfunctie meer en er is geen één op één relatie met het oorspronkelijke letsel. Ook over de behandeling van chronische pijn kan uw orthopedisch chirurg adviseren. Meer informatie over behandelmethoden vindt u hier

Gezond ouder worden

De vakgroep Orthopedie Amphia is nauw betrokken bij de processen rondom de veiligheid en kwaliteit van de totale zorg voor de oudere patiënt. De oudere patiënt is een belangrijke groep patiënten voor de Orthopedie vanwege aandoeningen zoals artrose (slijtage) en heupfracturen. Binnen Amphia  zijn er structurele overleggen waarbij de orthopeed samen met ondersteunende specialisten zoals de internist, een geriater en de transferverpleegkundige de totale zorg rondom de oudere patiënt bespreekt. Een orthopedische ingreep heeft voor een oudere patiënt vaak veel impact. Bestaande aandoeningen (bijvoorbeeld diabetes) hebben invloed op het genezingsproces. Daarnaast is de zorg voor een veilige thuissituatie waarbij de patiënt zelfstandig kan functioneren groter.

Nieuwe behandeling tenniselleboog

Amphia heeft in samenwerking met ingenieurs uit Twente een nieuwe methode ontwikkeld waarbij we met een echo bepalen waar de peesontsteking precies zit. De huid wordt plaatselijk verdoofd. Vervolgens injecteren we met een automatisch systeem nauwkeurig twaalf keer een geneesmiddel in de aangedane, pijnlijke pees. 

Ligamys techniek

Met deze nieuwe techniek wordt een voorste kruisband scheur in de acute fase hersteld. De gescheurde voorste kruisband wordt samen met een soort draad terug gehecht, waardoor de eigen voorste kruisband behouden kan worden. Het is een minder ingrijpende operatie, met sneller herstel en een grotere kans op optimale genezing.  

Prothese van de elleboog

Het kraakbeen in de elleboog kan slijten, waardoor het gewricht niet meer soepel beweegt. Als de klachten van het gewricht zo ernstig zijn dat pijnstillers niet meer afdoende werken, kan de orthopedisch chirurg besluiten om het versleten gewricht te vervangen door een kunstgewricht. Amphia is betrokken bij de innovatie van elleboogprotheses en is het grootste centrum hiervoor in Nederland. Wij plaatsen totale en gedeeltelijke protheses.

Innovatieve afdeling

Rapid Recovery (snel herstel)

De uitgangspunten van het Rapid Recovery-programma zijn: het verbeteren van de efficiency en de kwaliteit van zorg bij uw orthopedische ingreep bij o.a. heupen en knieën. Onderdelen van dit programma zijn bijvoorbeeld een kortere opname in het ziekenhuis, andere pijnbestrijding en fysiotherapie aan huis. Met behulp van deze verbeteringen en uitgebreide informatie voorafgaand aan uw ingreep realiseren we naast een toegenomen patiënttevredenheid ook een verbeterde kwaliteit van leven

Knie- of heupoperatie in dagbehandeling

Een knie- of heupoperatie in dagbehandeling: de afdeling Orthopedie biedt binnen de Rapid Recovery-filosofie sinds kort een nieuwe manier van opereren aan: u kunt een nieuwe heup of een halve of hele nieuwe knie krijgen in dagbehandeling. 

Scoliose

Ieder mens heeft een aantal bochten in zijn wervelkolom. Bij een scoliose maakt uw wervelkolom een abnormale kromming naar links of rechts opzij. Bovendien draait uw wervelkolom om zijn as. Dat komt door een bolling van de ribben aan de kant van uw rug (een gibbus of bochel). Een scoliose kan problemen geven bij het staan, zitten of bewegen. Ook kunt u pijnklachten hebben, of moeite met ademhalen. Een operatie kan de scoliose corrigeren. 

Samenwerking

Samenwerking

De afdeling Orthopedie werkt samen met:

 • AMC Amsterdam (onderzoek en opleiding).
 • Erasmus MC Rotterdam (huisartsen in opleiding).
 • Revant revalidatiecentrum.
 • Avans Hogeschool Breda.
 • Voorste Kruisband Netwerk Breda en omstreken.

Stichting Force

Er werken bij Amphia Orthopedie ook studenten aan diverse onderzoeken. Deze onderzoeken worden begeleid door Koen Koenraadt, bewegingswetenschapper en coördinator bij de stichting Force. 

Netwerken

Orthopedie Amphia werkt samen met zorgverleners binnen en buiten de muren van Amphia om de beste zorg te leveren aan patiënten. In netwerken van zorgverleners worden gebrainstormd over hoe die zorg eruit moet zien en afspraken of protocollen opgesteld voor de uitvoering. 

