Let op: maatregelen voor patiënten en bezoekers aangepast in verband met COVID-19 (coronavirus)
Lees meer

Kindergeneeskunde (polikliniek)

Breda Molengracht

Routenummer 35
Telefoonnummer (076) 595 10 12
Afspraak maken (076) 595 10 12
Of stuur ons een e-mail: kinderpoli@amphia.nl
Openingstijden maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur

Kindergeneeskunde (polikliniek)

Uw huisarts kan u, met uw kind, doorverwijzen naar de poliklniek Kindergeneeskunde. De kinderartsen behandelen kinderen tot 18 jaar. De kinderarts zal, aan de hand van de vraagstelling van de huisarts, bij het eerste bezoek een gesprek met u hebben en lichamelijk onderzoek bij uw kind verrichten. Zo nodig zal er dan aanvullend onderzoek plaatsvinden en eventueel eenGouden Smiley vervolgafspraak gemaakt worden. 

Van Stichting Kind en Ziekenhuis (SKZ) ontving het Amphia Ziekenhuis de Gouden Smiley, een keurmerk voor Kindgerichte Zorg.

De afdeling

Aandachtsgebieden

Op de polikliniek kijken wij onder andere naar:
  
 • ADHD
 • Cardiologie
 • Diabetes mellitus
 • Endocrinologie
 • Incontinentie
 • Kinderlonggeneeskunde
 • Klinische genetica 
 • Ontwikkelingsstoornissen 
 • Syndroom van Down
 • XS-spreekuur

Samenwerkingsverbanden

 • 4 Keer per jaar is er een KNORF-spreekuur. De KNORF is een samenwerking tussen Kinderarts, Neuroloog, Orthopaed, Revalidatiearts en Fysiotherapeut, voor kinderen met multipele problematiek. Alleen de leden van dit team kunnen een patiënt naar dit spreekuur verwijzen. 
 • Er is een NMA-spreekuur. Dit is een samenwerking tussen een kinderarts en een revalidatiearts voor kinderen met neuromusculaire aandoeningen. 
 • Er is een AVG-spreekuur. Dit is een samenwerking tussen de kinderarts en de arts voor verstandelijk gehandicapten en is bedoeld voor kinderen van 18 jaar die de overgang maken van kindergeneeskunde naar de AVG-arts. 
 • Iedere maand is er een speciaal spreekuur voor kinderen met het syndroom van Down. Tijdens dit spreekuur werken een kinderarts, logopedist, fysiotherapeut, diëtist en Stichting MEE samen. 
 • Er is een BYzonder spreekuur. Dit is een spreekuur is voor kinderen met nieuwe microdeletie en microduplicatiesyndromen.

Afspraak op de polikliniek

Wat neemt u mee?

Als u de polikliniek bezoekt neemt u het volgende mee:

 • De verwijsbrief van uw huisarts wanneer deze niet digitaal is doorgestuurd.
 • Een actueel medicatieoverzicht (AMO) van uw kind, wat u op kunt vragen bij uw apotheek.
 • Gebruikt uw kind longmedicatie, dan deze medicatie graag meebrengen, evenals de eventuele voorzetkamer of poederinhalator.
 • Geldige verzekeringsgegevens
 • Een legitimatiebewijs van uw kind (een eigen identiteitskaart) of anders een legitimatiebewijs van een van de ouders.
 • Het vragenformulier dat u per mail of post heeft gekregen, volledig ingevuld aan beide kanten graag.
 • Ook is het mogelijk dat de assistente u vraagt om specifieke dingen mee te brengen, naar gelang de aard van het bezoek. U kunt dan denken aan: groeiboekje, GGD gegevens, andere formulieren die u van ons toegestuurd krijgt etc.
 • Meldt u zich altijd 10 minuten voor de afgesproken tijd. 

Wie komt u tegen?

