Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Epiduroscopie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Epiduroscopie

U bent verwezen naar de afdeling Pijngeneeskunde in verband met uw chronische pijnklachten aan rug en been. De pijnspecialist heeft met u gesproken over een epiduroscopie. Het doel van deze behandeling is om uw pijn verminderen. Het komt bijna nooit voor dat de pijn helemaal verdwijnt. In deze folder leest u meer over de voorbereiding, uitvoering en de resultaten van een epiduroscopie.

Wat is een epiduroscopie?
Een epiduroscopie is een vorm van kijkoperatie, waarbij de pijnspecialist kijkt in de epidurale ruimte. De epidurale ruimte ligt net buiten het hersenvlies. Deze ruimte bevindt zich in het wervelkanaal en loopt van de onderkant van de schedel tot aan de stuit. In de epidurale ruimte bevinden zich bindweefsel, bloedvaten en zenuwwortels. Deze zenuwwortels lopen vanuit het ruggenmerg door de epidurale ruimte naar buiten. Als gevolg van een operatie of ontsteking kunnen deze zenuwwortels pijn veroorzaken.

Bij een epiduroscopie brengt de pijnspecialist een lang dun flexibel slangetje (katheter) aan in de rug. Hij doet dit bij het stuitje, ter hoogte van de bilspleet. Aan het einde van het flexibel slangetje zit een kleine camera. Hierdoor kan uw pijnspecialist in de epidurale ruimte kijken om te beoordelen of er oorzaken zijn voor uw klachten. U kunt daarbij denken aan een nauwe ruimte of aan verklevingen. Via dit slangetje kan hij, als dat nodig is, ook ontstekingsremmende medicijnen inspuiten of verklevingen weghalen. Hoe lang de behandeling werkt, is bij iedereen verschillend. Dat is moeilijk te voorspellen.

De voorbereiding
Uw pijnspecialist beoordeelt of u in aanmerking komt voor een epiduroscopie. Indien u beiden achter de behandeling staat, wordt u aangemeld voor deze behandeling. Ongeveer een week voor de ingreep neemt de afdeling Opname contact met u op over de geplande datum, informatie over nuchter blijven, uw medicijnen en de afdeling waar u zich mag melden.

Belangrijk

  • Gebruikt u bloedverdunners? Als u bloedverdunners (antistollingsmedicatie) gebruikt, meld dit dan aan uw behandelend arts. Hij/zij bespreekt met u of en wanneer u moet stoppen met deze medicijnen.
  • Uw andere medicijnen mag u blijven gebruiken zoals u gewend bent. Dit geldt ook voor uw pijnmedicijnen.
  • U blijft een nacht in het ziekenhuis na deze behandeling. Na deze opname mag u niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorgt u dus voor vervoer.
  • De griepvaccinatie mag niet plaatsvinden twee dagen voor en twee dagen na de behandeling. Andere vaccinaties, zoals reisvaccinaties, mogen niet plaats vinden twee weken voor en twee weken na de behandeling.

De opname
U wordt opgenomen op de afdeling, zoals vermeld in uw afsprakenbrief, indien nodig wordt u een nachtje opgenomen. Hier krijgt u een kort opnamegesprek. Vervolgens wordt u naar de operatiekamer gebracht. U draagt daarbij een operatiehesje. Op de voorbereidingskamer brengt de verpleegkundige bij u een infuus in. Via dit infuus krijgt u eenmalig antibiotica om het risico op infecties te verkleinen. Dit infuus wordt ook gebruikt om tijdens de ingreep, als dat nodig is, pijnbestrijding toe te dienen.

Let op: Informeer uw pijnspecialist als u zwanger bent.

De behandeling duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur. De behandeling vindt plaats op de operatiekamer van de afdeling Pijngeneeskunde.

De uitvoering
Tijdens de behandeling ligt u op uw buik op de behandeltafel. U krijgt een plaatselijke verdoving in de rug. Daarna brengt de pijnspecialist de katheter in. Met behulp van röntgenfoto’s kijkt hij of de katheter op de juiste plaats zit. Tijdens de behandeling kan de pijnspecialist zien of er verklevingen of andere bijzonderheden zijn. Op deze plaats(en) spuit hij medicijnen in die de verklevingen losser maken. Vervolgens verwijdert de pijnspecialist de katheter.

Na de behandeling
Na de behandeling wordt u naar de uitslaapkamer gebracht voor extra controles. Vervolgens wordt u terug naar de verpleegafdeling gebracht. Bent u gestopt met bloedverdunners, dan begint u weer op de avond van de behandeling. De volgende dag wordt u ontslagen. U krijgt een afspraak mee voor controle bij uw pijnspecialist. Deze controle is na zes tot acht weken.

Het resultaat
Het resultaat van de behandeling is niet bij iedereen hetzelfde. Het kan zijn dat u al vrij snel merkt dat de pijn afneemt. Maar het kan ook enkele weken tot maanden duren voordat u effect bemerkt. Soms is het nodig om de behandeling te herhalen of is een aanvullende behandeling nodig.

Bijwerkingen
De behandeling kan, ondanks onze zorgvuldige uitvoering, een aantal bijwerkingen met zich meebrengen:

  • Napijn of tintelingen in de benen. Dit kan de eerste dagen toenemen doordat de toch al geïrriteerde zenuwen door de behandeling beïnvloed worden. Deze napijn kan enkele weken duren maar gaat vanzelf over. U kunt hiertegen pijnstillers innemen. Dit kan uw eigen pijnmedicatie zijn of paracetamol (volgens de dosering die op de bijsluiter staat).
  • Doof gevoel en minder kracht in uw benen. Dit moet de volgende dag weer over zijn. Zo niet, neemt u dan contact op met uw huisarts of pijnspecialist.
  • Zowel bij mannen als vrouwen kunnen er na de behandeling opvliegers optreden. Bij vrouwen kan de menstruatie korte tijd verstoord raken.
  • Patiënten met suikerziekte merken soms dat hun bloedsuikers enkele dagen verhoogd zijn.

Leefregels
Eenmaal thuis mag u verder in principe alles weer doen zoals u gewend was. Krijgt u pijnklachten, dan is dit een waarschuwing om het rustiger aan te doen.

Let op! U mag de eerste drie dagen niet in bad, wel douchen.

Het is belangrijk om in beweging te blijven waarbij u overbelasting probeert te vermijden. Het is altijd goed om te stoppen met roken en te zorgen voor een lichaamsgewicht passend bij uw lengte, leeftijd en geslacht.

Contact
De afdeling Pijngeneeskunde is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur. Vragen over uw pijnbehandeling kunt u stellen via het telefoonnummer [0162] 32 70 40.

Voor vragen over uw opname neemt u contact op met de afdeling Opname. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur op telefoonnummer [076] 595 30 84.

Meer lezen over Pijngeneeskunde bij Amphia? 

Ga naar afdeling Pijngeneeskunde

Label