Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Uw bezoek aan Amphia en COVID-19. Lees hier meer over de aangepaste zorg en maatregelen.
Huiselijk geweld en kindermishandeling meldcode
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Huiselijk geweld en kindermishandeling meldcode

Amphia vindt de veiligheid en het welbevinden van al zijn patiënten belangrijk: van (ongeboren) kinderen tot ouderen. Artsen en andere zorgverleners leveren hieraan een belangrijke bijdrage en dragen een grote verantwoordelijkheid. Net als iedere organisatie die professioneel met kinderen en volwassenen werkt, zijn wij alert op signalen van geweld en verwaarlozing in de huiselijke kring.

Amphia is wettelijk verplicht de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling na te leven. In de folder 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' leggen wij u uit hoe wij met deze verplichting omgaan en wat dit voor u betekent.

Meer lezen over de gipskamer van Amphia?

Ga naar afdeling Gipskamer