 • Voor uw bezoek aan de kinderarts wordt uw kind door de assistente gewogen en gemeten. Zo nodig worden ook andere metingen gedaan, zoals de bloeddruk meting. De assistente zal u dan altijd uitleggen waarom deze dingen moeten gebeuren. 
 • Omdat Amphia een opleidingsziekenhuis is, is het mogelijk dat u met uw kind eerst bij een co-assistent komt. Dit zijn medische studenten in het laatste jaar van hun artsenopleiding, die hier hun praktijkervaring opdoen. Hij/zij zal u vragen naar de klachten van uw kind en zal ook het lichamelijk onderzoek bij uw kind uitvoeren. Hierna zal er overleg plaatsvinden met de kinderarts, die met u het vervolg zal bespreken en zo nodig aanvullend onderzoek zal afspreken. De volgende controle is dan met de kinderarts. 
 • Ook kunt u een afspraak hebben met een arts-assistent. Dit is een afgestudeerde arts, die in opleiding is tot kinderarts. Ook hij/zij zal overleggen met de kinderarts en zal dan met u het vervolg en eventuele aanvullende onderzoeken bespreken. 
 • Op de polikliniek kindergeneeskunde zijn er ook een aantal gespecialiseerde spreekuren, waardoor het mogelijk is dat u bij uw 1e bezoek of bij een vervolgafspraak bij een gespecialiseerd verpleegkundige komt. Zij kan u zo nodig begeleiden tijdens de behandeling van uw kind.
 • Fysiotherapeuten en continentietherapeuten kunnen uw kind gericht helpen met oefeningen en advies. 

Handige weetjes

MRSA

Als uw kind de afgelopen 2 maanden in een buitenlands ziekenhuis is geweest of als u beroepsmatig contact heeft met levende varkens of kalveren, of woonachtig bent op een varkens/kalverhouderij, is het belangrijk dat u dit vertelt vόόr uw bezoek aan de polikliniek. Uw kind kan dan een bepaalde bacterie, MRSA geheten, bij zich dragen. U ondervindt daar meestal zelf geen hinder van, maar deze bacterie kan gevaarlijk zijn voor andere patiënten.

Waterpokken

Heeft uw kind ten tijde van de afspraak de waterpokken, of heeft er een besmetting plaatsgevonden 2 weken voorafgaand aan de afspraak, gelieve dan even contact op te nemen met de assistente van de poli. Zij kan u vertellen of de afspraak wel/niet door kan gaan.

Folders

Al onze folders zijn te vinden op onze folderpagina.


Vervolg

Aanvullend onderzoek

Er kan besloten worden tot aanvullend onderzoek zoals bloedafname, röntgenfoto’s, doorverwijzing naar een andere specialist of naar de gespecialiseerd verpleegkundige. De assistente aan de balie zal de betreffende onderzoeken of verwijzingen voor uw kind regelen.

Vervolgafspraak

Vaak wordt er in overleg met u, door de arts een vervolgafspraak gemaakt voor uw kind. De assistente aan de balie zal deze voor u maken. Ook telefonische afspraken moeten aan de balie gemaakt worden. Mocht het zo zijn dat u ondertussen door de huisarts voor een nieuw probleem wordt verwezen, dan is het van belang om een andere afspraak te maken, daar de dokter dan meer tijd voor u heeft gereserveerd.

Verslag aan de huisarts

Zijn de onderzoeken  en/of behandelingen afgerond dan stuurt de kinderarts een verslag van de bevindingen naar uw huisarts. Is uw kind langer onder behandeling dan doet de arts soms ook tussentijds verslag aan de huisarts. 

Filmpjes

Hieronder vindt u een aantal filmpjes die u samen met uw kind kunt bekijken voordat u naar het ziekenhuis komt. Bekijk deze en andere filmpjes ook op onze kinderwebsite

Tom krijgt een onderzoek

De dagopname van Tom

Milou moet naar het ziekenhuis

Links

Interessante websites

Op onderstaande links treft u aanvullende informatie over kindergeneeskunde. 

Ervaring delen

Wij zijn trots op de Gouden Smiley die wij ontvangen hebben van Kind & Ziekenhuis! Met uw feedback kunnen wij onze zorg blijven verbeteren. Wij willen u daarom vragen om uw ervaringen te delen op de website van Kind & Ziekenhuis. 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.