Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Lidocaïne/Ketamine-infuustherapie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Lidocaïne/Ketamine-infuustherapie

U bent verwezen naar de afdeling Pijngeneeskunde in verband met uw chronische pijnklachten. De behandeling geneest de pijn niet, maar kan u helpen de pijn beter te verdragen. In deze folder leest u meer over de voorbereiding, uitvoering en het verdere verloop van een lidocaïne/ketamine-infuustherapie.

Bij chronische pijnklachten kan een behandeling met ketamine, ook wel esketamine of ketanest genoemd, helpen. Deze behandeling wordt via het infuus gegeven. Dit gebeurt tijdens een dagbehandeling.  De behandeling wordt in principe eenmalig uitgevoerd, in overleg met uw anesthesioloog pijnspecialist kan deze eventueel herhaald worden.

Als voorbereiding op de behandeling, vragen we u om onderstaande informatie goed door te lezen. Uw anesthesioloog pijnspecialist heeft al enkele zaken met u besproken. Het kan zijn dat uw situatie anders is dan hier wordt beschreven.

Wat is ketamine?
Ketamine is een medicijn dat de overgevoeligheid van het centraal zenuwstelsel onderdrukt. Hierdoor kan mogelijk een sterke pijnstilling worden bereikt. Doordat ketamine op een nog onbekende manier de zenuwcellen kan veranderen, kan het pijnstillende effect langer duren dan dat het middel in uw lichaam zit. Via een infuus wordt met een pompje de medicatie continue toegediend.

Ketamine-infuus kan bijvoorbeeld worden toegepast bij:

 • Chronische zenuwpijn
 • CRPS (Complex Regionaal Pijn Syndroom)

Ketamine mag niet worden voorgeschreven als er sprake is van:

 • Zwangerschap
 • Ernstige hart- en vaataandoeningen
 • Verhoogde hersendruk
 • Bepaalde leverfunctiestoornissen
 • Onbehandelde hypertensie (hoge bloeddruk)

Is bij u sprake van een van bovengenoemde omstandigheden, bespreek dit dan vooraf met uw anesthesioloog pijnspecialist.

Wat is lidocaïne?
Lidocaïne is een pijnstillend middel dat ook als lokaal verdovingsmiddel wordt gebruikt. Als u een infuus met lidocaïne krijgt, komt het medicijn in uw bloedbaan en komt het via uw bloedsomloop in het centrale zenuwstelsel terecht. Daar heeft het een blokkerend effect op de zenuwcellen waardoor het kan zijn dat u minder pijn krijgt.

Lidocaïne kan worden toegepast bij verschillende aandoeningen waarbij het zenuwstelsel betrokken is. Uw arts kan samen met u goed inschatten of uw klachten hiervoor in aanmerking komen.

LidocaÏne mag niet worden voorgeschreven als er sprake is van:

 • Overgevoeligheid voor lokale anesthetica
 • Een vertraagde elektrische geleiding in het hart of hartritmestoornissen
 • Hartfalen

Is bij u sprake van een van bovengenoemde omstandigheden, bespreek dit dan vooraf met uw anesthesioloog pijnspecialist. Laat u zich door deze bijwerkingen niet afschrikken; de ernst van de bijwerkingen wordt vooral bepaald door de dosering van het middel. We houden het optreden van bijwerkingen goed in de gaten en stoppen zo nodig met het toedienen van het middel. Na het stoppen van het infuus worden de bijwerkingen snel minder. 

Resultaat
Ketamine heeft in enkele studies een gunstig effect laten zien op de pijn bij patiënten met chronische zenuwpijn en CRPS. Bij een aantal verdwijnt de pijn zelfs voor langere tijd. Lidocaïne heeft in studies aangetoond dat het gedurende een lange periode effect kan hebben. Lidocaïne heeft wel even tijd nodig om een optimaal effect te krijgen. We kunnen helaas niet van tevoren inschatten hoeveel baat u heeft bij de behandeling.

Het uiteindelijke resultaat van deze behandeling is niet altijd direct merkbaar, soms merkt u er pas iets van na enkele weken.

Voorbereiding
De behandeling gebeurd tijdens een dagopname. Dit kan zowel in de ochtend als in de middag plaatsvinden. De behandeling zelf duurt maximaal vier uur. Algemene informatie over uw opname vindt u op de website van het Amphia Ziekenhuis. Opname | Amphia Ziekenhuis

Uw voorbereiding:

 • Voor de behandeling hoeft u niet nuchter te zijn.
 • Gebruik uw eigen medicatie volgens voorschrift.
 • Zorg dat u voor de duur van de opname uw eigen medicatie meeneemt.
 • Draag op de dag van uw opname makkelijk zittende kleding.
 • U mag op de dag zelf niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Zorg daarom ervoor dat iemand u naar huis kan brengen.
 • Neem geen contant geld of waardevolle spullen mee naar het ziekenhuis.
 • Neem iets ter ontspanning mee.

Behandeling
U mag zich melden bij route 173. Vanuit hier gaat u naar de dagbehandeling, route 220. Vervolgens vindt onderstaande plaats:

 • De verpleegkundige houdt het opnamegesprek met u.
 • Aan het infuus wordt een pompje gekoppeld, waarmee de lidocaïne/ketamine wordt toegediend.
 • Tijdens de behandeling wordt regelmatig uw bloeddruk, hartfrequentie, ademhaling gecontroleerd. Mochten er klachten optreden dan mag u dit melden aan de verpleegkundige.
 • Als u zich goed voelt mag u onder begeleiding met ontslag. 
 • U mag de volgende dag contact opnemen met de poli Pijngeneeskunde voor een vervolgafspraak.

Bijwerkingen
In sommige gevallen kan na het inbrengen van het infuus irritatie van de vaten ontstaan(flebitis). Als hier sprake van is, wordt een nieuwe infuusnaald ingebracht. Daarnaast kunt u ook bijwerkingen krijgen door de medicatie.

Het kan zijn dat u last heeft van bijwerkingen tijdens de behandeling:

 • Draaierigheid
 • Slaperigheid
 • Een doof gevoel in uw tong
 • Een metaalsmaak in uw mond

Krijgt u een van deze klachten? Geef dit dan direct aan de verpleegkundige door, zodat deze uw medicatie kan aanpassen of andere medicijnen geven om de bijwerkingen te verminderen. Deze bijwerkingen gaan meestal vanzelf over zodra u klaar bent met het infuus.

Welke complicaties kunnen voorkomen?
Vanzelfsprekend voeren we de behandeling zorgvuldig uit. Toch is er een kleine kans dat u tijdens de behandeling:

 • Kortademig wordt of jeuk krijgt
 • Minder bij uw bewustzijn bent
 • Hartritmestoornissen krijgt, zoals een onregelmatige, versnelde of vertraagde hartslag

Deze complicaties komen weinig voor. Wij houden u tijdens de behandeling goed in de gaten, zodat we u meteen kunnen helpen als u toch last krijgt van een complicatie.

Nazorg
Mochten er toch nog vragen en/of klachten zijn dan kunt u contact opnemen met:

Poli Pijngeneeskunde
De afdeling Pijngeneeskunde is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur. Vragen over uw pijnbehandeling kunt u stellen via het telefoonnummer (0162) 32 70 40.

Voor vragen over uw opname neemt u contact op de afdeling Opname. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur op telefoonnummer (076) 595 30 84.

Meer lezen over Pijngeneeskunde bij Amphia? 

Ga naar afdeling Pijngeneeskunde

Label