Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Controleafspraken na een dikke darmoperatie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Controleafspraken na een dikke darmoperatie

Deze folder geeft u uitleg over het controletraject na uw dikke darmoperatie.

Na een dikke darmoperatie hoeft niet iedereen onder controle te blijven.
Van de chirurg heeft u de diagnose gekregen en hij/zij heeft met u doorgesproken of een nabehandeling of nacontrole zinvol is.

Wat houdt een nacontrole in.
De controles zijn bedoeld om een eventuele terugkeer van de ziekte tijdig te onderkennen. Als de terugkeer van de ziekte vroegtijdig wordt ontdekt, kan bij sommige patiënten door een behandeling opnieuw genezing worden verkregen. Nacontroles kennen ook hun beperkingen. Helaas heeft niet iedere patiënt baat bij de vroege ontdekking. Bovendien kan het voorkom- en dat ondanks controles de terugkeer van de ziekte niet tijdig geconstateerd kan worden.

We verwachten u met regelmaat op de polikliniek Chirurgie of oncologie voor nacontrole.

U krijgt hiervoor steeds een afspraak mee.

 • De chirurg of casemanager GE-Oncologie zullen allereerst met u bespreken hoe het met u gaat en of u eventueel klachten heeft. Vervolgens zullen zij eventueel lichamelijk onderzoek verrichten. Uitslagen van onderzoeken die zijn verricht worden met u doorgesproken.
 • We bespreken daarnaast wat u zelf kunt doen om uw herstel verder te bevorderen.
 • Ook kunt u ondersteuning verwachten op psychosociaal gebied. Uw aandoening en de operatie kunnen allerlei emoties te weeg brengen. Uiteraard bieden wij u een luisterend oor en adviezen. Soms blijft het toch moeilijk om, om te gaan met die gevoelens. Zo nodig kunnen wij u doorverwijzen naar een psycholoog, maatschappelijk werker of seksuoloog voor ondersteuning. Daarnaast kan contact met een patiëntenvereniging helpen.
 • Sommige vormen van darmkanker zijn erfelijk. We kunnen daarom aan u vragen een familiestamboom in te vullen. Samen met u gaan we na of het in uw geval om een erfelijke vorm van kanker gaat. We realiseren ons dat dit veel vragen op kan roepen. Aarzel niet om deze vragen te bespreken.
 • Uiteraard kunt u al uw vragen stellen.
 • Als u een stoma heeft gekregen, krijgt u ook vervolgafspraken bij de verpleegkundig consulent MDL Stomazorg.

Bij wie komt u op nacontrole?
De nacontroles vinden afwisselend plaats bij uw behandelend chirurg/oncoloog of bij de casemanager GE-Oncologie gedurende een periode van 5 jaar.

Belangrijk hierbij is dat u weet dat de casemanager GE-Oncologie werkt onder supervisie van de chirurg/oncoloog. Zij kan altijd met de chirurg/oncoloog overleggen als dit nodig is. Als u vragen heeft, die u specifiek aan de chirurg/oncoloog wilt stellen, kan de casemanager GE-oncologie een afspraak voor u maken.

Normaal gesproken verwachten wij u op de polikliniek na de operatie, na:

 • 10 dagen bij de chirurg en casemanager GE-oncologie 30 dagen bij de chirurg.
 • 3 maanden bij de chirurg.
 • 6 maanden bij de casemanager GE-Oncologie
 • 12 maanden bij de chirurg, enzovoorts. Het kan ook zijn dat de oncoloog een deel van de nacontroles doet.

Bij iedere afspraak krijgt u een vervolgafspraak mee.

Voorbereiding
Voorafgaand aan de nacontroles zullen er regelmatig onderzoeken worden afgesproken. Bijvoorbeeld bloedonderzoek, een scopie, een echografie van de lever of een longfoto. Uiteraard krijgt u op de polikliniek uitleg over hoe u zich moet voorbereiden op het onderzoek. Bijvoorbeeld laxeren of nuchter zijn. Vraag naar de folder over het onderzoek. Tips ter voorbereiding op uw polikliniekbezoek:

 • Breng gerust iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld uw partner of een goede vriend(in). Samen hoort u meer dan alleen!
 • Schrijf uw vragen op en neem ze mee naar het ziekenhuis.

Telefonisch spreekuur
Voor vragen of opmerkingen waarbij geen spoed nodig is, kunt u een elke werkdag tussen 12:45uur en 13:15uur het telefonisch spreekuur van de casemanager GE- Oncologie bellen. Telefoonnummer: (076) 595 58 83

Als u een stoma heeft… Heeft u problemen met het opvangmateriaal, huidirritatie of andere problemen die met de stoma te maken hebben? Dan belt u het telefonisch spreekuur van de verpleegkundig consulent MDL Stomazorg dagelijks van 11:00 tot 12:00 uur. Telefoonnummer: 076-5953051

Extra afspraak maken met de casemanager
GE-Oncologie
:
U kunt elke werkdag van 8.00 tot 16.30 uur bellen naar telefoonnummer: (076) 595 58 83. U kunt ook mailen naar Casemanager.GE.Oncologie@amphia.nl

Belangrijke adressen

Wanneer u nog meer informatie via Internet op wil zoeken dan kan de casemanager GE-Oncologie u hierbij op weg helpen.

Bijeenkomsten in ons ziekenhuis:

 • Fysiotherapiegymnastiek voor nieuwe stomadragers van Amphia.

Meer lezen over chirurgie bij Amphia?

Ga naar afdeling Chirurgie

Label