Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Uw bezoek aan Amphia en COVID-19. Lees hier meer over de aangepaste zorg en maatregelen.
Ureum ademtest
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Ureum ademtest

Inleiding
Uw behandelend specialist heeft een ureum ademtest voor u aangevraagd. Deze test wordt ’s ochtends op de afdeling Nucleaire Geneeskunde afgenomen. In deze folder kunt u lezen hoe deze test verloopt.

Wat is een ureum ademtest?
Met behulp van deze ademtest kan op eenvoudige wijze worden bepaald of er een besmetting is van de maag met Helicobacter pylori. Deze bacterie veroorzaakt een ontsteking van het maagslijmvlies. Nadat u voor deze besmetting bent behandeld kan de ademtest worden herhaald. Dit om te controleren of de behandeling succes heeft gehad.

Voorbereiding
U moet nuchter naar het ziekenhuis komen. Dit betekent dat u op de avond voor het onderzoek:

 • na 19.00 uur niets meer mag eten;
 • na 24.00 uur niets meer mag drinken.

Medicijnen
Medicijnen die de productie van maagzuur remmen, mogen minimaal één, maar liefst twee weken voor het onderzoek niet meer gebruikt worden.
Voorbeelden hiervan zijn:

 • Losec®
 • Omeprazol
 • Nexium®
 • Pantozol®
 • Pantoprazol
 • Pariet®
 • Zantac®
 • Ranitidine
 • Tagamet®
 • Cimetidine

Andere medicijnen, zogenaamde maagzuurbinders, mogen alleen de nacht en de ochtend voor de test niet worden ingenomen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Rennies®
 • Antagel
 • Maalox®
 • Regla-pH®

Medicijnen tegen infecties (antibiotica zoals bijvoorbeeld penicilline) mogen gedurende een maand voor het onderzoek niet gebruikt zijn.

Als u klachten krijgt, nadat u bent gestopt met de maagzuurremmers, kunt u tijdelijk maagzuurbinders gebruiken.
Als u twijfelt, of u wel kunt stoppen, of als de klachten aanhouden, moet u contact opnemen met uw behandelend arts. Medicijnen mag u met een klein beetje water innemen.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?
U krijgt een capsule met een radioactief gemerkt stofje (ureum). Deze capsule moet u doorslikken met een beetje water. Als de maag besmet is met Helicobacter pylori, wordt dit stofje afgebroken en uitgescheiden in de uitademingslucht. Na het innemen moet u ongeveer 10 minuten wachten. Na het wachten moet u een aantal malen uitademen in een speciaal zakje. Dit duurt enkele minuten.

Wat merkt u van het onderzoek?
Het onderzoek is eenvoudig en niet pijnlijk.

De uitslag
De uitslag van het onderzoek hoort u van uw specialist.

Is het onderzoek gevaarlijk?
De radioactieve stralingsdosis is niet gevaarlijk en heeft geen bijwerkingen. De straling die wordt gebruikt is zeer gering. De hoeveelheid straling is vergelijkbaar met het maken van röntgenfoto’s. Ook de kleding die u draagt tijdens het onderzoek wordt niet radioactief.

Belangrijk

 • Blijft u na de toediening van de radioactieve stof op onze afdeling? Neem dan plaats in de 'wachtruimte voor patiënten ingespoten met radioactief materiaal'.
 • Bent u (mogelijk) zwanger of geeft u borstvoeding? Meldt u dit dan bij het maken van de afspraak of aan de laborant vóór het onderzoek begint.

Vragen?
Afdeling Nucleaire Geneeskunde
Telefoonnummer: (076) 595 30 16
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

Meer lezen over nucleaire geneeskunde bij Amphia?

Ga naar afdeling Nucleaire Geneeskunde