Let op: maatregelen voor patiënten en bezoekers aangepast in verband met COVID-19 (coronavirus)
Lees meer

Mevr. dr. D.I. Vos

Biografie

Ik wilde altijd al geneeskunde studeren. Na mijn VWO werd ik helaas uitgeloot en heb ik eerst een verpleegkundeopleiding gedaan, dus ik ben ook gediplomeerd verpleegkundige.  Aan het einde van mijn opleiding verpleegkundige werd ik ingeloot en tijdens mijn studie heb ik in de verpleging en op de ambulance gewerkt. Ik kreeg toen steeds meer interesse in de chirurgie.

Mijn aandachtsgebied is traumachirurgie, oftewel ongevalchirurgie. Dit varieert van grote verkeersongevallen, tot letsel tijdens werk, hobby of sport. 80% van de gevallen is huis-, tuin- en keukenletstel. Ook het behandelen van botbreuken vormt een belangrijk onderdeel van mijn werk. 

Mensen kennen het begrip traumachirurg vaak niet. Trauma wordt meestal in verband gebracht met iets psychisch. Een traumachirurg is een chirurg die zich bezighoudt met de behandeling van patiënten na een ongeval. Omdat bij een ongevalpatiënt de letsels vaak verder gaan dan alleen botbreuken, en ook hersenletsel, longletsel, vaat- en darmletsel veelvuldig voorkomen, heb ik als traumachirurg een brede visie op de totale patiënt.

Iedereen kan een ongeluk krijgen en de patiënten die ik zie variëren van jong tot oud en hebben meer of minder ernstig letsel. Het is zeer afwisselend en veelzijdig werk. Een ongeluk overkomt iemand en vraagt om actie. Ik weet vooraf vaak niet hoe een dag eruit zal zien. Het mooie is dat ik een patiënt hulp kan bieden.

De operatietechnieken en materialen die we gebruiken binnen de chirurgie worden steeds verder doorontwikkeld. Daarnaast zullen we in de toekomst meer te maken krijgen met ouderen. Deze groep vraagt om een andere aanpak. Ouderen hebben bijvoorbeeld vaak poreuze botten en dan is er een andere soort operatie nodig. Voor ouderen heeft een ongeval ook extra veel impact. Zo gaat bij hen het lichamelijk herstel veel langzamer dan bij een jonger iemand.

De afdeling Chirurgie binnen Amphia heeft veel kennis, ervaring en kunde in huis. Het komt niet vaak voor dat we patiënten moeten doorverwijzen naar een Academisch ziekenhuis. We hebben een van de grootste eerstehulpafdelingen van Nederland. We zien ruim 45.000 patiënten op jaarbasis. 

Specialisme
Aandachtsgebieden
 • Traumachirurgie (gecertificeerd)
 • Handchirurgie
 • Kinderchirurgie (gecertificeerd)


Werkervaring

 • Specialist sinds 2003
 • Werkzaam bij Amphia sinds 2003

Opleiding

 • 1988 – 1994 Geneeskunde, Rijks Universiteit Groningen, artsexamen cum laude                                                 
 • 1995 AGNIO intensive care en longziekten, UMCG
 • 1996 AGNIO heelkunde, Medisch Spectrum Twente Enschede
 • 1997 – 2002 opleiding Heelkunde regio Groningen
 • 2003 fellow trauma- en abdominale chirurgie, MMC Veldhoven
 • 17 september 2013 promotie: Implant Removal after Fracture Healing. Facts and Fiction


Nevenfuncties

 • Lid Stafraad
 • Lid crisisbeheersing/ZIROP commissie
 • Lid osteoporose commissie
 • Lid spoedeisende Hulp Commissie
 • Opleider HAIO’s

Externe nevenfuncties

 • Lid klachtencommissie Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Lid commissie handchirurgie Ned.Ver. Traumachirurgie
 • Consultant DePuy Synthes
 • AO faculty
 • ATLS Instructeur
 • Voorzitter Nederlandse richtlijnen commissie handfracturen
 • Hoofdredactie Traumamagazine

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie
 • Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie
 • AO trauma, OTA, AAOS

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.