Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Intra uterine inseminatie IUI
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Intra uterine inseminatie IUI

Inleiding
U bent verwezen naar de gynaecoloog omdat uw kinderwens niet in vervulling gaat. Een zwangerschap is tot op heden niet gerealiseerd en dat kan heel teleurstellend zijn. De medische term voor uw probleem is infertiliteit of subfertiliteit (verminderde of afgenomen vruchtbaarheid). Medici gebruiken deze term wanneer zwangerschap uitblijft na één jaar geslachtsgemeenschap zonder het gebruik van voorbehoedmiddelen. Waarschijnlijk heeft u deze folder in handen omdat uw gynaecoloog een aantal onderzoeken bij u heeft gedaan en aan u heeft voorgesteld een Intra Uteriene Inseminatie (IUI) behandeling te starten.

Doel
Het doel van de behandeling is om uw condities voor het ontstaan van een zwangerschap te verbeteren. Het is dus niet zo dat door deze behandeling meteen een zwangerschap optreedt.

Eicel
Iedere maand rijpt er in de eierstok(ken) een eicel. Het moment dat de eicel de eierstok verlaat, is het tijdstip voor de bevruchting. In een natuurlijke cyclus is het moeilijk het exacte tijdstip te bepalen van de inseminatie. Daarom gebruiken gynaecologen 'cyclusmonitoring'. Hiermee kunnen ze via een vaginale echografie zien of er een eicelblaasje groeit en het moment bepalen waarop de eicel de eierstok verlaat. Bij een eicelblaasje (follikel) van 18-20 millimeter stimuleren ze een eisprong (ovulatie) door een HCG injectie (met Pregnyl of Profasi). Belangrijk is het bepalen van het exacte tijdstip, 40 uur voor de bevruchting (inseminatie).

Sperma
Voor het insemineren ondergaat het te gebruiken sperma een laboratoriumbehandeling, het 'wassen'. Door het wassen verbetert de beweeglijkheid en de kwaliteit van de zaadcellen (spermatozoa). Met behulp van een dun plastic slangetje (een katheter) brengt de gynaecoloog vervolgens het sperma in de baarmoederholte (het insemineren). Via de schede wordt het in de baarmoederholte geleid, tot vlakbij de uitmonding van de eileiders.

Belangrijke informatie

Voor de vrouw
Tijdens de behandeling brengt u wat vaker een bezoek aan de polikliniek Fertiliteit om follikelecho’s (vaginale echografie) te laten maken. Daarbij is het volgende van belang:

 • Het insemineren kan alleen plaatsvinden op vaste aangegeven tijden. Van deze tijdstippen kan de behandelaar niet afwijken, vanwege de werkzaamheden die het laboratorium verricht.
 • Het maken van de follikelecho en het insemineren gebeurt niet altijd door de behandelende gynaecoloog. U kunt dus te maken krijgen met meerdere artsen.
 • Bij de behandeling met injecties krijgt u enkele dagen achter elkaar een injectie. U kunt dit laten doen (polikliniek, acute hulp, huisarts) of u krijgt een prikinstructie van de ivf-assistente om te leren hoe u zichzelf kunt spuiten.
 • Het insemineren is overigens bijna altijd pijnloos. Het is niet nodig om na het insemineren te blijven liggen.
 • Meestal vinden maximaal zes IUI behandelingen plaats.

Voor de man
Op de dag van de inseminatie levert u (of uw partner) het sperma in bij het fertiliteitslaboratorium bij Amphia Breda. Dit gaat als volgt:

 • U heeft formulieren van de poli ontvangen, waarop de instructies staan en een tabel met in te vullen vragen over het onderzoek, neemt u deze mee.
 • Houdt u zich aan het tijdstip dat met u is afgesproken om het materiaal in te leveren en om op te halen.
 • Nadat u het materiaal weer heeft opgehaald, kunt u zich melden bij de polikliniek Fertiliteit.

Wetenswaardigheden
Het is niet noodzakelijk dat u voor de behandeling iedere keer samen naar de polikliniek komt, maar het mag natuurlijk wel. De behandeling van het sperma door het laboratorium vergt veel tijd en nauwkeurigheid. Daarom worden er per dagdeel maximaal vier 'wassingen' gedaan (= acht per dag).

De behandeling vindt niet altijd doorgang:

 • In het weekend verricht het laboratorium beperkt sperma-onderzoek. Er kan soms geen inseminatie plaatsvinden. Vanwege het reeds toegediende hormoon, is het advies om gewoon geslachtsgemeenschap te hebben, al vindt geen IUI plaats. Indien uw inseminatie wel op zaterdag valt zal de assistente aangeven waar u zich op deze dag kunt melden.
 • Het kan zijn dat het laboratorium tijdens vakantieperiodes geen ‘wassingen’ verricht.
 • Het is soms onvermijdelijk om de behandeling af te breken. Bijvoorbeeld als er:
  • te veel follikels rijpen (risico op een meerling zwangerschap);
  • vochtblaasjes (cystes) ontstaan;
  • onvoldoende ontwikkeling naar een rijpe eicel is.

Nogmaals
Realiseert u zich goed dat door deze behandeling niet meteen een zwangerschap optreedt. Wel worden de condities voor het ontstaan van een zwangerschap verbeterd.

Vragen?
Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Fertiliteit van Amphia. Dit kan tussen 8.00 en 16.30 uur. Telefoon: (076) 595 10 41. 

Meer lezen over gynaecologie in Amphia?

Ga naar afdeling Gynaecologie

Label