Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Malletvinger niet operatieve behandeling
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Malletvinger niet operatieve behandeling

Wat is een malletvinger?
Bij een malletvinger is de strekpees van het laatste vingerkootje afgescheurd. Daardoor blijft uw vingertop krom staan. Soms is alleen het peesje afgescheurd, soms is ook een klein botstukje losgescheurd van het vingerkootje.

Hoe ontstaat een malletvinger?
Een malletvinger wordt meestal veroorzaakt door een extreme buiging van het eindkootje tijdens stoten of vallen. Bijvoorbeeld bij het bed opmaken. Hierdoor scheurt de strekpees af van zijn aanhechtingsplaats aan de basis van het eindkootje.

Behandeling
Een operatie is meestal niet nodig. U krijgt gedurende een langere periode een spalkje. De mallet vinger kan goed behandeld worden met een zogeheten Mallet spalkje.

Het spalkje zorgt ervoor dat uw vingertop constant gestrekt blijft, gedurende 8 weken. Daardoor kan de afgescheurde strekpees (en eventueel het botfragment) weer vastgroeien. Het tweede gewricht van uw vinger blijft vrij, zodat u de vinger nog wel goed kunt buigen en strekken.

LET OP: De vingertop van de aangedane vinger mag u absoluut niet buigen tijdens deze 8 weken.

Gebeurt dit wel, dan is de genezing verstoord en begint de behandeling weer van voor af aan. Een nieuwe periode van (8 weken) spalk dragen is dan nodig.

De behandeling van een malletvinger is een lang traject. U draagt het spalkje 8 weken dag en nacht (ook tijdens het douchen). Daarna mag u geleidelijk aan meer oefenen en draagt u het spalkje nog 4 weken gedurende de nacht.

Behandelteam 'malletvinger'
De specialist bespreekt met u de diagnose, de meest geschikte behandelvorm en de momenten voor een controleafspraak met u. In overleg met u, wordt de meest geschikte behandelaar gekozen die u kan begeleiden. Dit is in de meeste gevallen een handtherapeut in uw eigen woonomgeving.

Mogelijke complicaties tijdens de behandeling
Het kan voorkomen dat tijdens de oefenperiode het topje toch weer gaat hangen. Dan zal in eerste instantie worden besloten om de spalk weer continue te gaan dragen voor een periode van 6 tot 8 weken. Indien u de juiste spalk heeft en u zich goed houdt aan de instructies, dan gaat de pees genezen in de juiste stand.

Meer lezen over plastische chirurgie in Amphia?

Ga naar afdeling Plastische Chirurgie

Label