Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Opname moeder en baby op de afdeling Psychiatrie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Opname moeder en baby op de afdeling Psychiatrie

Inleiding
Deze folder geeft u informatie over een gezamenlijke opname van moeder en baby op de afdeling Psychiatrie van het Amphia Ziekenhuis.

Opname Moeder en Baby Kamer
Moeders die na hun bevalling psychiatrische opvang nodig hebben, kunnen in het Amphia Ziekenhuis samen met hun baby op dezelfde afdeling worden opgenomen. Hierdoor kan moeder tijdens haar behandeling haar moederrol blijven vervullen. Een psychiatrische ziekte is van invloed op het contact tussen moeder en baby. Het opbouwen van een relatie, het hechten aan elkaar, is vaak moeilijker. Dat heeft ook gevolgen voor de ontwikkeling van de baby. Een team van speciaal hiervoor getrainde verpleegkundigen biedt daarbij begeleiding. Zij besteden specifiek aandacht aan hoe de baby zich voelt en de ontwikkeling van de baby, in contact met moeder en partner.

De afdeling Psychiatrie heeft een kamer speciaal ingericht voor de baby; de ‘Moeder en Baby Kamer’. Deze kamer is alleen toegankelijk voor moeder, vader en het verpleegkundig team.

Voor wie?
Een opname op de Moeder en Baby Kamer is bedoeld voor moeders met een psychiatrische ziekte, waarbij een poliklinische behandeling niet voldoende is. De meest voorkomende ziektebeelden die tijdens de zwangerschap en na de bevalling kunnen ontstaan zijn:

  • Depressie: ongewone neerslachtigheid, angst en schuldgevoelens spelen een overheersende rol.
  • Psychose: verwardheid, gestoorde realiteitsbeleving, angst en motorische onrust.
  • Problemen met het aanpassen aan de verandering die de geboorte van een baby in het leven van de moeder veroorzaakt. Dit kan zich uiten in verschillende psychiatrische klachten zoals angststoornis.

Verblijf
Opname van u en uw baby kan vanaf direct na de geboorte tot aan het moment dat de baby zes maanden oud is. U verblijft ieder in een eigen kamer, direct naast elkaar. In de babykamer zijn de gebruikelijke faciliteiten aanwezig voor de dagelijkse zorg van de baby.

Nachtzorg baby
Vanwege het belang van een ongestoorde nachtrust voor uzelf, wordt de nachtelijke zorg voor de baby overgenomen. De personele bezetting op de afdeling Psychiatrie in de nacht is daartoe helaas ontoereikend. Daarom bekijken we samen met u en uw partner hoe we dit anders kunnen organiseren. Afhankelijk van voorkeur en mogelijkheden kunt u kiezen uit onderstaande opties:

  • Partner of direct betrokkene van moeder overnacht op de babykamer en draagt gedurende de nacht zorg voor de baby.
  • Partner of direct betrokkene van moeder neemt de baby voor de nacht mee naar huis en brengt deze de volgende ochtend weer terug naar de afdeling Psychiatrie.
  • Origine (kraamhotel in het Amphia Ziekenhuis) neemt de nachtzorg waar van 21.30 - 7.30 uur. Dit brengt géén extra kosten met zich mee.

Rol van de partner
We vinden het vanzelfsprekend om uw partner te betrekken bij uw behandeling. In overleg met de verpleging kan hij/zij of een ander familielid, over de gehele dag deelnemen aan de zorg voor de baby.

Behandeling
Samen met u stelt de behandelaar een behandelplan op. In het behandelplan staan de doelstellingen van de behandeling en de gemaakte afspraken. De behandeling bestaat onder andere uit:

  • Medicatie, bij bijvoorbeeld een depressie of psychotische symptomen;
  • Het structureren van de dagindeling;
  • Psychotherapie;
  • Echtpaargesprekken.

Ook begeleiding van u en uw baby door bijvoorbeeld video-opnames maakt deel uit van het behandelaanbod.

Verlof tijdens de opname
Afhankelijk hoe het met u gaat, kunt u samen met de baby in de weekenden met verlof. Enige tijd voor de geplande ontslagdatum start het zogenaamde resocialisatieverlof. Tijdens dit verlof gaat u stapsgewijs samen met de baby thuis wennen.

Na ontslag
Tijdens de opname regelen we in overleg met u nazorg. Meestal houdt dit in verdere poliklinische begeleiding.

Vragen?
Wij helpen u graag. Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de polikliniek, telefoonnummer (076) 5951016. In de avonduren en het weekend kunt u via het algemeen nummer (076) 595 10 16 van het ziekenhuis vragen naar de dienstdoende psychiater.

Meer lezen over psychiatrie bij Amphia?

Ga naar afdeling Psychiatrie

Label