Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Uw bezoek aan Amphia en COVID-19. Lees hier meer over de aangepaste zorg en maatregelen.
Afdeling longziekten
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Afdeling longziekten

Route 53A en 55A

Als patiënt van onze Longafdeling kunt u in deze folder meer lezen over de afdeling en onze werkwijze. De informatie is bestemd voor u en voor uw familieleden. De algemene gang van zaken in het ziekenhuis staat beschreven in de brochure 'Welkom in het Amphia Ziekenhuis'. Deze brochure heeft u ontvangen bij uw opname. Is dat niet het geval, dan kunt u deze opvragen bij de verpleegkundige.

Organisatie van de afdeling
De afdeling bestaat uit twee units. Naast patiënten met een meer algemene longaandoening, worden er per unit ook patiënten verpleegd die specialistische zorg nodig hebben. Zo behandelen we patiënten die een chemokuur voor een long oncologische aandoening krijgen en is er extra aandacht voor patiënten die een longoperatie hebben ondergaan. Tevens hebben we een unit met een specialisatie in NIV (non-invasieve ventilatie). Dit betekent dat patiënten die ademhalingsondersteuning nodig hebben hier verpleegd worden.

Per kamer op de afdeling is dagelijks een verpleegkundige verantwoordelijk voor de zorg van de patiënten bij wie u terecht kunt met al uw vragen terecht.

Zaalarts en longarts
Overdag is er een zaalarts aanwezig op de afdeling die dagelijks visite loopt en werkt onder supervisie van een longarts. 's Avonds en 's nachts is er een arts-assistent aanwezig. Hij of zij kan altijd met de dienstdoende longarts overleggen. De longarts loopt twee keer per week per unit visite.

Onderzoeken
Gedurende uw opname kunnen er onderzoeken worden verricht. De uitslagen van deze onderzoeken hoort u van uw behandelend longarts. Als u op de polikliniek bij een longarts onder behandeling bent, neemt tijdens de opname mogelijk een andere longarts de behandeling over. Na het ontslag komt u voor een controle afspraak weer bij de longarts die u ook op de polikliniek behandeld heeft. Voor een persoonlijk gesprek tijdens uw opname, kunt u altijd een afspraak maken bij de zaalarts. Heeft u daarnaast behoefte aan een gesprek met uw behandelend longarts dan kan de verpleegkundige hiervoor een afspraak maken. Uw familie kan bij dit gesprek ook aanwezig zijn.

Medicatie
Gedurende uw opname wordt uw medicatie verstrekt door de ziekenhuisapotheek. Het kan voorkomen dat de medicatie die u in het ziekenhuis krijgt, een andere merknaam heeft dan u thuis gewend bent. Als u twijfelt, vraag er dan gerust naar.

Andere zorgverleners
Afhankelijk van uw behandelplan worden er gedurende uw opname andere zorgverleners bij uw behandeling betrokken. U kunt hierbij denken aan:

 • de fysiotherapeut,
 • de revalidatiearts,
 • het maatschappelijk werk,
 • de diëtiste,
 • de psycholoog,
 • de transferverpleegkundige

Deze zorgverleners worden ingeschakeld door uw longarts of verpleegkundige.

Voor overige steun en begeleiding is er een geestelijk verzorger in het ziekenhuis aanwezig. De verpleegkundige kan deze voor u inschakelen voor een persoonlijk gesprek.

Wie komt u verder allemaal tegen?
Naast de al genoemde verpleegkundigen, artsen en andere zorgverleners komt u onder andere ook de volgende medewerkers tegen:

 • De gastvrouwen, die de maaltijden verzorgen. U kunt met al uw vragen over het eten en drinken bij hen terecht.
 • Medewerkers van de transportdienst, die u van en naar onderzoeken brengen elders in het ziekenhuis.
 • De medewerkers van de schoonmaak, die elke dag de unit schoonmaken.

Belangrijk

 • Als uw familie telefonisch contact opneemt met de verpleegkundige verzoeken wij u om dit via een centrale contactpersoon vanuit uw familie te laten verlopen.
 • De bezoektijden: van 11.00 uur tot 20.00 uur
 • Als u op bezoek wil komen buiten de bezoektijden, neem dan contact op met de verpleegkundige.
 • Het gebruik van mobiele telefoons is toegestaan op onze afdelingen.
 • De secretaresse is telefonisch elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 11.00 uur. Zij kan voor dringende zaken contact opnemen met de afdelingsverpleegkundige. Voor overige zaken wordt u verzocht om buiten dit tijdstip om te bellen.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist van de polikliniek Longgeneeskunde.

Locatie Molengracht:

 • T (076) 595 49 56
 • T (076) 595 49 57