Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Informatie voor de mantelzorger
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Informatie voor de mantelzorger

Inleiding

Deelnemen aan de zorg voor uw naaste
Uw naaste is opgenomen op de afdeling Orthopedie en kampt met dementie of loopt risico op een delier (acute verwardheid). Een opname in een ziekenhuis en een eventuele operatie is een ingrijpende gebeurtenis, zeker voor iemand met een dementie. Alles is vreemd voor hem of haar. Soms krijgt iemand tijdens het verblijf in het ziekenhuis een delier, bijvoorbeeld als gevolg van een operatie. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u graag naar de gelijknamige folder. Deze folder geeft u tips en informatie over hoe u kunt helpen om het verblijf van uw naaste zo aangenaam mogelijk te maken.

Gewoonten en eigen spullen
Geef aan de verpleegkundige aan wat de gewoonten van uw naaste zijn als het gaat om verzorging. Hoe is hij of zij bijvoorbeeld gewend om zich te wassen? Met washand, wel of geen zeep, wel of niet douchen? Maakt uw naaste thuis gebruik van hulpmiddelen zoals:

 • hulpmiddel om te lopen;
 • steunkousen;
 • bril;
 • gehoorapparaat.

Neemt u deze dan mee naar het ziekenhuis. Andere dingen die u van thuis mee kunt brengen:

 • Eigen toilettas met eigen herkenbare toiletartikelen.
 • Stevige schoenen (schoenen die goed aansluiten aan de voet, met een stroeve zool en een lage hak). Daardoor kan uw naaste zo snel mogelijk weer in beweging komen (als dit mag en kan). Let op: geen pantoffels want die vergroten het risico op vallen.
 • Spullen waaraan uw naaste gehecht is, zoals foto`s, fotoalbum, knuffel, handtas, eigen kussen, dekbed enzovoort.
 • Benodigdheden voor dagelijkse bezigheden zoals lezen, muziek luisteren, handwerken, gebruik tablet, puzzelen, enzovoort.
 • Makkelijk zittende kleding voor overdag en nachtgoed voor de nacht. We houden op de afdeling zoveel mogelijk een normaal dag- en nachtritme aan.

Bezoektijden naar behoefte
Voor iemand met dementie en/of een delier kan het ontzettend belangrijk zijn om vaak een bekend gezicht en een bekende stem in de buurt te hebben. Zowel overdag als in de nacht. Dit kan er toe bijdragen dat hij/zij sneller beter wordt. De aanwezigheid van een naaste biedt niet alleen afleiding, het geeft ook rust. U kunt samen met de verpleging kijken naar lastige momenten waarop uw naaste het meeste behoefte heeft aan uw bezoek. U mag ook blijven logeren. Er staan relaxstoelen op de kamer, maar een bed bijzetten is geen enkel probleem.

Voor u als naaste zijn de vaste bezoektijden niet van toepassing!

Tip: ga na in uw omgeving wie er allemaal kan helpen. Denk aan kinderen, kleinkinderen, vrienden en kennissen. Maak een schema wie op welk tijdstip iets voor uw naaste zou kunnen betekenen. Probeer te voorkomen dat iedereen op hetzelfde tijdstip komt. Wij hebben eventueel een lijst waarop u in kunt vullen wie op welk tijdstip aanwezig is. Wij kunnen daarmee ook uw naaste laten weten wie er wanneer op bezoek komt.

Blijf in beweging
Tijdens een ziekenhuisverblijf liggen mensen met dementie en/of een delier vaak onnodig in bed. Wij stimuleren uw naaste zoveel mogelijk om in beweging te blijven. Dit bevordert het herstel.

Wat kunt u doen?
Tot slot een aantal praktische taken die u als naaste op zich kunt nemen:

 • Samen eten of helpen bij het eten en drinken.
 • Voorlezen van de krant of praten over huidige gebeurtenissen.
 • Herinneringen ophalen.
 • Letten op dag- en nachtritme. Bijvoorbeeld door uw naaste bezig te houden waardoor hij/zij minder snel (te vroeg of op een afwijkend tijdstip) in slaap valt.
 • Zorgen dat uw naaste hulpmiddelen voor zicht en gehoor zo goed mogelijk gebruikt.
 • Voor onderbreking zorgen door hem/haar in een rolstoel mee te nemen naar buiten of naar het restaurant om wat te drinken (als dit mogelijk is).
 • Afleiding bieden zodat hij/zij niet aan allerlei slangetjes gaat trekken; de onrust wegnemen.
 • Blijven overnachten.
 • Meehelpen bij de verzorging.

Voordelen familieparticipatie
Uit ervaring blijkt dat deelname van mantelzorgers aan de zorg grote voordelen heeft:

 • U bent direct betrokken bij de zorg en continu op de hoogte.
 • U kent uw naaste als geen ander. Daar kan de verpleging voordeel uit halen.
 • Minder delirante (verwarde) patiënten.
 • Korter delirant (verwardheid).
 • Minder functieverlies (het zelfstandig kunnen uitvoeren van normale dagelijkse activiteiten zoals aankleden en lopen) na opname.
 • De verpleging hoeft minder gebruik te maken van vrijheidsbeperkende maatregelen.
 • Minder plaatsingen in verpleegtehuis.
 • Korter verblijf in het ziekenhuis.
 • Door het directe contact met u is ook de geriatrisch verpleegkundige beter geïnformeerd.

Wat kunnen wij voor u doen

 • Tijd vrijmaken om uw vragen te beantwoorden. Wij betrekken u zo direct mogelijk bij het zorgproces.
 • Indien u langer dan 4 uur deelneemt aan de zorg van uw naaste, dan wordt het parkeerkaartje vergoed. Dit kunt u navragen bij de verpleegkundige. 
 • Mogelijkheden bieden om samen te eten. Wij vertellen u hier graag meer over.
 • Indien u langer dan 4 uur deelneemt aan de zorg van uw naaste, dan komt u in aanmerking voor een maaltijd.
 • In de map over kwetsbare ouderen vindt u nog meer informatie die u kan helpen bij de zorg voor uw naaste. De verpleegkundige kan deze map voor u regelen.
 • Mocht u vragen hebben dan kunt u bij de verpleegkundige van orthopedie terecht.

Meer lezen over orthopedie bij Amphia?

Ga naar afdeling Orthopedie

Label