Sportorthopedie

Grote groepen mensen zijn actief met sport. Dit geldt voor jong tot oud, voor recreatiesporter tot wedstrijdsporter, en voor amateur tot professional. Naast de positieve effecten die mensen ervaren als men sport, kennen we helaas ook de negatieve kanten ervan. Een daarvan is de sportblessure. Patiënten met een sportletsel van bijvoorbeeld de knie kunnen terecht op de acute knie-poli op de locatie Oosterhout.

Orthopeed Joosten of van den Borne kijken naar uw knieprobleem. U kunt indien nodig diezelfde dag (of op zeer korte termijn) een MRI laten maken. Met name voor acute verdraaiingen van de knie, waarbij de voorste kruisband mogelijk is afgescheurd, is het zaak om de knie zo snel mogelijk te laten behandelen.

Voor sportblessures van de enkel maakt u een afspraak bij orthopeed Moonen, voor sportblessures van de elleboog bij Eygendaal, voor sportblessures van de schouder bij van den Borne. Voor sport gerelateerde heupklachten maakt u een afspraak bij Joosten. De vakgroep orthopedie heeft ook een nauwe samenwerking met de sportarts en de sportfysiotherapeuten.

Orthopedisch chirurg Joosten is clubarts bij de Bredase voetbalclub NAC. Hij is wekelijks aanwezig op het NAC-sport/trainings-complex om assistentie en advies te verlenen voor orthopedische vraagstukken en medische keuringen.

Orthopedische Kliniek Amphia

De Orthopedische Kliniek Amphia biedt zorg aan patiënten die een minder complexe orthopedische behandeling nodig hebben. Mensen met klachten aan knie, heup, enkel of voet die verder gezond zijn, kunnen binnen zes werkdagen in de polikliniek terecht. Tegelijkertijd kunnen de orthopedisch chirurgen altijd een beroep doen op de kennis en kunde van andere specialismen in het ziekenhuis, mocht dit voor de behandeling nodig zijn.

Nieuws

maandag 29 oktober 2018
Last van uw heup, knie of voet? Donderdagavond 22 november 2018 organiseert de Orthopedische kliniek Amphia met vele andere zorgverleners de Heup, knie en voet markt. Deze markt vindt plaats op de Amphia-locatie Pasteurlaan te Oosterhout. U kunt zich laten informeren, adviseren, een sapje drinken en meedoen aan allerlei activiteiten. U bent van harte welkom tussen 19:00 – 21:00 uur, toegang en parkeren zijn gratis.
Lees meer

Agenda

van 22 november 2018 19:00 tot 21:00
Last van uw Heup, Knie of Voet? Donderdagavond 22 november 2018 organiseert de Orthopedische kliniek Amphia met vele andere zorgverleners de Heup, knie en voet markt. Deze markt vindt plaats op de Amphia-locatie Pasteurlaan te Oosterhout. U kunt zich laten informeren, adviseren, een sapje drinken en meedoen aan allerlei activiteiten. U bent van harte welkom tussen 19.00 en 21.00 uur, toegang en parkeren zijn gratis.
Lees meer

Toegangstijd en wachttijd in dagen

Afdeling
Afdeling
Behandeling
Behandeling
Polikliniekbezoek  (Toegangstijd)
Polikliniekbezoek  (Toegangstijd)
Poliklinische behandeling  (Wachttijd)
Poliklinische behandeling  (Wachttijd)
Dagbehandeling  (Wachttijd)
Dagbehandeling  (Wachttijd)
Opname  (Wachttijd)
Opname  (Wachttijd)
Orthopedie Elleboog
Wervelkolom
Knie
Voorste kruisbandletsel
Heup
Voet en enkel
Kinderorthopedie
Hernia (via neurologie) *
Meniscus en/of kniebanden *
Arthroscopie van de knie *
Hand en pols
Schouder
Scoliose-operatie (volwassenen)
Sportorthopedie
Totale heupprothese *
Totale knieprothese *
Carpaal tunnel syndroom *
De toegangstijd en de wachttijd zijn een momentopname en betreffen daardoor een indicatie. Bovendien kan het zijn dat de daadwerkelijke toegangs- of wachttijd afwijkt vanwege bijvoorbeeld spoed, een specifieke zorgvraag, second opinion of de voorkeur voor een bepaalde specialist. Lees meer.

(*) De wachttijd tot behandeling bij de met (*) gemarkeerde indicaties komt overeen met de indicaties zoals gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.