Let op: maatregelen voor patiënten en bezoekers aangepast in verband met COVID-19 (coronavirus)
Lees meer

Preventief sportmedisch onderzoek - sportkeuring

Sportgeneeskunde

Onderzoek

Voor wie is het preventief sportmedisch onderzoek bedoeld?
  • Mensen die na een periode van inactiviteit opnieuw willen gaan sporten en daarbij persoonlijk advies willen.
  • Mensen die bijvoorbeeld op advies van hun eigen arts hun leefstijl gezonder willen maken en hier uitgebreid over geadviseerd willen worden.
  • Sporters die een verplichte sportkeuring moeten ondergaan.
  • Sporters die meer dan zeven uur per week sporten.
  • Jeugdsporters die intensief trainen.
  • Sporters ouder dan 40 jaar die intensief trainen.
  • Sporters met een chronische aandoening.

Zweefvliegkeuring

We kunnen beoordelen of u voldoende gezond bent om een zweefvliegtuig te besturen.

Basis sportmedisch onderzoek

Dit is een gericht sportmedisch onderzoek voor duiken, ALO, CIOS, motorsport, autosport, volleybalschool, parachutespringen en dergelijke. Hierbij besteden we aandacht aan specifieke risico’s voor uw houdings- en bewegingsapparaat en uw hart en longen. U vult een vragenlijst in en krijgt een lichamelijk onderzoek. We meten uw lengte, gewicht, gezichtsvermogen (visus), vetpercentage en wanneer u duikt ook uw longfunctie.

Uitgebreid sportmedisch onderzoek

Dit is een onderzoek voor mensen die intensief sporten of dat willen gaan doen. Ook kandidaten voor de opleiding voor Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) moeten dit onderzoek ondergaan. Daarnaast is dit onderzoek verplicht voor wielrenners in het jaar dat ze junior worden of als ze op latere leeftijd (weer) gaan koersen. We voeren dezelfde metingen uit als bij het basis sportmedisch onderzoek en vullen deze aan met een ECG en een onderzoek naar uw longfunctie.

Groot sportmedisch onderzoek

Dit is een onderzoek voor mensen die zeer intensief sporten of (boven de 40 jaar) het sporten willen hervatten. We voeren dezelfde metingen uit als bij het uitgebreid sportmedisch onderzoek en vullen deze aan met een maximale inspanningstest en een bloedonderzoek naar cholesterol en bloedarmoede. Bij de inspanningstest is er ook de mogelijkheid om het omslagpunt te laten bepalen wanneer u gaat verzuren (keuring met oxycon). Voor deze test geldt een andere prijs. De kosten per behandeling kunt u hier vinden. 

Bij de polikliniek Sportgeneeskunde hoeft u zelden langer dan een kwartier te wachten. U kunt thuis al een vragenlijst invullen en deze meenemen. Komt u langs voor een inspanningstest? Trek dan uw sportkleding aan.

De sportarts loopt de vragenlijst met u door en doet een lichamelijk onderzoek. Daarbij onderzoekt hij alle gewrichten, uw hart, longen en bloeddruk. Houd daar rekening mee met uw kleding. Bij vrijwel alle keuringen meten we uw lengte en gewicht. Daarnaast voeren we een ogentest uit en een huidplooimeting voor het bepalen van het vetpercentage. Een basis sportmedisch onderzoek duurt twintig minuten.

Wanneer we een longtest doen en een hartfilmpje maken, kan dat direct. U bent dan afhankelijk van de wachttijd op de functieafdeling en de polikliniek Cardiologie. Meestal zijn deze onderzoeken binnen 45 minuten afgerond.

Bij het groot sportmedisch onderzoek prikken we ook bloed en ondergaat u een fietstest. Dan bent u in totaal anderhalf uur bezig.
U krijgt de uitslagen van alle onderzoeken direct te horen. Ook krijgt u bijna altijd een verslagje mee. Soms wordt dit nagestuurd. Bij de verplichte keuringen krijgt u een bewijs van goedkeuring mee.

Als er problemen zijn gevonden, moet u mogelijk naar een andere specialist. Dat gaat op afspraak.

Voor u

Wie zorgt er voor mij?

De longfunctietest en fietstest vinden plaats op de longfunctieafeling (route 50). Bij het groot sportmedisch onderzoek maken we daar ook het hartfilmpje. Bij de andere keuringen gaat u voor het hartfilmpje naar de polikliniek Cardiologie (route 32).

Toegangstijd en wachttijd in dagen

Afdeling
Afdeling
Behandeling
Behandeling
Polikliniekbezoek  (Toegangstijd)
Polikliniekbezoek  (Toegangstijd)
Poliklinische behandeling  (Wachttijd)
Poliklinische behandeling  (Wachttijd)
Dagbehandeling  (Wachttijd)
Dagbehandeling  (Wachttijd)
Opname  (Wachttijd)
Opname  (Wachttijd)
Sportgeneeskunde Preventief sportmedisch onderzoek - sportkeuring 42
De toegangstijd en de wachttijd zijn een momentopname en betreffen daardoor een indicatie. Bovendien kan het zijn dat de daadwerkelijke toegangs- of wachttijd afwijkt vanwege bijvoorbeeld spoed, een specifieke zorgvraag, second opinion of de voorkeur voor een bepaalde specialist. Lees meer.

(*) De wachttijd tot behandeling bij de met (*) gemarkeerde indicaties komt overeen met de indicaties zoals gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.