Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Informatiebijeenkomsten borstkankerpatiënten
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Informatiebijeenkomsten borstkankerpatiënten

Lastmeter

Oncologie

Waarom deze informatiebijeenkomsten?
Bij u is borstkanker geconstateerd. Dit kan grote gevolgen hebben voor u en de mensen om u heen. Wij proberen u gedurende uw behandeling zo goed mogelijk te informeren. Onder andere door het organiseren van informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten vertellen wij u meer over de bijwerkingen van chemotherapeutische en hormonale behandelingen en de vroege en late gevolgen van borstkanker. Door het bijwonen van deze bijeenkomsten bent u mogelijk beter in staat om om te gaan met de ziekte en de problemen die door de ziekte en de behandeling worden veroorzaakt.

Onderwerpen bijeenkomsten
Borstkanker en werkhervatting Als u borstkanker heeft gehad, kan het re-integratietraject lang duren. Lichamelijke (en geestelijke) reacties op bestralingen en chemokuren verschillen per persoon en per kuur. Het gebeurt daardoor regelmatig dat het re-integratietraject tussentijds bijgesteld wordt. Re-integratie is een gezamenlijke taak van de patiënt en de werkgever. Onderwerpen die tijdens deze bijeenkomsten aan bod komen zijn wetgeving (Arbowet/ wet poortwachter/WIA) en een plan van aanpak om weer aan het werk te gaan.

Voeding en borstkanker
Ongewenste gewichtstoename bij en na borstkanker wordt in de recente literatuur als een van de meest belastende problemen genoemd voor vrouwen met borstkanker. Gewichtstoename wordt door patiënten als verontrustend beschouwd. Daarnaast zijn obesitas en borstkanker beide afzonderlijke risicofactoren voor het ontwikkelen van een depressie. Deze bijeenkomst is voornamelijk gericht op patiënten die starten met de aanvullende behandeling.

Post menopauzale klachten/hormonale therapie bij borstkanker
Vrouwen met menopauzale klachten hebben veel vragen op het gebied van hormonen en klachten. Dit kunnen allerlei klachten zijn zoals slapeloosheid, vermoeidheid, hoofdpijn, psychische klachten en pijn aan de gewrichten. Onderwerpen die in deze bijeenkomst aan bod komen zijn de oorzaak van klachten en mogelijke interventies.

Angst voor terugkeer van de ziekte
Ondanks alle redenen om blij te zijn en de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien, is het goed mogelijk dat u helemaal niet zo optimistisch bent of veel vertrouwen voelt. Het is begrijpelijk dat u nog steeds met een zekere angst leeft over de toekomst en dat u nog steeds twijfels heeft over de goede afloop van uw ziekte. In deze bijeenkomst wordt dit onderwerp uitvoerig besproken.

Vermoeidheid
Tijdens alle behandelingen is vermoeidheid de meest gehoorde klacht. Vermoeidheid treedt bij het merendeel van de borstkankerpatiënten op. Ook in de periode na de behandeling hebben veel mensen last van vermoeidheid. Tijdens deze bijeenkomst geven we informatie over vermoeidheid en handvatten hoe hiermee om te gaan.

Voor wie?
De informatiebijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen met borstkanker, zowel mannen als vrouwen, tijdens en/of na hun behandeling. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Wanneer?
In de agenda op onze website kunt u zien waar en wanneer de bijeenkomsten in Amphia zijn. U kunt zich aanmelden op eigen initiatief (of op advies van uw arts, verpleegkundige of een andere ziekenhuismedewerker) via: informatieborstkanker@amphia.nl

Label